Tompa Mihály Református Gimnázium…

Homoly Erzsébet Emberek

Ismét Molnárné Pelle Beáta lett a Tompa Mihály Református Gimnázium igazgatója

Molnárné-Pelle-Beáta

Rimaszombatban alakult újjá 1945 után az első református gimnázium, amely Ipolyság és Szepsi között máig az egyetlen teljes szervezettségű magyar tannyelvű középiskola. Élére augusztustól újra Molnár Sándorné Pelle Beáta került – számol be az igazgatóváltozásról a www.felvidek.ma.

Molnár Sándorné Pelle Beáta matematika-fizika szakon végzett a pozsonyi Comenius Egyetemen, aktív tagja a református gyülekezetnek, teológiai alapismereteket szerzett, elvégezte a katekéta képzést. Tanítani 1995-ben kezdett, négy évig a Tornaljai Gimnáziumban tanított, majd 1999-ben aktívan bekapcsolódott a rimaszombati Tompa Mihály Református Gimnázium megalapításába. Részese volt az intézmény kiépülésének, megerősödésének. A munkába megbízott igazgatóként kapcsolódott be, majd a következő öt évben kinevezett igazgatóként tevékenykedett.

2016. augusztusától újra az igazgatói tisztséget tölti be. A korábbi igazgatónak, Sebők Attilának lejárt a mandátuma, 2006 óta két megbízatási időszakot töltött ki, s már nem kívánt indulni a posztért, igazgatóhelyettesként segíti a régi-új igazgatót.

„Pedagógia innovációként szeretném elősegíteni az egész életre való tanulás készségét, fakultáció formájában megerősíteni a tanulóink gazdasági és pénzügyi ismereteit. Fontosnak tartom a differenciálást az osztályon és feladatokon belül, hogy külön tudjunk foglalkozni a különböző képességű tanulókkal. Úgy gondolom, az a tantestület, amelyben eddig is dolgoztam, stabil, kellő tapasztalattal rendelkező, de ugyanakkor még nagyon aktív és az újításra és esetleges változtatásokra nyitott pedagógusokból áll. Közösen kell kialakítanunk egy stratégiai tervet, melyben a szülők, a fenntartó és a diákok igényeit mindenképpen figyelembe vesszük” – mondta Molnár Sándorné Pelle Beáta.

Kép és szöveg: he www.felvidek.ma