Négy kórus viseli Guttman Mihály nevét

Erdély Hírek
A Kolozsvári Guttman Mihály Pedagóguskórus mellett szombat este még három kórus vette fel Guttman Mihály karnagy (1926–2013), a kolozsvári zenelíceum alapítójának és első igazgatójának a nevét. A 200 éves kolozsvári intézményes zeneoktatás és a hetvenéves Sigismund Toduta Zenei Főgimnázium létét megünneplő kóruskoncerten „megszületett” a Guttman Mihály Elemista Kórus, a Guttman Mihály Gimnazista Kórus és a Guttman Mihály Líceumi Kórus. Ez pedig azt jelenti, hogy a 2007-ben alakult Kolozsvári Guttman Mihály Pedagóguskórus mellett most már négy énekkar viseli mindannyiunk szeretett és tisztelt Misi bácsija nevét, és élteti tovább azt a magyar zenei hagyományt, amelyre Guttman Mihály az életét áldozta.

Izgatott, vidám gyermekek és zsúfolt nézőtér fogadta azokat a zenerajongókat, akik szombat este ellátogattak a magyar operába, a jubileumi névadó hangversenyre. A névadás ünnepi eseménye mellett a kétszázéves kolozsvári intézményes zeneoktatásra és a zenei főgimnázium létesítésének hetvenedik évfordulójára emlékeztek. Az elemisták és a líceumi tanulók kórusát Kállay-Miklós Tünde igazgatóhelyettes, a gimnazisták kórusát pedig Balázs Ágnes tanár vezényelte. Mind a három kórus magyar és Erdélyhez köthető zeneszerszők alkotásait tolmácsolta.

Először a legkisebbek, azaz az elemisták népes csapata állt színpadra, hogy  Vermesy Péter, Terényi Ede, Márkos Albert, Zoltán Aladár, Selmeczi György kórusműveit szólaltassa meg. Örömmel hallgattuk a kristálytiszta gyermekhangokat, akik hibátlanul tolmácsolták a kortárs szerzők alkotásait.

A gimnazisták első darabja Könczei Árpád: Furfangos szavak című kórusműve volt, amelynek ez volt az ősbemutatója. A továbbiakban Szalay Zoltán, Terényi Ede, Ligeti György, Jagamas János kórusműveit odaadó és tökéletes tolmácsolásban hallhattuk.

A líceumi tanulók Terényi Ede, Ruzitska György, Mikola Brigitta, Orbán György, Zoltán Aladár, Kacsóh Pongrác, Márkos Albert és Könczei Árpád  műveit szólaltatták meg. Szívesen hallgattam meg a decemberben már bemutatott Ruzitska György F-dúr miséjéből két tételt (Kyrie és Credo), hiszen a jól felkészült kórus mellett újból hallhattuk a fiatal szólistákat, akiknek már decemberben is szép jövőt jósoltam: Máté Imola (szoprán), Deák Erika (alt), Nagy Hunor (tenor) és Lőrincz Norbert (basszus). Orgonán kísért Kulcsár Szintia és Sógor Samu.

Mint kiderült, Mikola Brigitta két évvel ezelőtt végezte el a kolozsvári zenei főgimnáziumot, ám kivételes tehetségének köszönhetően jelenleg a világhírű római Santa Cecilia Zeneakadémián tanul zeneszerzést. A szombati koncerten elhangzott Sing to God on the streets című művét pedig volt Alma Materének ajánlotta.

A koncerten felhangzó utolsó mű szerzője, Könczei Árpád (Plugor Magor Könczei Árpádnak írt verse alapján) szintén az iskolának dedikálta ezt a művét. Az eseményen jelen volt Szalai Zoltán és Könczei Árpád zeneszerző is.

Mindhárom kórus kitett magáért: muzikálisan énekeltek, szép, egységes hangzást valósítottak meg. Úgy vélem: ez a természetes és magától értetődő, hiszen a mostani zenelíceumi tanulókból kerülnek ki a jövő hivatásos zenészei. A tartalmas és hangulatos összekötő szöveget Túrós Klára tanár mondta el.

Megható pillanat volt, amikor kiderült, mindhárom kórus felveszi Guttman Mihály nevét. Ezek a gyerekek és fiatalok nem csak azt viszik tovább, amit kétszáz évvel ezelőtt elődeink elkezdtek, hanem azt is, amit hetven évvel ezelőtt Guttman Mihály és pedagógustársai elkezdtek-folytattak. A szombati koncert nyilvánvalóvá tette:   van okunk az örömre, mert a magyar nyelvű intézményes kolozsvári zeneoktatásnak nemcsak dicső múltja és jelene, hanem  szilárd alapokon álló jövője is van.