54.Irinyi János Orsz. Középisk. Kémiaverseny

Komárom Külhoni

Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny meghirdetése a 2021/2022-es tanévre a szlovákiai magyar középiskolák részére

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya és a Debreceni Egyetem segítségével Szlovákiában tizenhetedik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2021/2022-es tanévre. Az elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfogatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.

Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos forduló Debrecenben) írásbeliből és gyakorlatból áll.

Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.

Az 54. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői

  1. Az iskolák igazgatói 2021. december 10-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategóriánkénti bontásban a  címen Andruskó Imre igazgató részére és on-line bejelentkeznek a www.irinyiverseny.mke.org.hu/regisztracio honlapon.

  2. A megbízott szervező 2022. január 10-ig elkészíti a feladatlapokat.

  3. A Selye János Gimnázium 2022. január 21-ig továbbítja a feladatlapokat az iskolákhoz.

  4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2022. január 27-én csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.

  5. Az iskola szaktanára 2022. január 31-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 12-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba bekerült tanulók névsorát.

  6. 2022. március 8-án (kedden) 9-től 14 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.

  7. 2022 áprilisában zajlik az országos forduló Debrecenben a járványügyi helyzet függvényében.

A versennyel kapcsolatos további információ a www.irinyiverseny.mke.org.hu oldalon található.