Soós Ernő Ifjú Kutatói Díj

Erdély Kiemelt cikk

Soós Ernő Ifjú Kutatói Díjjal tüntették ki Fikó Dezső Róbert biomérnök hallgatónkat

Fikó Dezső Róbert biomérnök doktorandusz hallgatónk érdemelte ki 2016-ban a Hidrofilt Kft. és a Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ által meghírdetett nemzetközi Soós Ernő Ifjú Kutatói Díjat.

Idén harmadik alkalommal hirdette meg a nemzetközi Soós Ernő Ifjú Kutatói Díjat a Pannon Egyetem Mérnöki Kara, Nagykanizsa város és a Hidrofilt Kft. által közösen alapított “Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő Központ” és a Hidrofilt Kft. A mesterképzés (MSc) illetve doktori képzés (PhD) kategóriákban meghirdetett díjra magyarországi és külföldi hallgatók pályázhattak víz- vagy szennyvízkezelés aktuális kérdéseivel foglalkozó pályaművekkel.

A nagykanizsai III. Soós Ernő Tudományos Konferencia keretében Fikó Dezső Róbert biomérnök doktorandusz hallgatónk vehette át a 2016-os Soós Ernő Ifjú Kutatói Díjat mesterképzés kategóriában, mely díj oklevélből, emlékplakettből és 100.000 forint ösztöndíjból áll.

Környezetmérnök alapszakot, majd Fenntartható biotechnológiák mesterszakot végzett hallgatónk a kutatói díjra Élelmiszeripari fenoltartalmú szennyvíz mikrobiális tisztítása című disszertációs dolgozatával pályázott, melynek témavezetője dr. Máthé István, a Biomérnök Tanszék oktatója volt.

Meghívott plenáris előadóként Fikó Dezső Róbert Szennyezett élőhelyekről izolált baktériumok fenol-bontó képességének vizsgálata szennyvíztisztítás céljából címmel tartott előadást, a nyolc országból érkezett 38 előadó és további több mint száz érdeklődő előtt.

Fikó Dezső Róbert jelenleg a Bukaresti Műszaki Egyetemen doktorandusz hallgatója, és a kutatásait a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának laboratóriumaiban végzi, prof. dr. Lányi Szabolcs és dr. Máthé István oktatók vezetésével.

Gratulálunk nekik és további sikeres munkát kívánunk!

Forrás: sapientia.ro