Pályázat: Erasmus+ mobilitási projektek

Kiemelt cikk

Az Erasmus+ pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása mobilitási projektek megvalósításán keresztül.

1. A pályázattípus célja
A munkatársak mobilitására vonatkozó pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében.

2. A pályázásra jogosultak köre
A pályázásra kizárólag intézmények jogosultak:
• bármely, a szakképzés területén működő köz- vagy magánintézmény;
• bármely, a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmény.
Például:
• a szakképzés területén oktatási és képzési szolgáltatást nyújtó intézmények, tagintézmények és szervezetek (pl.: szakközépiskolák, szakiskolák, stb.);
• köz- vagy magánkézben lévő, kis-, közép- vagy nagyvállalkozások (beleértve a szociális vállalkozásokat is)
• szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kereskedelmi kamarákat és egyéb szakmai szervezeteket is;
• helyi, regionális és nemzeti szintű közintézmények;
• kutatóintézet;
• alapítvány;
• az oktatás és képzés bármely szintjét képviselő iskolák, intézmények, központok;
• nonprofit szervezetek, önkéntes testületek, nem kormányzati szervezetek;
• orientációs, tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtó szervek;
• a szakoktatás és -képzés bármely vonatkozásához kapcsolódó rendszerekért és politikákért felelős szervezetek.

2./a Résztvevők köre
• Bármely, a szakképzés területén működő intézményben dolgozó, a szakmai képzésért felelős személy (pl. tanár, oktató, nemzetközi mobilitási referens, adminisztratív és tanácsadói munkakörben dolgozók, stb.), valamint a küldő intézmény stratégiai fejlesztésébe bevont munkatársak.
• Az oktatási/képzési tevékenység esetében a pályázattípus nyitott a vállalkozásoknál, a közszférában és/vagy civil szervezeteknél dolgozó munkatársak számára is.
• Oktatási/képzési tevékenység teljesítése lehetséges cégek, vállalatok képzői számára is, akiket a pályázó szakképző intézménybe (vagy a konzorcium tagjaihoz) hívnak meg oktatni.

3. Támogatható tevékenységek
• Oktatási/képzési tevékenység, amely keretében szakképző intézmények munkatársai végeznek oktatási/képzési tevékenységet a partner (külföldi) szakképző intézményben. Ennek a tevékenységnek a keretében a vállalkozások munkatársai számára is lehetőség nyílik arra, hogy külföldi szakképző intézményekben képzést tartsanak.
• Munkatársak képzése, amely egy külföldi vállalkozásnál vagy egyéb szakképzési szereplőnél végzett munkahelyi gyakorlat vagy job shadowing/megfigyelés keretében támogatja a szakképzési munkatársak szakmai fejlődését.

A projekt futamideje: 1-től 2 évig terjedhet
A gyakorlat időtartama: 2 nap (egymást követő) és 2 hónap között (utazási napok nélkül)

Példa: A küldő vendéglátóipari szakközépiskola igazgatója és szakoktatói egy német szálloda éttermében tanulmányozzák a legkorszerűbb konyha technológiai gépek működését és kezelését. A tapasztalatokat megismertetik itthoni kollégáikkal és beépítik az óráikba is. A tanulmányút további eredménye, hogy az iskola igazgatója együttműködésben állapodik meg a fogadó szállodával. Az iskola tanulói így hosszú távú gyakorlat során sajátíthatják el az új eljárásokat, ismerhetik meg a helyi munkaszervezési módszereket, és a munkaerő piaci sajátosságokat.

4. A programban részt vevő országok
Az alábbi országok vesznek részt az Erasmus+ programban:
Az Európai Unió tagállamai* (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxembourg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Szlovákia, Szlovénia, Svédország)
*A tengerentúli országok és területek (TOT), és ahol releváns, azok köz- és magánintézményei is jogosultak az Erasmus+ programban való részvételre.
Nem EU tagállamként a programban szintén részt vesz: Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Izland, Liechtenstein, Norvégia, Törökország

5. Pályázati feltételek
• A mobilitási projektben minimum két (egy küldő és egy fogadó), különböző országból származó intézmény megléte.
• Konzorciumi pályázatok esetén minimum 3, a küldő országban bejegyzett, a szakképzés területén működő intézmény megléte.
• Egy adott, a szakképzés területén működő intézmény vagy nemzeti konzorcium egy pályázati körben csak egy mobilitási pályázatot nyújthat be, mely egyben tartalmazhatja a tanulók és munkatársak számára megpályázott különböző mobilitási tevékenységeket. Ugyanakkor egy adott, a szakképzés területén működő intézmény tagja, illetve koordinátora lehet több különböző konzorciumnak is.

6. Prioritások
Az oktatás és képzés területén az alábbi prioritások kerültek meghatározásra:
• Készségek és kulcskompetenciák mint a vállalkozókészség, digitális kompetenciák és többnyelvűség, továbbá újszerű és tanulóközpontú pedagógiai módszerek fejlesztése;
• Az információs és kommunikációs technológiák (IKT) használatának elősegítése az oktatásban, többek között nyitott oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés, IKT-alapú tanítás és a digitális tartalmak felhasználói és előállítói jogainak és kötelezettségének átláthatósága révén;
• Készségek és végzettségek átláthatóságának és elismerésének javítása;
• Az oktatás és képzés illetve a készségek fejlesztése területén a beruházások és pénzügyi támogatások illeszkedésének elősegítése, valamint az oktatásba és képzésbe történő hatékony és fenntartható beruházások európai és nemzeti szinten történő megvitatásának ösztönzése az érintettek bevonásával.

Továbbá
• A szakképzés esetében kiemelt prioritások: a képzés és a foglalkoztatás szereplőit összekötő partnerségek kialakítása, az érettségi utáni szakképzés, és a felsőoktatási szakképzés kialakítása az EKKR-nek megfelelően, a dinamikusan fejlődő vagy a hiányszakmákra fókuszálva, szakképzési politikák helyi, regionális és nemzeti gazdaság-fejlesztési stratégiákkal való összehangolásának támogatása.

7. A támogatás mértéke
A támogatás a következő költségtípusokból tevődik össze:
• Utazási támogatás: utazási távolság alapján, résztvevőként számolva
• Megélhetési költség: a kiutazás időtartama és a célország alapján, résztvevőnként számolva
• Szervezési támogatás: 100 főig: 350 EUR/résztvevő + 100 fő felett 200 EUR/további résztvevők
• Támogatás speciális igények esetén: fogyatékkal élő résztvevők esetében a tényleges költség alapján számolva

8. A pályázás menete
A pályázat menetéről részletes tájékoztató az Erasmus+ Pályázati útmutatóban (Programme Guide Part C) érhető el.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Erasmus+ keretében pályázatot egyének közvetlenül nem, csak intézmények nyújthatnak be.

A pályázás folyamatának legfontosabb lépései:
• Előzetes regisztráció az Európai Bizottság Unique Registration Facility (http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html ) (URF) portálján
• Részvételi kritériumok ellenőrzése
• E-űrlap kitöltése és online benyújtása

9. Pályázati határidő
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. február 2., déli 12:00 óráig.

A projekt kezdete 2017. június 1. és december 31. között lehetséges.

 

Forrás: tka.hu