A biztonság szolgálatában pályázat

Online EU

A téma keretében olyan pályázat támogatására kerül sor, amely a meglevő technológiai ismeretekre és kutatási mechanizmusokra építve (lehetőség szerint ezeket a polgári biztonsági terület sajátosságaihoz igazítva) fejlett eszközöket, módszereket, technikákat és folyamatokat integráló biztonsági előrejelző keretrendszer kialakításához valamint működésbe hozásához járul hozzá. E keretrendszert a jövő technológiát és azok jövőbeli felhasználását összekapcsoló szilárd tudományos modell kell, hogy kiegészítse, amely annak azonosítását teszi lehetővé, hogy a jövő polgári biztonsági technológiája, kutatása az innováció és az ipari trendek hogyan befolyásolják és alakítják a jövőbeli fenyegetéseket és biztonsági képességeket. A fejlesztéssel érintett megközelítés kvalitatív és kvantitatív módszerek kombinációjával, automatizációjuk maximalizálásával a rendelkezésre álló emberi és technikai erőforrások leghatékonyabb és legeredményesebb felhasználását kell, hogy biztosítsa. Referenciaként más Európai uniós és nemzetközi szervezetek (például JRC, EDA, INTERPOL, UNIDO) által kialakított, létező előrejelző megközelítések használandók, az európai polgári biztonság kontextusára adaptálva.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency – REA
Pályázati azonosító: HORIZON-CL3-2022-SSRI-01-01
Státusz: nyitott
Határidő: 2022.11.23.
Keretösszeg: 4 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő
Támogatási intenzitás: 100%

Kedvezményezett:

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civilszervezetek), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi-, jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

 

További információk: https://palyazatokmagyarul.eu/competition/detail/4451