Nemzetközi kórusszemle Dárdán

Horvátországi Magyar Napló Dárda Kiemelt cikk

Kilencedik alkalommal szervezete meg a Dárdai Magyar Kultúregyesület hagyományos márciusi kórusszemléjét, melyen idén hat magyar kórus vett részt.

Március 18-án, vasárnap késő délután vette kezdetét a kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő dárdai kórusszemle a helyi általános iskola éttermében. A majdnem jubileumi esemény fő szervezője Bóni Elvira üdvözölte a jelenlevőket, a hazai és anyaországi magyar énekkarokat.

– Örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat és velünk töltitek ezt a mai délutánt. Énekszóval, jó hangulatban, ápolva magyar kultúránkat. Mi itt mind ismerősök, barátok vagyunk már, sok minden köt össze bennünket az évek során, remélem ez a mai rendezvény is mindenki számára emlékezetes marad majd.

Elsőként a házigazda dárdai kórus mutatkozott be, akik immár egy éve közösen énekelnek a Laskói Kultúregyesület kórusával, hiszen mindkét közösség tagjai megfogyatkoztak már, s így egymást kiegészítve könnyebb a „munka” vallják a tagok maguk is. A kórusvezetőjük, Bóni Elvira erre az alkalomra egy különleges összeállítással készült, a vegyeskar külföldi népdalokból magyarra átültetett számokat adtak elő, így a közönség hallhatott francia, skót, olasz, orosz, lengyel és más népek dalaiból egy magyar nyelvű dalcsokrot. A jelenlevők vastapssal fogadták a frappáns összeállítást.

Őket az Ójankováci Hagyományőrző Egyesület vegyeskarának műsora követte, akik szerémségi népdalokat adtak elő Budim Margit vezetésével, a már tőlük megszokott jó hangulatban.

Ez után az idén nagyjubileumát, megalakulásának 20. évfordulóját ünneplő Pélmonostor Magyar Kultúregyesület asszonykórusa mutatkozott be Vajzenbach János vezetésével, akik ezúttal harmonika kísérettel előadott, szép népdalcsokorral örvendeztették meg a közönséget.

– Aki ma itt van az egy erős mag, a magyarság Honvédő Háború utáni önszervezőségének vivői, pionírjai. Többségünk, a pélmonostori közösséghez hasonlóan legalább 20 vagy még annál is több éve aktív hagyományőrző a környező magyar közösségekben. Amíg mi így össze tudunk járni, addig van jövője a magyarságnak ezen a vidéken. – hallottuk Ágh Izabellától, a Pélmonostor Magyar Kultúregyesület elnökétől.

Szintén vastapssal fogadták a leadott műsor előtt a Kiskőszeg Magyar Kultúregyesület női karát, akik immár második éve támogatás nélkül tartják fenn tevékenységüket. A jelenlevők ezzel is tiszteletüket fejezték ki a lelkes asszonycsapat tagjainak. Ők is gyönyörű előadással tették gazdagabbá a dárdai kórusszemlét.

A Vinkováci Magyarok Közösségének vegyes karát Budim Margit vezeti. Az egyébként nem sok tagot számláló, támogatás és klubhelyiség nélkül is fennmaradni akaró, szórvány vidékről érkező csapat, kitartása sokunk számára példaértékű lehet. Népdalcsokrukat a jelenlevők közül szinte mindenki velük közösen énekelte, jelezve, hogy a nagy családnak ők is résesei és fennmaradási törekvésük elismerésre talált.

A kórusszemlét a Kisharsányi Őszirózsa Nyugdíjas Klub Énekkara tette nemzetközivé. Vezetőjük, a bemutatkozás során elmondta, hogy amatőr kórusként művelik a magyar népdalkincset és a dárdaiakkal már több éves baráti együttműködést ápolnak. A kölcsönlátogatások mindig jó hangulatban telnek el, hiszen közös az érdeklődési köre a tagoknak. Ez alkalommal nőnapi összeállítással álltak a közönség elé.

A vörösmarti kórus, akik szintén második éve támogatás híján működnek, ez alkalommal egyéb okok miatt nem tudott külön bemutatkozó műsort adni, de jelenlétükkel ők is megtisztelték a szervezőket. Bisztricán Hajnalka a vörösmarti József Attila Magyar Kultúregyesület elnöke, néhány szóban köszöntötte a jelenlevőket és mindenkit biztatott a magyar kultúra további ápolására.

A dárdaiak rendezvényei nem lennének olyan híresek, ha nem került volna sor – pontként a mondat végére – Teri néni (Zabján Terézia) által szorgalmazott kis jelenet bemutatására. A városi dáma és a falusi parasztasszony találkozása a vonatállomáson, egy örökzöld, többször is feldolgozott téma. Ez a néma jelenet örömkönnyekre fakasztotta a jelenlevő közönséget és az amúgy is jó hangulatú rendezvény így már nem végződhetett rosszul.

A kórusszemle hivatalos része a résztvevők közös csoportképének elkészítésével ért véget, majd kezdetét vette a közös vacsora és egy jó hangulatú bál, ahol a talpalávalóról Kurel Goran gondoskodott.