5. Kárpát-med. Kölcsey Ferenc Szónokverseny

Online tér Külhoni

A komáromi Selye János Gimnázium a Minden Morzsa Számít Egyesület segítségével Szlovákiában ötödik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 5. Kárpát-medencei Kölcsey Ferenc Szónokversenyt a 2020/2021-es tanévre.

A Kárpát-medence magyar anyanyelven oktató középfokú oktatási intézményeinek 9-14. évfolyamos (középiskolás) diákjai.

Nevezési díj: Nincs.

Az elődöntő menete, fontos tudnivalók: A korábbi években megszokottaktól eltérően az elődöntőt ONLINE formában rendezzük meg.  A versenyzőknek az alább megadott témához kapcsolódóan kell egy beszédet megírnia, majd a szónoklatáról videofelvételt készítenie. A versenyzőnek a videofelvételt valamely nyilvánosan megtekinthető felületre (pl.: Youtube) kell feltöltenie úgy, hogy az – saját érdekében – csak a szervezők számára legyen elérhető, egészen a beküldési határidő végéig.

A versenyzőknek a szónoklatot tartalmazó linket kell elküldenie a szervezők számára a e-mail címre, úgy, hogy a link egyértelműen beazonosítható legyen a versenyzővel (pl. tartalmazza a versenyző nevét) és kódolás, tovább küldés után megnyitható, megtekinthető legyen a zsűri tagjainak a számára.

 A szónoklat időtartama nem lehet több 3 percnél.

Az elődöntők második része, a napi téma improvizatív feldolgozása és előadása az idén elmarad. Az elődöntős szónoklatokat a szakemberekből álló zsűri anonim módon kapja meg, így teljesen szakmai alapon értékeli, pontozza azokat. A zsűritagok által meghatározott pontok alapján kialakult sorrend adja az elődöntős versenyzők rangsorát. A rangsorban az első 20 helyezést elért versenyző lehetőséget kap a döntőben való részvételre.

Az elődöntő szónoklatának témája:

Erdély s a részek ügyében

Kölcsey felszólal, mert nem érti, hogy miért kell Erdély kihallgattatását újra meg újra szóba hozni, holott „a fejedelemség mindhárom nemzetei folyamodó írást nyújtottak a KK.-hoz és RR.-hez, panaszolván, hogy el vagynak nyomva, szabadságaik eltapodtattak; s más útat a szabadúlásra a Magyarországhoz való kapcsoltatáson kivűl nem látnak.” Kölcsey felszólalását az alábbiakkal zárja: „Tek. KK. és RR. ez: mint csak egy istent ismerek az égben: úgy csak egy magyar hazát ohajtok a földön. Kettőben nincs üdvösség!” (Pozsony, 1833. március 11.)

Fontos, hogy a szónoklatot kívülről megtanulva, azaz nem felolvasva kell elmondani!

Kérjük, hogy a versenyzők NE a Kölcsey felszólalását tanulják be, hanem saját maguk fogalmazzák meg szónoklatukat! Elengedhetetlen, hogy használják a reformkor szónoklatainak beszédfordulatait!

Az elődöntő díjazása:

A döntőbe bejutott 20 versenyző és felkészítő tanára 3.000-3.000 Ft értékű jutalomban részesül, melyet a döntőn vehet majd át. A zsűri különdíjjal is jutalmazhat.

A döntő menete, fontos tudnivalók:

A döntő a veszélyhelyzet, illetve a rendezvényszervezési korlátozások feloldását követően Vácon kerül megrendezésre. Pontos idejéről, helyszínéről a döntőbe jutott versenyzőket és felkészítő tanáraikat értesíteni fogjuk. Kérjük, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a Minden morzsa Facebook oldalt, ahol az aktuális információk megtalálhatók lesznek.

A döntő a korábbi évekhez hasonlóan két fordulóból áll majd. – Az első fordulójára otthon készülhetnek fel a versenyzők. Témáját az elődöntő lebonyolítását követően kapják meg azok a diákok, akik tovább jutottak. Ez a téma szintén Kölcsey valamelyik országgyűlési felszólalásához kapcsolódik. –

A második fordulóban egy olyan szónoki beszédet kell tartani, amelynek témáját a verseny helyszínén ismerik meg a versenyzők. A téma a közelmúlt valamely fiatalokat is érintő, érdeklő sajtócikk. A felkészülési idő 15 perc, amely idő alatt a tanulók jegyzetet készíthetnek, de a szónoki beszédet – lehetőleg a felolvasás mellőzésével – szabadon kell előadniuk. Ez esetben a versenyzők használják a mai kor szónoklatainak beszédfordulatait!

Fődíj: 25.000 Ft értékű jutalom A döntő második helyezettje 20.000 Ft, a harmadik helyezettje 15.000 Ft értékű jutalomban részesül.

A döntőre való utazás költségét/részköltségét*, a szállást és az étkezést a verseny szervezői biztosítják.

Jelentkezni lehet: elektronikus formában: a géppel, vagy olvashatóan kézzel kitöltött, aláírt és beszkennelt, mellékelten csatolt jelentkezési lap visszaküldésével az alábbi e-mail címre: 

A jelentkezési lapok beérkezési határideje: 2021. március 5.

A szónoklatról készült videofelvétel linkjének beküldési határideje: 2021. március21. A versennyel kapcsolatban további információ kérhető: Tel.: +3630/910-16-16 – Gergely Zsolt ; 

Egyéb információk:

A jelentkezési lap hiánytalan és olvasható kitöltése ad esélyt és lehetőséget arra, hogy döntőbe jutás esetén a versenyző a felkészülési témát megkaphassa, számára emléklapot, oklevelet kiállítani lehessen, valamint a mindennapi gyors információ megosztásra. Az adatokat a főszervező adatkezelési szabályzata szerint kezeljük.

*A döntőre/döntőről való utazás költségtérítéséről vagy költséghozzájárulásáról a menetjegy vagy szállítói számla kiállítása előtt egyeztetni szükséges a felhívásban megjelölt személlyel az elérhetőségek valamelyikén. Egyeztetés elmaradása esetén a verseny szervezője nem kötelezhető utazási költség teljes vagy részbeni megtérítésére. A versenyben részt vevők a nevezéssel hozzájárulásukat adják adataiknak a versennyel összefüggésben történő felhasználásához, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a verseny során képi és hangfelvételek készülnek, melyeket a versenyszervezők honlapjukon, közösségi oldalukon megjelentethetnek, valamint a sajtó számára rendelkezésre bocsáthatnak.