Püspökké avatták Szenn Pétert

Horvátországi Magyar Napló Haraszti Kiemelt cikk

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház zsinata november 11-én Szenn Péter református lelkészt választotta meg az egyház püspökének Laskón. Szenn Péter ez év január 19-én a haraszti református templomban mondta el esküjét.

Január 19-én zsúfolásig telt a haraszti református templom. Kárpát-medence minden szegletéből érkeztek vendégek. Az ünnepi istentiszteleten kértek áldást a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház tavaly novemberben megválasztott vezetőinek – Szenn Péter püspöki és Kel József főgondnoki – szolgálatára.

Ünnepi igehirdetésében Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi elnöke, a béna meggyógyításának bibliai története alapján a megbocsátás és a gyógyítás hatalmáról beszélt. Elmondta, hogy ezt a hatalmat, amellyel bárki élhet, Isten adta az embernek, és az új püspöknek is ezek birtokában kell végeznie szolgálatát.

Itt, a Baranya-háromszögben, e meggyötört, sokat civakodó közösségben mi a könnyebb? Hetvenhetedszer is megbocsátani? Végre talpra állni? És mi a sorrend? – prédikációja végén Bogárdi Szabó István imádságra buzdított a horvátországi reformátusokért és új vezetőjükért, hogy tudjanak élni az Istentől kapott hatalmukkal: töltsék be a gyógyítás és a feloldozás szolgálatát.

Az igehirdetés után Szenn Péter letette esküjét, majd a Kárpát-medence református püspökei kértek áldást az ő és Kel József főgondnok és az új zsinati ciklus minden tisztségviselőjének – Gamos Igor főgondnokhelyettes, Hajek János zsinati jegyző és pénztáros, Turšić Darko missziói előadó, Čokolić Atila jogi tanácsadó, Kanalas János szlavóniai esperes és Káposzta János egyházmegyei gondnok, valamint Bíró Ferenc baranyai egyházmegyei gondnok – szolgálatára.

– Meggyötört népünknek leginkább közösségre van szüksége – mondta a beiktatott püspök, Szenn Péter, aki azt is hozzátette:

Annak módját már nem kell tovább keresni. Isten örökkévaló igazsága az a szeretet, amit Jézus Krisztusban adott a világnak, ezt kell megosztanunk másokkal – mondta püspöki székfoglaló beszédében. Arra hívott mindenkit, hogy ne a saját igazát keresse, hanem alázattal, hosszútűréssel és örömmel élje mindennapjait.

Huszár Pál főgondnok, a Magyarországi Református Egyház Zsinata világi elnöke köszöntőjében Isten áldását kérte az új püspökre és feleségére, valamint gyülekezeteikre, s egyben arra biztatta őket, Istentől kérjék el az erőt a megnövekedett feladatok elvégzéséhez, abban támogassák egymást. Antun Škvorčević pozsegai püspök megköszönte az újonnan beiktatott püspök ökumenikus szellemiségét és azzal bátorította, hogy Jézus Krisztus választotta őt ebbe a szolgálatba, akinek mindannyian tanítványai, sőt az ige szava szerint barátai vagyunk, így pedig katolikusok és reformátusok egyaránt egy közösség tagjai. Branko Berić evangélikus püspök arra kérte Istent, töltse be teljesen Szentlelkével az új vezető szívét, hogy hűségesen tudja végezni a békéltetés rá bízott szolgálatát.

Fülöp Attila egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Balog Zoltán emberierőforrások-miniszter köszöntő gondolatait tolmácsolta, aki a református egyházat a túlélést jelentő bárkához hasonlította a horvátországi magyarok életében, egyben biztosította az anyaország támogatásáról az általuk végzett nemzetmentő munkában.

Az eseményen közreműködött a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának Harsonakvartettje, Kátai Zoltán énekmondó és az Alfalusi Vegyeskar.