Vallás, hagyomány, közösség

Doroszló Kiemelt cikk

Két nap alatt, szeptember 7-én és 8-án csaknem 10 000 hívő járt a doroszlói Szentkúton Kisboldogasszony ünnepén.

doroszlo_szentkut(1)

— Az irgalmasság a nem szerethető dolgok szeretését jelenti — magyarázta ft. Pósa László a szerdai előadásában az irgalmasság éve apropójából. Efféle magvas gondolatokat és tanításokat hallhattak a zarándokok amellett, hogy mindkét napon alkalmuk volt részt venni bűnbánati liturgián, gyónáson, keresztúti áhítatosságon, szentségimádáson, filmvetítésen, virrasztó zsolozsmán, magyar és horvát nyelvű szentmiséken. 7-én az előesti misét ft. Fülöp Ernő címzetes apát vezette.

Hamar megteltek a parkolóhelyek, melyeknél a forgalmat a doroszlói Önkéntes Tűzoltó Testület tagjai irányították, felügyelték az ünnep teljes ideje alatt. A helyiek heteken át készültek a búcsúra, az önkéntesek: gyerekek, fiatalok, felnőttek, idősek egyaránt részt vettek a terület rendezésében. Az általuk végzett pljeskavica-, ital- és kegytárgyárusításból befolyt összeget a kegyhely felújítási munkálataira fordítják.

doroszlo_szentkut(2)

A zarándokok nemcsak járművekkel, hanem gyalogosan is érkeztek. A legtávolabbi gyaloglók 100 kilométerről jöttek el a doroszlói búcsúba. Moholiak, adorjániak, magyarkanizsaiak, őrszállásiak, kupuszinaiak, szilágyiak számoltak be (gyalogosan vagy járművel megtett) útjukról. Pekter Etelka elmondta, az őrszállásiak az ottani, rendszeresen működő imacsoport körében szerveznek hasonló zarándokutakat, évente ellátogatnak Međugorjéba és Doroszlóra is. A kupuszinaiak egy szilágyi megállóhely közbeiktatásával csaknem nyolc órán át gyalogolnak, a szilágyi hívekkel együtt. Az egyik Adorjánról érkezett hívő elmesélte, ötéves kora óta jár a doroszlói Szentkútra, és az évek során megújuló kegyhellyel együtt ő maga is minden esztendőben megújul lelkileg a Mária, Keresztények Segítsége Egyházmegyei Kegyhelyen. A zarándokcsoportokat a kegytemplomban ft. Pásztor Árpád fogadta.

doroszlo_szentkut(3)

8-án az ünnepi püspöki szentmisét Msgr. dr. Székely János Esztergom—budapesti segédpüspök vezette. Ft. Verebélyi Árpád főesperes, a kegyhely igazgatója megköszönte a hívek, a zarándokok, az egyházi méltóságok, a plébános atyák, továbbá a politikum és a közélet képviselőinek jelenlétét, segítségét, közösségi szándékát. Külön köszöntötte Msgr. dr. Székely Jánost, valamint az egyházmegye főpásztorát, Msgr. dr. Pénzes János megyés püspököt, Pásztor Istvánt, a Tartományi Képviselőház elnökét, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Magyar Leventét, a gazdasági diplomáciáért felelős államtitkárt, Hegyi Lászlót, az egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárt, dr. Babity Jánost, Magyarország szabadkai főkonzulját, Eisenhoffer Ibolyát, az Egyházi Fejlesztéspolitikai Osztály vezetőjét, Nyilas Mihályt, az Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi Titkárság titkárát, Ótott Róbert tartományi titkárhelyettest, Vicsek Annamária oktatási államtitkárt, Fremond Árpád köztársasági parlamenti képviselőt, mgr. Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, továbbá az MNT megjelent képviselőit. A polgármestereket is köszöntötte: Alszögi Zoltánt, Vaskút polgármesterét, Hirtenberg János Sándort, Dávod polgármesterét, Papp Imrénét, Rém polgármesterét, Dušanka Golubovićot, Zombor polgármesterét, Gellér Magdolnát, Doroszló polgármesterét, továbbá Erdély Lenke tartományi képviselőt, Pelt Ilona tartományi képviselőt, Jankovich Szilárdot, Zombor városi tanácsának tagját, dr. Úri Emesét, a zombori egészségház igazgatónőjét, Péter Istvánt, a Dunatáj Egyesülés elnökét, illetve a történelmi lovagrendek tagjait, a Szent István és a Szent György Lovagrend megjelent képviselőit.

doroszlo_szentkut(4)

A doroszlói búcsú alkalmat ad a Mária-lányok, illetve ahogyan Magyarországon nevezik őket, a Mária-hordozó csoportok találkozójának. Ezúttal szenttamási, garai, gombosi és doroszlói népviseletes Mária-tisztelők voltak jelen — a számos vajdasági és magyarországi zászlóvivő csoport mellett.

A szentmiséken az óbecsei énekkar működött közre, a gombosi Szent László-kórus, a magyarkanizsai Angelus kórus, a nagybecskereki Nepomuki-gyermekkórus, a Szabadkai Zeneiskola rezes kvartettje és az egyházzenei szakon tanuló növendékei.

A búcsú állandó része a kegyhely kapuján kívüli kirakodóvásár. Itt évente több, nagy múltú kézműves is megfordul. Képünkön a palicsi Schramm fazekasmester és a zombori Janovics mézesbábos sátra látható.

Forrás: Hét Nap

doroszlo_szentkut(6)

doroszlo_szentkut(5)

doroszlo_szentkut(7)

doroszlo_szentkut(9)

doroszlo_szentkut(11)

doroszlo_szentkut(13)