„A kultúráért és oktatásért” 2018

Erdély Külhoni

A BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ Zrt. a BGA Pro Transilvania közreműködésével nyílt pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

1.      A pályázat célja:

A Romániában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által. A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2.      A pályázati tárgyak bemutatása: 

I.   A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási programok és ahhoz kapcsolódó tevékenységek támogatása:

  • a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, regionális vagy helyi jelentőségű kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok, szórványprogramok támogatása,
  • magyar nyelvű köznevelési, (oktatás – nevelési) oktatási programok támogatása, különös tekintettel a tehetséggondozás, az ismeretterjesztés és tudomány, az intézményen kívüli közösségszervezés és pályaválasztás témaköreire, stb.

II.   A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, kiadványok támogatása:

  • oktatási és tudományos célú szakmai kiadványok támogatása

III.   A magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések támogatása:

  • regionális vagy helyi jelentőségű kulturális és közművelődési célokat szolgáló infrastrukturális fejlesztések támogatása, illetve az oktatási célokat szolgáló infrastrukturális fejlesztések támogatása

IV.   Civil szervezetek, egyházi jogi személyek, intézmények működésének támogatása:

  • működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, anyag- és tárgyi eszközök beszerzése, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)

3.     A pályázók köre: 

  • civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény,
  • egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye, stb.

4.     A pályázat megvalósítási paraméterei: 

4.1.    Megvalósítási időszak: 2018. január 1. – 2018. december 31.

4.2.    A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2017. november 15.

4.4.    Elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 napon belül, legkésőbb 2019. január 30-ig.

A pályázatok benyújtási határideje:  2017. december 21. 14 óra 00 perc (közép-európai idő szerint)

További információk: http://www.bgazrt.ro/index.php/aktualis-palyazati-felhivasok/aktualis-kiirasok/38-a-magyar-kulturaert-es-oktatasert-regionalis-erdelyi-palyazati-felhivasai-2018