Modern oktatási eszközöket adtak át

Erdély Emberek

Hétfőn adták át a csíkszeredai Kájoni János Szakközépiskola részére azokat a korszerű digitális oktatási eszközöket és segédanyagokat, amelyeket pályázati úton szerzett be az intézmény.

Három sikeres pályázat eredményeként korszerű digiális eszközökkel gazdagodott a csíkszeredai Kájoni János Szakközépiskola. Mint a hétfői ünnepélyes átadáson elhangzott, május folyamán az iskola három pályázatát részesítette pozitív elbírálásban Hargita Megye Tanácsa.

A Digitális eszközök használata az oktató-nevelői munkában című pályázat célkitűzései között szerepelt az oktató-nevelői munka hatékonyságának növelése a korszerű digitális eszközök által, hozzáférési lehetőség különféle szakkönyvekhez, tankönyvekhez elektronikus formában e-bookok használatával, valamint változatos tananyagok szerkesztése és alkalmazása az online térben, így például a grafikus tábla használata, mely lehetővé teszi a kolaboratív és interaktív tevékenységet. Ennek a projektnek a keretében 8100 lej értékben szereztek be 8 darab Kindle e-book olvasót és 2 darab Wacom One grafikus táblát .

Segédeszközök a matematika és román nyelv kompetenciáinak hatékony fejlesztése érdekében elnevezésű pályázat a román nyelv és matematika tanítási-tanulási folyamatának javulását tűzte ki legfontosabb céljául. E célok elérése érdekében 4100 lej értékben 32 román nyelvkönyv, valamint egy e-book és 90 matematika példatár kerülhetett az iskolába.

A projekt legfontosabb célja a magyar nyelvű diákok román kommunikációs kompetenciáinak fejlesztése, és a matematika iránti érdeklődés felkeltése, valamint az érettségi eredmények javulása román nyelvből, valamint matematikából.

A harmadik pályázat, amelynek a címe Transzdiszciplináris kaland a jelenkor oktatásában, még folyamatban van. Lényege, hogy a diákcsapatok egy-egy témát ötféle perspektívából, öt tantárgy, kompetencia irányából közelítsenek meg. A nyertes csapatok pénzutalványokat nyerhetnek, a pályázat értéke pedig 3600 lej.

Az átadó alkalmával elhangzott, hogy a projektek főtámogatója, Hargita Megye Tanácsa a pályázat összértékének 90 százalékát támogatta, az iskola Joannes Kajoni Alapítványa pedig a fennmaradó 10 százalékot fedezte. A pályázási folyamatokat Nagy Ildikó, Oanea Oana-Larisa és Kiss Csilla tanárnők koordinálták. Mint fogalmaztak: a pályázatok célcsoportja az intézmény összes tanulója, valamint pedagógusa. A pályázatok során beszerzett segédeszközök és digitális eszközök az iskola könyvtárában lesznek megtalálhatóak, ahonnan az intézmény tanulói és pedagógusai számára elérhetővé válnak.

 

Forrás: Maszol.ro