NEA: hirdetmény a választásról

Kiemelt cikk

Hirdetmény a szimpátiaszavazás és az elektori választás időpontjairól és helyszíneiről

A szavazólapon feltüntetésre kerülő személyek kijelölését célzó szavazás (szimpátiaszavazás) időpontja: 2016. március 2., míg a civil delegált tagok megválasztása (választás) időpontja: 2016. március 7.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 71. § (4) bekezdésében foglaltak szerint a Nemzeti Együttműködési Alap (továbbiakban: Alap) Tanácsa és kollégiumai civil delegált tagjainak megválasztására az elektori gyűléseket az alábbiak szerint hívom össze.
A NEAr. 22. § (3) bekezdése értelmében elektori gyűlés alatt a Tanács esetében valamennyi; az egyes kollégiumok esetében a megfelelő elektori gyűlésbe (Nemzeti összetartozás, Új nemzedékek jövőjéért, Mobilitás és alkalmazkodás, Közösségi környezet, Társadalmi felelősségvállalás) visszaigazoltan bejelentkezett, megjelent elektort kell érteni.

A szimpátiaszavazás és a választás alkalmával az alábbi linken elérhető összes Kormányablakban, az egyes Kormányablakok nyitvatartási ideje szerint lehet szavazni: www.kormanyablak.hu/hu/kormanyablakok

A NEAr. 22. § (4) bekezdése szerint a visszaigazolt bejelentkezés alapján szavazásra jogosult elektorok személyazonosságuknak Kormányablak munkatársa által történő megállapítását (mandátumigazolás) követően személyesen vesznek részt, a szavazásra jogosult elektor helyettesítésére nincsen lehetőség. A mandátumvizsgálathoz valamennyi elektornak magával kell hoznia arcképes személyazonosító igazolványát (személyi igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély), ezek hiányában a mandátumigazolás – az arcképes személyazonosító igazolvány számának rögzítése – nem történhet meg.
Az elektori gyűlések ügyrendjét az Alap internetes honlapján, a www.civil.info.hu/web/nea/home oldalon 2016. február 25. napjáig teszem közzé.

Budapest, 2016. február 25.

Balog Zoltán s.k.
emberi erőforrások minisztere

A civil jelöltállítási rendszerbe bejelentkezett tagjelöltek listája
A civil jelöltállítási rendszerbe bejelentkezett elektorok listája
A civil jelöltállítási rendszerbe bejelentkezett szervezetek listája
A NEA testületei (Tanács és kollégiumok) civil delegált tagjainak megválasztására összehívott elektori gyűlések ügyrendje
Elektori választással kapcsolatos információk

Forrás, további információk: civil.info.hu