Miskolcon vendégszerepeltek

Horvátországi Magyar Napló Miskolc Kiemelt cikk

A miskolci Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon február 9-ei hétvégén tartotta meg az immár több mint két évtizedes múltra visszatekintő 21. „Szólj, ötágú síp!” elnevezésű rendezvényt, melyen idén a haraszti és kórógyi református közösségek is bemutatkoztak.

A miskolci Lévay József Református gimnázium és Diákotthon több mint 20 éve szervezi a „Szólj, ötágú síp!” mottóval és elnevezéssel évente megrendezendő kapcsolatépítő, ismeretátadó és nemzetmegerősítő kulturális eseményt. A Kárpát-medencét körbejárva minden évben más elszakított területről hívnak meg egy-egy református iskolához, vagy református közösséghez tartozó csoportot azzal a céllal, hogy az ott élő reformátusság és magyarság életét, mindennapjait közelebb hozzák intézményük diákjaihoz, a szülőkhöz és a gyülekezetek tagjaihoz.

  • A „Szólj, ötágú síp!” a Lévay által immár két évtizede szervezett olyan kulturális esemény, amely építi kapcsolatunkat a külhoni magyar református közösségekkel és intézményekkel, de egyúttal vendégül látva őket, mi magunk is meggazdagodhatunk beszámolóikon, műsoraikon keresztül.- tudtuk meg Ábrám Tibortól, az intézmény igazgatójától. – Vendégeink a Horvátországi Keresztyén Református Kálvini Egyház püspöke, és Haraszti, valamint Kórógy küldöttei, valamint a Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspök-helyettese, a pacséri közösségek képviselőivel együtt – tette hozzá az igazgató úr.

Nagytiszteletű Szenn Péter püspök urat Horvátországból a haraszti Dózsa György Magyar Kultúregyesület tánccsoportja és dalárdája, valamint a kórógyi Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület énekkara, menyecsketánccsoportja és zenekara kísérte el erre az eseményre. A résztvevők vetítéssel egybekötött bemutatkozáson kívül, kulturális műsorcsokorral is felléptek a miskolci Lévay gimnázium diákjainak, tanárainak, a szülők közösségének és a gyülekezeti tagoknak.

 

A házigazdáknak köszönhetően a vendégek ellátogattak a gótikus stílusban épült diósgyőri várba, mely Nagy Lajos király uralkodása alatt élte fénykorát. Egyik jellegzetessége, hogy lovagterme a legnagyobb volt Európában. A tatárjárás után épült várat az elmúlt években újították fel, és rendezték be korhű bútorokkal.

A találkozó istentisztelettel zárult a Miskolc-Avasi Református Egyházközség templomában, ahol a helybeli lelkipásztor köszöntő szavai és Csányi Erzsébet igei köszöntője után Szenn Péter horvátországi püspök hirdetett igét Máté evangéliuma 13. fejezete 14-17, és a 25. fejezet 24-30. versét véve alapul. Prédikációja végén kiemelte, hogy a magyar reformátusság éljen bárhol a Kárpát-medencében, egy vérből való nemzet.