2018 – #Mindentegylapra!

Hazai
2018 – #Mindentegylapra! – szakmai innovációs pályázat

A Magyar Népművelők Egyesülete “Közművelődési szakmai innovációs pályázat”-ot ír ki a közművelődésben határon innen és túl dolgozó szakemberek, művelődő közösségek, azok vezetői és tagjai számára.

A pályázat célja:
Olyan új, korunk kihívásaira reflektáló (és akár technológiáját is használó) – már megvalósult vagy tervezett -, a közművelődés keretei között zajló művelődési formák, alkalmak, módszerek, folyamatok létrehozása és fejlesztése, amelyek megmutatják a intézmények sokszínűségét, kreativitását és akár új hagyományok teremtésére való képességét.
Célunk a jó gyakorlatok terjesztése, ennek érdekében a legjobb pályamunkákat szakmai rendezvényeinken, elektronikus felületeinken, és kiadványainkban közzé tesszük.

A pályázat benyújtásának módja:
Egy pályázó maximum két pályázatot adhat be. A pályázatnak tartalmaznia kell a szakmai innovációs program:
– nevét;
– az innovációs program célját és várható eredményeit;
– a szakmai innovációs program illeszkedését a közművelődési feladatellátás rendszerébe;
– a célközönség pontos meghatározását;
– a program megvalósításának tervét (előkészítés, lebonyolítás – gyakoriság, időtartam stb.);
– a program szükséges tárgyi feltételeit (helyiség, bútorzat, infrastruktúra, szakmai anyagok stb.);
– a szükséges személyi feltételeket;
– a program indításához és működéséhez szükséges reális költségvetést;
– a szakmai innovációs program terjesztésével kapcsolatos elképzeléseket.

A pályázatban valamennyi felsorolt szempontot szükséges kifejteni!
Pályázni kizárólag a http://www.kulturhazak.hu weboldal Pályázatok/ közművelődési szakmai innovációs pályázat menüpontból letölthető word dokumentum kitöltésével és honlapra való feltöltésével lehet.

A pályázatok feltöltésének kezdete: 2018. január 1., határideje: 2018. február 4.

A pályázat értékelése:
A benyújtott pályázatokat szakértőkből alakult bíráló bizottság értékeli.

A pályázat díjazása:
A három legjobb pályázatot díjazzuk: az első helyezett 100 000 Ft, a második 75 000 Ft, míg a harmadik helyezett 50 000 Ft pénzjutalomban részesül.