Ösztöndíjjal támogatott doktori képzésre

Kárpát-medence Továbbképzések

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen nyílt pályázatot hirdet a 2019/2020-as tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésére.

Pályázhat minden olyan szlovák állampolgárságú magyar nemzetiségű személy, aki 2019-ben valamely magyarországi felsőoktatási intézmény nappali munkarendű magyar állami ösztöndíjjal támogatott PhD/DLA képzésére jelentkezett, azonban a doktori felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján csak az önköltséges képzésre került besorolásra.

A pályázati kiírás tartalmát Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) és az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel (a továbbiakban: ELTE) együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot az ELTE és a Szövetség a Közös Célokért révkomáromi irodája lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Felvidékről hárman nyerhetik el a pályázatot

Idén, a nappali tagozatos ösztöndíjas doktori képzésre (PhD/DLAÖ. A magyar állami ösztöndíjjal támogatott doktori képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíja a doktori képzés új rendszeréből adódóan a képzési és kutatási szakaszban 140.680 Ft/hó, majd a kutatási és disszertációs szakaszban (tanulmányok a harmadik tanévtől) 180.680 Ft/hó. A doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 400.000 Ft támogatásban részesül. A nyertes pályázó részére a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja a doktori ösztöndíjat.

Kik pályázhatnak?

Azok a személyek pályázhatnak, akik a 2019. évi doktori felvételi eljárásban a magyarországi felsőoktatási intézmény doktori iskolájába, nappali munkarendű képzésre jelentkeztek, ám csak az önköltséges képzésre vették fel őket és tanulmányaikat a 2019/2020-es tanévben az I. évfolyamban kezdik meg. Fontos, hogy valamely szülőföldi (szlovákiai, csehországi) államilag elismert felsőoktatási intézmény részéről kiállított felsőfokú diplomával rendelkezzenek. Azok, akik magyarországi mesterfokozatot nyújtó végzettséggel rendelkeznek, szintén jelentkezhetneka következő feltételekkel: ám esetükben előnyt jelent, ha a pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában legalább három hónapja szülőföldjén (Szlovákiában) főállásban, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban tevékenykedik.

A megadott 3 fős keretszám terhére magyarországi felsőfokú diplomával rendelkezők részére legfeljebb 2 ösztöndíj ítélhető meg, kivétel ez alól az az eset, amikor a keret teljes kitöltéséhez nem lesz elegendő érvényes szülőföldi diplomával rendelkező pályázó. A pályázati kiírásból az is kiderül, az elbíráláskor előnyben részesülnek azok, akik szülőföldön oktatói vagy tudományos tevékenységet végeznek, ennek hitelt érdemlő igazolása az elbíráláskor alkalmazott értékelési pontrendszerben többlet pontot jelent.

A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatok elektronikus úton történő beérkezésének határideje: 2019. augusztus 1., helyi idő szerint 23,59 óra.
A pályázatokat egy kinyomtatott példányban személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton a Szövetség a Közös Célokért komáromi irodájába kell eljuttatni 2019.augusztus 2. Helyi időszerint 16,00: Združenie za spoločné ciele, 945 01 Komárno, Nám. Kossutha 3.

Az érdeklődők a pályázatról és a pályázati adatlapról az alábbi telefonszámon (+421 908 116 931) és e-mail címen () kaphatnak további részletes felvilágosítást.

A pályázatok értékelése

A beérkezett pályázatok előértékelését az elbírálási pontrendszer alapján a szlovákiai Előértékelő Bizottság végzi. A beérkezett pályázatok előértékelése alapján a nyertes pályázókra az Előértékelő Bizottság tesz előzetes javaslatot az Értékelő Bizottságnak. A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának figyelembevételével Magyarország emberi erőforrások minisztere hozza meg a pályázati határidő lejártát követő 30 napon belül.

A pályázati adatlapot, valamint a pályázatra való jelentkezés további általános feltételeit, a pályázati kategóriára vonatkozó részletes feltételeket, a pályázásból kizáró feltételeket, valamint a pályázattal kapcsolatos egyéb tudnivalókat a pályázati kiírás teljes szövege tartalmazza, amely ITT érhető el.

Forrás: Felvidék.ma/SZAKC