2022-es „Létvágytalanság” verspályázat

Egyéb

Az elmúlt időszakban egymást követő válságok (menekültkrízis, COVID-járvány, ukrajnai konfliktus) egyre bizonytalanabbá teszik a hétköznapjainkat mind morálisan, mind egzisztenciálisan. Ezt mindannyian másként éljük meg.

Bár ismerjük a mondást, miszerint „háborúban hallgatnak a múzsák”, bízunk abban, hogy a vész még nem olyan nagy, és hazánk amatőr költői nem vesztették el ihletüket.

Meghirdetjük tehát első verspályázatunkat, a 2022-es „Létvágytalanság” címűt. A pályázatra olyan rövid verseket várunk, amelyek kifejezik, megmutatják az emberek, a társadalom életérzését.

A pályázat részletei:

A pályázatunkon várjuk mindazon amatőr költők verseit, akik indíttatást éreznek magukban a jelenünk furcsa, olykor nyugtalanító életérzéseinek szavakba, strófákba öntéséhez. Minden pályázó egyetlen munkájával indulhat, amelyet saját postafiókján keresztül küldhet el kiadónkhoz a e-mail címre (ez a cím csak a pályázat utolsó határidejéig él, azt követően törlésre kerül).

A pályázaton bárki indulhat, aki megfelel a lejjebb kiírt elvárásoknak. A pályázó a velünk való kommunikáció alatt (levelezés, szerződéskötés) a valódi nevét kell használja, ám a kötetbe való bekerülés esetén természetesen használhat írói álnevet.

A beküldendő verssel szemben támasztott követelmények:

 • Csakis a szerző saját verse lehet
 • Csak olyan vers lehet, amelyet még nem publikált a szerző sehol, sem nyomtatott, sem elektronikus formában.
 • A vers nem lehet hosszabb 65 sorosnál (a versszakok közti szünet egy sornak számít, és egy sor maximum 60 karakterből állhat)
 • Elfogadunk úgynevezett szadadverset is, amelyben nincs szabályos ritmus- vagy rímrendszer.
 • A vers címe nem lehet „Létvágytalanság”, illetve nem is tartalmazhatja ezt a szót semmilyen ragozott formájában.
 • A szerző – amennyiben művét beválogatjuk a kötetbe – a szerződéskötéskor elfogadja, hogy a beküldött verssel kapcsolatos mindennemű szerzői jogáról a megjelenéstől számított 3 éven belül lemond a Marsbook Kiadó javára.
 • A vers nem tartalmazhat tiltott tartalmakat (gyermekpornográfia, közösség elleni izgatás stb.), illetve konkrét pártpolitikai állásfoglalást, véleményt, propagandát vagy utalást.
 • A verset .doc vagy .docx Word formátumban kell mellékelni a jelentkező e-mail-ben. Más formátumú dokumentumot nem nyitunk meg.

A szerzővel szemben támasztott követelmények:

 • Nagykorúság
 • Magyar állampolgárság

Határidők (a kezdés előtt vagy utolsó határidő után érkező pályázatokat figyelmen kívül hagyjuk):

 • A verspályázat kezdése: 2022.07.11
 • Utolsó beküldési határidő: 2022.09.30 (éjfél)

Az elbírálás menete:

 • Első körben a kiadó munkatársai szűrik a verseket. Azok, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek (túl hosszúak stb. – lásd fent) már itt kirostáljuk. Erről folyamatosan tájékoztatjuk az olvasóinkat ezen a felületünkön, a poszt alján. Itt nem nézzük a formai vagy helyesírási hibákat.
 • Az utolsó beküldési határidőt követően a verseket újra átnézzük, és kiválogatjuk azokat, amelyeket alkalmasnak gondolunk arra, hogy megjelenjenek a „Létvágytalanság” című verseskötetünkben. A lap alján található tájékoztató majd ezt is kijelzi.
 • A bent maradó versek szerzőit értesítjük, és kiküldjük számukra a szerződésünket. Ennek elfogadására és visszaküldésére egy hét áll majd a rendelkezésükre. Ennek módjáról a kiküldött levélben tájékoztatunk minden érintettet.
 • A kiadó által legjobbnak tartott 5 verset szavazásra bocsátjuk – a szerződések visszaérkezése után -, és közülük közönségszavazással választjuk ki a legjobbat.

A díjazásról:

 • A kiadó és a közönség által legjobbnak ítélt vers kerül a kiadvágy legelső helyére, amit véletlenszerű sorrendben követ majd a többi vers, amely bekerült a kötetbe.
 • A „legjobb” vers szerzője térítésmentesen (postai díj nélkül) kap egy példányt a „Létvágytalanság” puhakötéses változatából.
 • A kötetbe kerülő MINDEN szerző kap egy 20%-os, a Marsbook Kiadó webshopjában egyszeri alkalommal szabadon felhasználható vásárlási kupont, amely a termékek árából ad kedvezményt.

Kiegészítés:

 • A versgyűjteményt csak kellő számú és minőségű beadvány esetén készítjük el. Ennek a minimummennyiségnek a meglétéről itt is, és a közösségi médiában is számot adunk majd. Amennyiben nem gyűlik össze kellő számú olyan pályázó, akinek a versét megjelentetnénk, akkor e-book formátumban jelentetjük meg a kiadványt.
 • Részvételi díj NINCS!
 • A versek helyesírását javítani fogjuk, amennyiben szükséges. Ennek nincs külön díja.