3. Duna-konferencia

Felvidék Hazai

Tisztelt Hölgyem / Tisztelt Uram!

 

Sok szeretettel hívjuk és várjuk a „3. Duna-konferencia” című rendezvényünkre.

Kérjük, 2020. szeptember 10-ig jelezze részvételi szándékát az alábbi linken található regisztrációs lap kitöltésével: https://tinyurl.hu/MfT5/

 

A Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás szeretettel meghívja Önt a „3. Dunakonferencia” című rendezvényére.
Időpont: 2020. szeptember 16. (szerda)
Helyszín: 2900 Komárom, Duna part 1.,
Monostori Erőd, Dunai-bástya, kikötői fogadótér
Program:
09:00 – 9:15 Ünnepélyes megnyitó és köszöntő
Kiss-Parciu Péter, Külgazdasági és Külügyminisztérium, határ
menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkár
9:15 – 9:35 Regionális fejlesztési és kohéziós politika 2020 után
Huszár Richárd, Innovációs és Technológiai Minisztérium,
fejlesztéspolitikai tervezésért és jogi ügyekért felelős helyettes
államtitkár
09:35 – 09:55 Európai Unió Duna Régió Stratégia (EUSDR) 2021-2027
Dr. Oroszi Viktor, a Duna Régió Stratégia nemzeti koordinátora
10:15 – 10:35 „DANUrB”
Kádár Bálint, Budapesti Műszaki és Közgazdaságtudományi
Egyetem, Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék
(A “DANUrB – Regionális hálózat kiépítése a turizmus és oktatás
révén a „Duna” kulturális identitás és szolidaritás erősítése
érdekében” c. projekt célja a Duna menti települések kulturális és
örökségi értékeinek hasznosítása – „Duna Kulturális Promenád”, a
települések fejlesztése és ezen keresztül a Duna menti régiók közötti
kapcsolatok erősítése. DANUrB stratégia – a Duna menti kulturális
örökség érvényesítésének területi-kulturális akcióterve).
10:35 – 10:55 kávészünet, sajtótájékoztató
2
10:55 – 11:15 Határon átnyúló Duna menti natúrpark a Szigetköz-Csallóköz
területén
Dr. Pető Péter, a Szigetköz Natúrpark Egyesület elnöke
Tuba Lajos, a Somorjai Régiófejlesztési Központ igazgatója
(határokon átnyúló együttműködési projekt Szlovákia és
Magyarország között, amelynek egy közös Szigetköz–Csallóköz
natúrpark kialakítása a célja; a TransDanubePearls projekt keretében
elkészült fenntartható regionális turisztikai és mobilitási akcióterv a
Szigetközre)
11:15 – 11:30 Komáromi kikötő fejlesztésének megvalósíthatósági
tanulmánya és költség-haszon elemzése
Obreczán Mátyás, EX ANTE
11:30 – 11:50 Monostori híd
Szabó Márta, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztó Zrt.
11:50 – 12:10 Mesterséges Intelligencia alkalmazása a Duna régióban
Barta Balázs, Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület
(az EUSDR PA8 terület MI Munkacsoportjának céljai és tevékenysége,
MI-nek milyen releváns területei vannak kis- és középvállalkozói
szempontból, a szériagyártásban, az egyedi termékgyártók és
szolgáltatók irányába, ágazati szempontból mechatronika, bútoripar,
élelmiszeripar, egészségipar, stb;, okosvárosok)
12:10-12:30 Klímaváltozáshoz való alkalmazkodással és a
katasztrófakezeléssel kapcsolatos együttműködés és a
lehetséges források bemutatása
Perge Kinga, a Külgazdasági és Külügyminisztérium szakértője az
EUSDR PA5 (környezeti kockázatok) prioritási terület vezető
szakértője
(együttműködési lehetőségek, amelynek középpontjában az erdőtűz
oltásra, árvízi védekezésre, klímaváltozással összefüggő
katasztrófákra való felkészülés és az önkéntes tűzoltók határokon
átnyúló segítségnyújtása áll, továbbá a fenntartható képzési program
katasztrófák, járványhelyzetek alkalmával beavatkozók részére
távoktatási módszerekkel, finanszírozási lehetőségek pl. Green Deal
H2020, DG ECHO, International Visegrad Fund)
3
12.30 – 13:30 Ebéd
13:30 – 14:30 Az európai területi társulások szerepe a határ menti
együttműködésben – az RDV ETT szerepe a határtérség
fejlesztésében
Vasiová Ema, az RDV ETT igazgatója
 Az RDV ETT Duna funkcionális terület fejlesztési stratégiája
 Az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési
Program Kisprojekt Alap értékelése
14:00 Zárszó
A részvétel díjmentes, de regisztrációköteles. A rendezvény magyar nyelven fog
zajlani, de szlovák tolmácsolás biztosítunk. Kérjük, hogy 2020. szeptember 10-ig
jelezze részvételi szándékát az alábbi linken https://tinyurl.hu/MfT5/ található
regisztrációs lap kitöltésével. Mivel a terem befogadóképessége véges, a létszám
betöltése után a rendező fenntartja a jogot a további érdeklődők jelentkezéseinek
elutasítására.
Megtisztelő részvételében bízva, üdvözlettel:
Vasiová Ema s.k
igazgató
Tatabánya, 2020. augusztus 6.
A konferencia a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával,
a Rába-Duna-Vág Európai Területi Társulás szervezésében valósul meg

Ing. Ema Vasiová

igazgató – riaditeľka – director