Mit jelent nekem Trianon? Pályázat

Kiemelt cikk

Pályázati felhívás

A Periférián Alapítvány, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a MNLSZSZB Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum pályázatot hirdet
középiskolai diákoknak és felsőoktatási hallgatóknak Mit jelent nekem Trianon? címmel

 

A középiskolai diákok maximum 4 (négy) gépelt oldalnyi terjedelemben fejtsék ki, hogy rokonaik, barátaik, esetleg településük lakói 1920-ban, vagy az elmúlt években hogyan emlékeztek a Magyar Királyság 1920. június 4-én történt megcsonkítására. A pályázat kiíróit érdekli az is, hogy a pályázó miként viszonyul történelmünknek ehhez a Mohácsnál, Buda elfoglalásánál, az 1849-es világosi fegyverletételnél is súlyosabb tragédiájához.
A felsőoktatási intézmények hallgatói – Trianonhoz való viszonyulásuk mellett – a számukra biztosított 8-9 (nyolc-kilenc) oldalnyi terjedelemben fejtsék ki azt is, hogy kit vagy kiket tartanak felelősnek a tragédia bekövetkeztéért.

Pályadíjak:
A középiskolai tanulóknak:
I. díj 10.000.- (Tízezer Ft)
II.  díj 7.000.- (Hétezer Ft)
III. díj 5.000.- (Ötezer Ft)

Felsőoktatási intézmények hallgatóinak:
I. díj 30.000.- (Harmincezer Ft)
II. díj 20.000.- (Húszezer Ft)
III. díj 10.000.- (Tízezer Ft)

A pályamunkák beküldési határideje 2020. január 31.
A pályamunkát kinyomtatva és elektronikus változatban is kérjük.

Postacím: Periférián Alapítvány, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
E-mail:

A pályáztatók fenntartják a jogukat, hogy a sikeres pályamunkákat megjelentessék. Arra is, hogy ha megfelelő színvonalú esszék, tanulmányok nem érkeznek, eltekintsenek a díjazástól; mint arra is, hogy ha több kiváló vagy azonos értékű dolgozat érkezik, egy-egy kategória díját több dolgozatnak is odaítéljék.
Nyíregyháza, 2019. október 15.

Kujbusné Mecsei Éva PhDsk.; Rémiás Tibor PhD sk. Tomasovszki Anita sk.
intézményi igazgatók

Dr. Takács Péter DSc titkár Dr. Szilassy Géza elnök