A tudomány vonzásában

Online tér Külhoni

2021-ben a TéKa Társulás, vagyis a Szlovákiai Magyar Fiatalok Tudományos és Kulturális Társulása egy tanulmányíró pályázatot hirdet a szlovákiai magyar fiatalok számára. A pályázat azoknak a szlovákiai magyar hallgatónak szól, akik valamilyen felsőoktatási intézményben tanulnak és nem töltötték még be a 35. életévüket.

A pályázók két kategóriába jelentkezhetnek. Mindkét kategória győztese pénzjutalomban részesül. Az arra érdemes művek megjelenését a TéKa egy kiadványban biztosítja. Egy hallgató csak egy pályaművet nyújthat be.

Engedje meg, hogy a Téka társulás nevében elküldjük Önnek az egyik felhívásunkat!
A szlovákiai magyar egyetemisták és doktoranduszok számára hirdetünk egy tanulmányíró pályázatot különböző témákban:

A tanulmányíró bármilyen, akár tetszőleges témában is pályázat, viszont a felsorolt témakörök valamelyikét előnyben részesítjük. Elsősorban az alábbiakban javasolt témakörökre várjuk a hallgatók jelentkezését:

A szlovákiai magyarság társadalmi /történelmi/ politikai / demográfiai változásai a múltban és helyzetképe napjainkban
Egyházi és kulturális élet a Felvidéken
A 2021-es Esterházy János – emlékév alkalmából
A szlovákiai magyar gazdaság helyzete és lehetőségei
Kihívások a magyar kisebbségi oktatásban
Felvidéki, vagy szlovákiai magyar? Identitáskérdések kisebbségben

Pályázók köre:

 • MA hallgatók
 • Doktoranduszok, doktorjelöltek és fiatal kutatók

Elvárások:

A benyújtott tanulmányokat minimum 20 000, maximum 80 000 leütés közötti terjedelemben várjuk (szóközökkel, lábjegyzeteket is beleértve), 12 pontos Times New Roman betűtípussal, másfeles sorközzel. Szintén a lábjegyzetbe kérjük a műben előforduló hivatkozásokat!  A hivatkozások formai követelményei a következők:

 1. Monográfia első előfordulása esetén:
  1. Romsics Ignác: A Trianoni békeszerződés. Helikon Kiadó, Budapest, 2020. 7–9
 2. Folyóiratban első előfordulás esetén:
  1. Simon Attila: A magyar szociáldemokrácia útkeresése a húszas évek Csehszlovákiájában. Múltunk, 2013/1. 37
 1. Tanulmánykötetben megjelenő mű első előfordulása esetén:
  1. Ormos Mária: 1945 – jövőkép. IN: Feitl István–Földes György:1945 a világtörténelemben. Napvilág Kiadó, Budapest, 2005. 1–9.
 1. Internetes forrás esetén:
  1. Lampl Zsuzsanna: Kárpát Panel – Szlovákia. Gyorsjelentés 2007. MTA – TTK – Kisebbségkutató Intézet. Forrás: https://kisebbsegkutato.tk.hu/uploads/files/archive/232.pdf(Letöltve: 2016. 08. 23.)
 1. Bármelyik mű újbóli előfordulása esetén:
  1. Romsics Ignác: i. m. 18.

Beküldéstől a bírálatig:

A pályamunkákat a  e-mailcímre várjuk! A beérkezett műveket először abból a szempontból bíráljuk el, hogy megfelelnek-e az alapvető tartalmi és formai követelményeknek. Ezután a szakmai lektor egy kialakított pontrendszer alapján a szerző anonimitását tiszteletben tartva bírálja a leadott tanulmányt. Minden kategóriában összehasonlítjuk a szerzett pontokat, majd az egyes kategóriákban megállapítjuk a győzteseket. Ezek után minden egyes szerzőnek elküldjük az észrevételeinket, javaslatainkat a téma, illetve a kézirat átdolgozása, javítása, és további feladatai kapcsán.

Díjazás:

Mindkét kategóriában hirdetünk győztest. Az MA kategória győztese 150 €; a doktorandusz és fiatal kutatói kategória győztese 250 € pénzjutalomban részesül.

Beküldési határidő: 2021. április 30.

Eredményhirdetés: 2021. június 1.

Ha a pályázattal kapcsolatban bármilyen egyéb kérdés felmerülne, fordulj hozzánk bizalommal!