Magyarországi továbbképzési lehetőségek–2019

Beregszász Továbbképzések

Magyarországi továbbképzési lehetőségek – 2019

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége közreműködésével 2019 év augusztusára magyarországi elismert és/vagy akkreditált továbbképzéseken való részvételre biztosít lehetőséget külhoni  magyar pedagógusok számára. (tervezett létszám 225 fő).

Általános tudnivalók

A 9 magyarországi továbbképzésre a határon túli magyar pedagógusszervezetek (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség, Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete, Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma és Muravidéki Magyar Pedagógusok Egyesülete) közösen tettek javaslatot.

A továbbképzésekre azok a Romániában (Erdély, Bánát, Partium), Szlovákiában (Felvidék), Ukrajnában (Kárpátalja), Szerbiában (Vajdaság, Észak-Bácska), Horvátországban (Drávaköz), Szlovéniában (Muravidék), állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló pedagógusok jelentkezhetnek, akik a 2018–2019-es tanévben magyar nyelven folytattak oktató-nevelő munkát a közoktatásban.

A jelentkezés módja

A beiratkozás az idén is egységesített. A Kárpát-medence bármely régiójából pályázó pedagógus a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége honlapján www.rmpsz.ro tanulmányozhatja a továbbképzések jegyzékét és iratkozhat be a programokra a Magyarországi továbbképzések 2019 menüpont alatt.

Jelentkezni kizárólag online adatlap kitöltésével lehet. A kitöltött adatlap mellé kötelező csatolni egy, intézményvezető által aláírt, lepecsételt munkahelyi igazolást a tanévben végzett magyar nyelven folytatott oktató-nevelő munkáról. A magyar és román nyelvű igazolásminta letölthető a www.rmpsz.ro oldalról. A megadott minták szerint, szükség esetén bármely régió hivatalos nyelvén is kitölthető az igazolás (elfogadjuk).

Egy adott személy csak egy továbbképzésre iratkozhat be és nyerhet részvételi jogot a rendelkezésre álló helyek függvényében! Az adatlap lehetővé teszi egy második képzés megjelölését is az arra kijelölt adatmezőben. A második képzés megjelölése a be nem töltött helyek, vagy az adott csoportból való visszalépés során felszabadult helyek esetében biztosíthat részvételi jogot azoknak, akik nem kaptak jóváhagyást az általuk elsőként kiválasztott továbbképzésre.

A beiratkozások időszaka 2019. május 14. – június 15.

A helyek arányos régiónkénti elosztásáról a Kárpát-medencei magyar pedagógusszervezetek megegyezéssel állapodnak meg.

A beiratkozottak elfogadásáról az érdekvédelmi szervezetek (RMPSZ, SZMPSZ, KMPSZ, ÉMPE, VMPE, HMPF és MPE) maguk döntenek a rendelkezésükre álló helyek függvényében.

A romániai beiratkozottak részvételi jogáról az RMPSZ országos elnökségi tagjai döntenek a rendelkezésükre álló helyek függvényében (körzeti, megyei szinten).

A csoportalakításnál elsőbbséget élvez az, aki:

  1. még egyáltalán nem vagy az elmúlt három évben nem vett részt magyarországi továbbképzésben, de a hazai továbbképzések és/vagy nyári akadémiák résztvevője volt;
  2. tevékenyen részt vesz a magyar nyelvű közoktatás megerősítésében, minőségi fejlesztésében;

A döntésről értesítést küldünk a kitöltött adatlapon megadott e-mail címre. A jóváhagyottak névjegyzékét megjelentetjük a www.rmpsz.ro honlapon 2019. július 8-ig. 

Az RMPSZ országos elnökségi ülésén született határozat alapján a romániai jóváhagyott beiratkozottak 100 lej részvételi díj befizetése után nyerik el véglegesen a részvételi jogot. A befizetés módjáról időben értesítjük a kollégákat.

A továbbképzésre történő utazás költségeit nem áll módunkba megtéríteni. (Javasoljuk Magyarország területén igénybe venni a Magyar Igazolvány által biztosított utazási kedvezményt.)

A részvételből való kizárás általános feltételei:

Nem támogatják a pedagógus szervezetek annak a pedagógusnak a jelentkezését, aki korábban magyarországi továbbképzésen részvételi jogot nyert, nem vett részt és távolmaradásáról semmilyen tájékoztatást nem küldött a szervezőknek.

Igazoló okiratok

A továbbképzés elvégzéséről a képző intézmények igazoló okiratot állítanak ki, amennyiben a résztvevők eleget tesznek a szolgáltató által megfogalmazott részvételi feltételeknek.

Kapcsolattartó személy:
Pöllnitz Ilona, programkoordinátor
Tel: +40 728-297095, e-mail:


 

KÉPZÉS CÍME
ANALITIKUS PROGRAM/Továbbképző intézmény
HELYSZÍN/CÉLCSOPORT/
HELYEK SZÁMA (Kárpát-medence szintjén)
IDŐSZAK
Digitális taneszközök alkalmazásának lehetőségei óvodás és kisiskolás korban

OKTATÁSI HIVATAL
Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma 1095 Budapest Mester utca 56-58
Célcsoport:
Óvodapedagógusok, általános iskolai tanítók
(25 hely)
2019. 08. 04. – 2019. 08.09.
A pedagógus, mint “LÁMPÁS”- A képzelet és a gondolkodás integratív fejlesztésének lehetőségei

OTF Oktatáskutató, Fejlesztő és Tanácsadó Betéti Társaság, Győr

Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium,
9022 Győr, Széchenyi tér 8-9
Célcsoport:
Pedagógusok (25 hely)
2019. 08. 04. – 2019. 08.10.
Kalandok és Álmok – élménypedagógiai eszközök és módszerek felhasználása a nevelés, oktatás és fejlesztés terén

Kalandok és Álmok Szakmai Műhely – BMB ‘994 Oktatási ésTanácsadó Bt., Budapest

Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola, Mórahalom

Célcsoport:
Pedagógusok (25 hely)

 2019. 08. 04. – 2019. 08.09.
Ön- és társismeret fejlesztésének gyakorlata a köznevelési intézményekben

OKTATÁSI HIVATAL
Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztálya

Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 13.

Célcsoport:
Pedagógusok (25 hely)

 2019. 08. 11. – 2019. 08.16.
20 azonnal alkalmazható osztálytermi gyakorlat

Innovatív Pedagógiai Műhely Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Pócsmegyer

Szinbád Hotel
7624 Pécs, Klimó György u. 9.

Célcsoport:
Általános iskolai és középiskolai tanárok (25 hely)

 2019. 08. 11. – 2019. 08.16.
Memóriatechnikák és alkotó tanulási módszerek alkalmazásának lehetőségei

Studio-Didakt Kft, Balatonszárszó

Szinbád Hotel***
8636 Balatonszemes, Árnyas fasor 1.

Célcsoport:
Pedagógusok (25 hely)

 2019. 08. 11. – 2019. 08.16.
Tehetségsegítő programok tervezése és szervezése

K+F Stúdió Kft, Debrecen

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos III. Kollégium, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.sz.

Célcsoport:
Pedagógusok (25 hely)

 2019. 08. 16. – 2019. 08.21.
Együttműködésben a családokkal a korai iskolaelhagyás csökkentéséért

Evangélikus Pedagógiai Szakmai Továbbképző Intézet,
Budapest.

Luther Márton Evangélikus Kollégium, Nyíregyháza, Iskola út 2.

Célcsoport:
Általános iskolai tanítók, tanárok (25 hely)

 2019. 08. 18. – 2019. 08.23.
Intézményi innováció, szervezetfejlesztés, változáskezelés, személyiség- és készségfejlesztés

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, Eger

Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános, Közép-Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet, 3300 Eger, Barkóczy u. 5.

Célcsoport:
Iskolavezetők  (25 hely)

 2019. 08. 25. – 2019. 08.30.

 

Forrs

 

Forrás: http://kmpsz.uz.ua/palyazatok