Tisztújítás a COMENIUS Pedagógiai Intézetben

Komárom Emberek

Megtartotta alakuló ülését a COMENIUS Pedagógiai Intézet Igazgatótanácsa

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által alapított, annak szakmai háttérintézményeként működő COMENIUS Pedagógiai Intézet, közhasznú szervezet irányító és ellenőrző szerveinek a négyéves megbizatási ideje a közelmúltban lejárt. Az alapító SZMPSZ Országos Választmánya javaslata alapján megalakult az új Igazgatótanács, melynek tagjai: Balogh Szilveszter, Fekete Irén, Hajnovič Gabriella, Hack László, Morvay Katalin, Tamás Erzsébet, Vörös Mária. Az Igazgatótanács a 2019. május 18-án megtartott alakuló ülésén Vörös Máriát választotta a testület elnökévé. Ugyancsak megválasztotta a Felügyelő Bizottságot, tagjai Balla István, Fülöp Leóna és Matej Éva. Az Igazgatótanács a COMENIUS Pedagógiai Intézet igazgatójává az elkövetkező négy évre Fodor Attilát nevezte ki.

Az Igazgatótanács megtárgyalta és jóváhagyta az Intézet 2019. évi munkatervét és költségvetését, valamint arról is határozott, hogy a nyár folyamán kidolgozza az Intézet középtávú stratégiai programját.

A COMENIUS Pedagógiai Intézet küldetése és feladatrendszere változatlan, célja a szlovákiai magyar közoktatási intézményekben folyó szakmai fejlesztő munka segítése és a magyar pedagógusok fejlődését szolgáló lehetőségek bővítése. Tevékenységének alapelvei a szakmaiság, a partnerközpontúság és a minőségre való törekvés.

Forrás: Felvidék.ma/SZAKC