Tandíjmentes képzések

Kiemelt cikk

Tandíjmentes képzések érettségivel rendelkezők részére

Tandíjmentes képzések érettségivel rendelkezők részére
PK08/2016. sz. Pályázat
A Projektközpont Szolgáltató Kft. valamint, a Szent Gergely Népfőiskola pályázatot hirdet a 2016/17-es tanulmányi időszakra, támogatott tanulmányi státuszok betöltésére, általános célú, iskolarendszeren kívüli, felnőttképzési programban való részvételre.

1. A pályázók köre:
– 18. életkorukat betöltött, természetes személyek;
– az egyes programoknak megfelelő szakmai bemeneti követelményeknek való megfelelés;
– a pályázó a felvételi eljárás időszakában nem lehet több 70 évesnél;
– a pályázónak szakmai elhivatottságát, tanulmányi motivációját motivációs levéllel igazolnia kell

2. Meghirdetett programok és programmegvalósítási helyszínek:
Esélyegyenlőségi referens (Budapest)
Európai Uniós pályázati és projektmenedzser (Budapest)
Konfliktuskezelési mediátor (Budapest)
Marketing és kommunikációs menedzser (Budapest)
Rendezvényszervező menedzser (Budapest)
Cégvezető menedzser (Budapest)
Pályázati bíráló, monitoring szakértő (Budapest)

3. A program általános jellemzői
3.1. A program típusa:
Konzultációs rendszer távoktatási keretprogramban.
A program megvalósítás során havi egy személyes konzultációra kerül sor, amely konzultáció jellemzően pénteki vagy szombati vagy vasárnapi napra esik. A szakmai konzultációk időpontját a félévek kezdetekor bocsátjuk rendelkezésre. A konzultációk közötti időszakban elektronikus távoktatási rendszer felhasználásával ismeretanyag elsajátítás és forráselemzés történik tudor irányítása mellett. A távoktatás minden olyan ismeret átadására alkalmas, mely nem igényel közvetlen és hosszú időtartamú kapcsolatot a tanárral. A hallgató akár egyéni munkarend szerint, a nap bármely szakában tanulhat, és ha problémája, kérdése van, akkor konzultálhat a tanárral. A tanár szerepe is egy kicsit megváltozik: nem csak oktat, hanem inkább rávezet a megoldásra, egyéni felfedezésekre ösztönöz, próbálkozásra biztat, de persze javítja az esetleges hibákat, tévedéseket, orientál. Ez az oktatási forma feltételezi a hallgató nagyobb önállóságát, de folyamatos visszajelzést is tud adni a haladásról, ami a tanulás folyamatosságának fenntartását is segíti. A rendszer további előnye, hogy a különböző képzési helyek képzési minőségét kevésbé befolyásolják a tanárok esetleges eltérő oktatási rutinja, eltűnik a különbség a lehetőségek terén a földrajzi adottságok területén, felértékelődnek a tanulók egyéni sajátosságai, lehetőségei és korlátai, amit könnyebb felismerni és a hiányosságokat egyénileg pótolni, a szükséges kompetenciákat fejleszteni. Az elsajátítók ugyanazt a képzést kaphatják ugyanabban az időben, egyenletes és magas színvonalon, függetlenül a tényleges haladásuktól, lakhelyüktől.
3.2. A programmegvalósítás:
A program megvalósítás az alábbi konzultációs helyszínen történik:
Fővárosi Konzultációs Központ
(Kőrösi Kulturális Központ)
1105 Budapest, Szent L. tér 7.
3.3. Vizsgák rendje:
A képzési időszakban számonkérések nincsenek. A tanulmányokhoz 120 órás szakmai gyakorlat kapcsolódik a választott képzési program kompetenciáinak megfelelően.
A képzés végén záróvizsga van.
Záróvizsgára bocsátás feltétele: a szakmai gyakorlat teljesítése, valamint egy dolgozat (projektfeladat) határidőre történő benyújtása.
A záróvizsgán két vizsgatevékenység kerül lebonyolításra, a projektfeladat bemutatása és védése, valamint komplex szóbeli, előre kiadott szóbeli tételek alapján.
3.4. A programok általonos leírása:
Esélyegyenlőségi referens (Budapest)
http://www.szentgergely.hu/tajekoztato/esely.pdf
Európai Uniós pályázati és projektmenedzser (Budapest)
http://www.szentgergely.hu/tajekoztato/93.pdf
Konfliktuskezelési mediátor (Budapest)
http://www.szentgergely.hu/tajekoztato/konf.pdf
Marketing és kommunikációs menedzser (Budapest)
http://www.szentgergely.hu/tajekoztato/78.pdf
Rendezvényszervező menedzser (Budapest)
http://www.szentgergely.hu/tajekoztato/94.pdf
Cégvezető menedzser (Budapest)
http://www.szentgergely.hu/tajekoztato/109.pdf
Pályázati bíráló, monitoring szakértő (Budapest)
http://www.szentgergely.hu/tajekoztato/biralo.pdf

4. A pályázók kiválasztása
A pályázók kiválasztása automatikus. Minden programra 25 férőhelyet biztosít a pályázat kezelője. A rendelkezésre álló férőhelyek (státuszok) automatikusan kerülnek feltöltésre.

5. A program ütemezése
Pályázási (felvételi) időszak: 2017. január 28.
Felvételi döntések: 2017. január 30.
Beiratkozások: 2017. február 4-5.
Tanulmányok kezdete: 2017. február 10.
Első félév vége: 2017. június
További információk a TVSZ-ben.

6. A pályázati program önrésze, a képzési programhoz kapcsolódó költségek
A program támogatott, kedvezményes formában valósul meg, a képzési programhoz tandíj nem társul. A programon való részvételhez önerőre van szükség, amely a képzési programhoz kapcsolódó vizsgadíjat teszi ki, az alábbiak szerint.
Pályázati önrész: A résztvevőt terhelő összeg, amelynek mértéke a mindenkori minimálbér 20%-nak megfelelő összeg (2016-ban a 454/2015. (XII. 29.) Korm. Rendelet értelmében 22 200 Ft. A programrészvételhez más intézményi költség nem társul.
A program biztosítja valamennyi segédletet, jegyzetet, viszont nem tartalmazza az utazási, az étkezési és egyéb, járulékos költségeket.
A programot megvalósító intézmény számára a fentieken kívül más teljesítendő kiadás nem értelmezett. A pályázati önrész teljesítése kizárólag sikeres felvétel esetén, a szerződést kötést követően, egy összegben esedékes.

7. A pályázat benyújtásának módja:
A hiánytalanul kitöltött pályázati lapokat elektronikus formában, e-mailben kérjük megküldeni a címre.
Pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 28.
Tárgy mezőben kérjük feltüntetni: “Esélyt a tanulásra”
A pályázati határidőn túl benyújtott pályázatokat a programkoordinátor automatikusan elutasítja, a bírálatban ezen pályázatok nem vesznek részt.
Egyéb információ: (Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk – kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)
http://www.projektkozpont.hu
http://www.szentgergely.hu
Pályázatkezelő:
Projektközpont Szolgáltató Kft.
Adószám: 25044636-2-12, Cg.: 12-09-009022
E-mail: