A romániai magyarok 100 éve

Erdély Külhoni

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából, jogi bejegyzéssel rendelkező civil szervezetek, intézmények, egyházközségek számára a 2018-as centenáriumi évvel kapcsolatos tevékenységek támogatására. 2018. március – december időszakban megszervezett/megszervezendő programra lehet résztámogatást igényelni. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

„A romániai magyarok száz éve” elnevezésű pályázat céljai:

  • az erdélyi magyar közösség identitástudatának erősítése;
  • az elmúlt száz év kiemelkedő erdélyi magyar személyiségeinek megismertetése;
  • az elmúlt száz év eseményeinek bemutatása, különös tekintettel a mindennapok megélt történelmére;
  • a román és magyar közösség egymásrautaltságának, közös érdekeinek bemutatása, az együttélés pozitív példáinak ismertetése, a román közösséggel való párbeszéd erősítése;
  • a romániai magyarok következő száz évéről való közös gondolkodás elősegítése.

PÁLYÁZNI A FENTI PRIORITÁSOK ALAPJÁN, AZ ALÁBBI TÉMAKÖRÖKBEN LEHET:

  • rendezvények, konferenciák szervezése a romániai magyarok száz évéről;
  • iskolai megemlékezések, vetélkedők szervezése az elmúlt száz év történéseiről;
  • diákvetélkedők szervezése „Nélkülünk ez se volna” címmel, az elmúlt 100 év legsikeresebb erdélyi magyar személyiségeiről (sport, kultúra, tudomány, stb. kategóriákban);
  • történelmi- és helytörténeti előadások szervezése;
  • az elmúlt száz év jeles magyar személyiségeiről való megemlékezés, a román közvélemény számára történő bemutatása rendezvények, programok formájában;egy adott település vagy kisrégió magyar közössége értékeinek bemutatása a román közvélemény számára, stb.

PÁLYÁZÁSI FELTÉTELEK:

 Pályázni online pályázati rendszerünkben, vagy papíron (postai beküldéssel) lehet.

A pályázat elküldésének határideje 2018. március 29, 16:00 óra.

További információk: http://communitas.ro/main/palyazas/current/0-0-0/Palyazati-felhivas-A-romaniai-magyarok-szaz-eve