Tehetséggondozás a tudományok útján

Beregszász Emberek
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve 2018-2019-es tanév folyamán 6 alkalmas 30 órás kurzust szervez a Rákóczi Főiskolán Tehetséggondozás a tudományok útján címmel, mely 2018. októberében került meghirdetésre.

Váradi Natália, Daniel Dennett író, filozófus szavaival indította a képzést: „Jövőbeni jólétünk – mindannyiunk jóléte e bolygón – leszármazottaink oktatásától függ.” Az irodaigazgató asszony nyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a „Tehetséggondozás a tudományok” útján című kurzus lehetőséget kínál a pályakezdő kárpátaljai magyar főiskolásoknak és egyetemistáknak arra, hogy kutatásaik végzéséhez a lehető legszélesebb körű módszereket sajátíthassák el és alkalmazzák azokat. A program célja a kárpátaljai magyar értelmiségi réteg tudományos fejlesztése, kinevelése, konferenciákra való felkészítése, valamint az aktuális kutatói ösztöndíjak és kutatási intézmények megismertetése.

A képzés az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósul meg az alábbi időpontokban a Rákóczi Főiskolán minden alkalommal 15:00 órai kezdettel.

Az első képzés 2018. december 6-án került megrendezésre a Rákóczi Főiskola Győr termében, amely „Az itthon maradás esélyei” címet kapta. Előadást tartott Dr. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója, aki bemutatta az Alapítvány széleskörű tehetséggondozó munkásságát tájékoztatva a résztvevőket a programokhoz való csatlakozás lehetőségéről. Ezt követően Prof. Dr. Csernicskó István mutatta be a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács korfáját „A Kárpátaljai Magyar Tudományos Akadémiai Tanács tagsága: jellemzők, az itthonmaradás esélyei” címmel. Végül Dancs Krisztina, az Agora Információs Központ pályázati referense hívta fel a figyelmet a hamarosan kiírásra kerülő szülőföldi tanulmányi támogatások pályázataira, azok benyújtási követelményeire.

 

A képzés 2019-ben folytatódik 5 alkalommal, melyek időpontjairól, előadóiról és témaköreiről az alábbi táblázat nyújt részletesebb betekintést:

Megvalósítás dátuma

Téma

Helyszín

Előadók

Intézmény/ Szervezet

Előadás címe

2019. január 18.

“Fiatalok a jövőért”

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győrterme

Kovály Katalin

MD tiszteletbeli elnök, MTA munkatárs

Társadalomföldrajzi kutatások Kárpátaljáról a Magyar Tudományos Akadémián.

Kosztur András, elnök

Momentum Doctorandus

A Momentum Doctorandus bemutatása

Fazekas Andrea referens

Budapesti Oktatási Hivatal

Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival

Bence Norbertelnök

Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége

A KMDFKSZ bemutatása

Maruszics Erik  elnök

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzata

A II. RFKMF HÖK bemutatása

2018. február 15.

Makovecz Hallgatói Mobilitási Program és Erasmus+ ösztöndíj programok és annak jó gyakorlatai

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győrterme

Dr. Orosz Ildikórektor és elnök

II. RFKMF/ KMPSZ

Az itthonmaradás esélyei Kárpátalján

Dr. Érsek Vivienn, főosztályvezető

Kárpát-medence Magyar Oktatásának
Fejlesztéséért Felelős Helyettes Államtitkárság

Hallgatói mobilitás a Kárpát-medencében – Makovecz
Hallgatói Ösztöndíjprogram

Dr. Fodor Gyularektor-helyettes, II. RFKMF Makovecz programfelelős

II.RFKMF

A Makovecz Hallgatói Program és az ERASMUS+ ösztöndíjprogram, illetve ezek tapasztalatai a II. RF KMF-án

2019. március 22.

Kutató intézetek Kárpát-medencében

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győrterme

Dr. Spenik Ottóigazgató, akadémikus

Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet

Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet bemutatása

Prof. Dr. Csernicskó Istvánintézetvezető

Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont

A Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont bemutatása

Dr. Csatáry Györgyintézetvezető

Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont

Az intézetek főbb tevékenységeinek, kutatási projektjeinek a bemutatása

Dr. Tarics Zoltántudományos főtitkár

Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet

Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Ungvári Elektronfizikai Kutatóintézet bemutatása

Dr. Szűcs Lászlóné dr. Siska Katalin

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

A Praetor Szakkollégium bemutatása

Dr. Kolozsvári István intézetvezető

Fodor István Kutatóközpont

A Fodor István Kutatóközpont bemutatása

2019. április 5.

Modern könyvtár és levéltár használat

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győrterme

Szamborovszkyné Dr. Nagy Ibolya könyvtárigazgató

Apáczai Csere János Könyvtár

Könyvtári adatbázisok helye és szerepe a tudományos kutatásban.

Dr. Palasik Máriaosztályvezető

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltár

A Történeti Levéltár szerepe a 20. század történetének kutatásában

Kujbusné Dr. Mecsei Évaigazgató és főlevéltáros

Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára

Valós és virtuális kalandozások az írott források világában.

Kutassy Ilonaigazgató helyettes és főlevéltáros

Kárpátaljai Területi Állami Levéltár Beregszászi Fióklevéltár

A Kárpátaljai Állami Levéltár munkája és a beregszászi részleg által őrzött iratok ismertetése

2019. május 16.

Kutatói ösztöndíjak és azok ismertetése a Kárpát-medencei fórumokon

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győrterme

Weiszburg Tamás az OTDT általános alelnöke

Országos Tudományos Diákköri Tanács

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács munkásságának bemutatása

Dr. Tonk Márton dékán, CT szakmai szervező

Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem

A Collegium Talentum ösztöndíj program bemutatása

Dr. Kontra Miklós

DOMUS ösztöndíjprogram  kuratóriumának vezetője

Domus ösztöndíj bemutatása

Dr. Mészáros Tamás szakmai igazgató

ELTE Márton Áron Szakkollégium

Az ELTE Márton Áron Szakkollégiuma

 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a következő képzéseken.

 

Forrás: http://genius-ja.uz.ua