Testvérünk itt minden ember

Horgos melleti Domus Pacis lelkigyakorlatos ház Kiemelt cikk

Barátkozási nap a Domus Pacisban

A Keresztény Értelmiségi Kör (KÉK) hagyományos Barátkozási napját június 11-én tartotta meg a Horgos melletti Domus Pacis ferences lelkigyakorlatos és közösségi házban. Ezúttal a KÉK vendégei a magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) képviselői voltak.

A rendezvényt megtisztelték jelenlétükkel 18 vajdasági helyi csoport vezetői és tagjai. A megjelenteket Szabó Károly a KÉK elnöke, és Dr. Harmath Károly OFM, az Agapé könyvkiadó igazgatója, a KÉK alelnöke köszöntötték.

A nap, Szent Barnabás ünnepén szentmisével kezdődött, amelyet a Kecskemétről érkező Tóth Tibor atya a lelkigyakorlatos ház fáinak dús lombjai alatt a KÉK tagjaiért, és a KÉSZ-el lévő gyümölcsöző együttműködésért mutatott be.

A Barátkozási nap, előadásokkal folytatódott. Tóth Tibor atya, Irgalmasság a józan ész, és a szeretet dimenziójából címmel tartotta meg előadását. Dr. Hajdú Edit, kertészmérnök, tudományos főmunkatárs, mezőgazdasági tudományok kandidátusa, szőlőnemesítő, Szőlőtermesztés a Kárpát-medencében, címmel osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. Dr. Tercsi Mátyás többdiplomás mérnök, műszaki doktor, a kecskeméti KÉSZ elnöke, szervezete tevékenységét mutatta be.

A rendezvény a KÉK évi közgyűlésével zárult.

Tóth Tibor atya, kecskeméti káplán az Irgalmasság szent éve kapcsán, szólt a megjelentekhez. A szentmisén Szent Barnabásra emlékeztetett, aki nem tartozott a tizenkét tanítvány közé, akiket Jézus apostoli feladatra választott ki, de a lelkes személyek egyike, aki önként vállalkozott az evangélium hirdetésére. Sokszor, mint Szent Pál apostol munkatársára gondolunk rá, de ő előbb kezdte el a pogányok megtérítését és vette maga mellé segítőtársként Szent Pált. Szolgálatra a Szentlélek indította és segítette, munkája során eredményeit mindig Istennek tulajdonította.

Előadásában az Irgalmasság szent évének logóját mutatta be. A logó a Fiút mutatja, aki vállára veszi az eltévedt embert, kiemelve hogy érintésével szeretetet sugároz. Összesímuló arcukon irgalmasságával magára veszi az emberiséget, egyik szemük összekapcsolódik. Ez által minden ember felfedezheti Krisztusban a jövőt, és az Atya szeretetét. A logón lévő színeknek külön jelentése van. A jelenet egy ókeresztény és középkori ikonográfiából ismert. Három ovális kék színű kört formálva világosodik. A sötétebb színek mélysége a megbocsájtó Atya szeretetére utal. Vörös a vér, a lüktetés, az élet. A kék jelképezi az embert, aki képes az égre tekinteni, a fehér a Szentlélek. Zöld a teremtett világ. A fekete az éjszaka és a halál színe.

Társadalmunk nagy része elvesztette az érzést, az irgalmasság valódi súlyát, mondta az előadó. Naivság vagy gyengeség jelét látják benne. Az Istenkép átalakult. Az irgalmasság jóakaratot, megértést, segítségnyújtást, együttérzést, rokonszenvet jelenti a görög nyelv értelmezése szerint, míg a latin a könyörületet, szívbéli megértést, segítséget érti. Az előadó az egyik leghíresebb bibliai témát ábrázoló, A tékozló fiú hazatérése Rembrandt-festményre is utalt. A fiú, előre-örökölt vagyonát szétszórja, aztán visszatér az apához, aki tetteinek ellenére, magához öleli. A festő szokatlan módon ábrázolja a kezeket. A szülőre emlékeztet, az apa megtart, megerősít, az anya simogat, vígasztal. A továbbiakban az előadó az irgalmasság mibenlétéről szólt.

Dr. Hajdú Edit szerint a szőlő szent növény, a bor szent ital, amely összetart. A bor és a kenyér szimbólumára utalt. A hallgatóságnak betekintést adott az ókor és a középkor szőlészetébe, a kolostorokban, monostorokban lévő szőlőskertek rejtelmeibe. Az Új kor felfedezéseibe, Vajdaság szőlő körzeteibe, a fajták ismeretébe. A szőlő pártfogó szentjeit, Szent Orbánt és Donátot említette. A Bibliából Izaiás és Jeremiás könyvét, az Énekek énekét, a Zsoltárok könyvét, Jézus példabeszédét a szőlőtőről és a szőlővesszőről, majd áttért a magyar borokra is. Kölcseit, Csokonait, Petőfit, Vass Albertet idézte. Egy ismeretlen költő Legenda című versét (Egy szép napon az Úr/ Hívatta angyalát./ – Eredj, szolgám, hamar / Ugord a holdat át,/ Repülj a földre, hol/ oly rengeteg a kincs./ Válasz olyat, minő/ Talán a mennyben sincs”….”Örömsikollyal érkezett harmadnapon/ az égbe:/ Búzakalászt és szőlőfürtöt tett az Úr elébe/”. Előadása nagy érdeklődést váltott ki a megjelentek körében.

Dr. Tercsi Mátyás a helyi szervezet 1994-ben történő megalakulásáról, nehézségeiről, tevékenységéről, eredményeiről szólt. A megalakulás idején egyházi előadókat hívtak meg, hogy hitbéli tudásukat pótolják. Tagjai az ökumené szellemében működnek, nem szigorú feltétel a felsőfokú diploma, inkább Isten, üdvözítő tevékenysége és szándékának felismerése mindannyiuk célja. Hitükben az előadások által erősödnek. Később, lelkiekben épülve, tagjaik igénye is megnövekedett, így az egyházi előadók mellett világi előadók előadására is igényt tartottak. Tisztelettel hallgatták meg saját tagjaik előadását is. Zarándoklatokon vettek részt. Külföldre is eljutottak. Szívesen együttműködnek azonos szellemiségű szervezetekkel. Részt vesznek a közéletben, a városi ünnepségeken. Kiadványuk a Hírlevél, évente többször jelenik meg, viszszatekintést nyújtva az elmúlt időszak eseményeire és a felhívva a figyelmet a készülő programokra. Fennállásuk tíz éves évfordulóját ünnepi kiadvánnyal, a húsz évest DVD-n bemutatott 45 perces műsorral tették emlékezetessé. Eredményeik eléréséhez az önkormányzat is hozzájárult. Személyes vizekre evezve mondta el, hogy KÉSZtagként remek emberekkel találkozhatott, olyan személyekkel, akiket a KÉSZ nélkül talán nem ismerhetett volna meg, akikben Krisztus szeretete van. Kitért a KÉK-KÉSZ kapcsolatra is, kiemelve, hogy a határokat lélekben nem húzzák meg. Számukra ilyen jellegű határ a magyar testvérekkel nincs – mondta. Jó, átlépve a földrajzi határt, tovább hallgatni az igazi magyar szót. „Kecskemét jelen és jövője szempontjából csoportunknak fontos szerepe lehet. Nem tudjuk, hogy a jövő milyen kihívásokat hoz, de az biztos, hogy ami ránk vár, amihez szolgálatot kell teljesítenünk, ahhoz a jó Isten kegyelmet is fog adni” – fejezte be beszámolóját Dr. Tercsi Mátyás.

A nap a KÉK évi közgyűlésével folytatódott. Fő témája az elnöki beszámoló volt a két közgyűlés közötti időszak tevékenységéről, a Felügyelő bizottság pénzügyi jelentése és az idei évre való pénzügyi tervek elfogadása is napirendre került.

Köszönet a vendég előadóknak, a szervezőknek, és minden megjelentnek.

Szilágyi Edit

Forrás: www.kek.org.rs

baratkozasi nap 02

baratkozasi nap 08

baratkozasi nap 03

baratkozasi nap 04

baratkozasi nap 05

baratkozasi nap 07

baratkozasi nap 06

baratkozasi nap 01