Mert a nevelés számít!

Szárhegy Kiemelt cikk

Mert a nevelés számít! Így hangzik a Romániai Magyar Cserkészszövetség mottója, amely 1990. május 15.-én tartotta meg alakuló közgyűlését Szárhegyen.

Egy ember életében a 30. életév betöltése egy újabb állomásnak számít. Egy szervezet életében 30 év egy igazán nagy mérföldkő. A Romániai Magyar Cserkészszövetség (továbbiakban: RMCSSZ) 2021. május 15-én ünnepelte megalakulásának 31. évfordulóját. A koronavírus járvány miatt 2020-ban, nagyobb létszámú és méltó ünnepség megtartása nem volt lehetséges, így 2021-ben került sor a jubileumi emlékmű leleplezésére Szárhegyen. A jubileumi emlékművet négy kopjafa alkotja, amelyeket csapatok adományoztak 1995, 2000, 2005 és 2010-ben. A négy kopjafát mészkőből készült talapzatra helyezték, amelyen hét gránitlap található. A gránitlapokon a cserkész és kiscserkész törvények olvashatóak. Érdekesség, hogy az emlékmű közepében egy időkapszulát helyeztek el, amelyben az RMCSSZ történetének 30 éve is olvasható.

A jubileumi emlékművet Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök, a 34. számú kézdivásárhelyi Gábor Áron egykori csapatparancsnoka és Szatmári Szilárd csíkszeredai református lelkész áldották meg. Kerekes László püspök prédikációjában kifejtette, hogy a jubileumi emlékmű a gránitlapokon olvasható törvényekkel, a kopjafákkal együtt a hit, a remény és szeretet jele, amely megerősít bennünket cserkészeket és lelkesít további nagy tettekre.

Az RMCSSZ alakuló közgyűlésén 1990. május 15-én 52 személy gyűlt össze Szárhegyen, hogy aláírásukkal ellássák a szövetség alapító  okiratát. Az elmúlt 31 év kitartó munkájának köszönhetően jelenleg az RMCSSZ a legnagyobb létszámú ifjúsági szervezet Romániában. Az RMCSSZ tagjai mindent megtesznek, hogy tevékenységükkel Isten dicsőségére, a haza, nemzet és az embertársak javára legyenek. Jelenleg 2336 cserkésztaggal, 153 cserkészcsapattal, 41 településen folyik cserkészmunka Romániában.  Az ünnepség keretében Dobri János, Puskás Lajos, Szent György és Cserkészliliom kitüntetések kiosztására is sor került. Az emlékmű átadását követően cserkésztörténeti kiállítás nyitotta meg kapuit Szárhegyen. A kiállítás azon igazi relikviák, 1933-as nemzetközi cserkésztalálkozóról képek, fokosok is láthatóak voltak.

A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség képviseletében alelnökként vettem részt az ünnepségen. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség cserkészei az RMCSSZ segédőrsvezetőképző táborában több alkalommal is részt vettek az elmúlt öt évben. Cserkészeink az ott szerzett tudást és tapasztalatot kamatoztatják itt Vajdaságban. Az ott tanultak alapján 2021-ben Vajdaságban megtartottuk az első önálló segédőrsvezetőképzést. Nem csak a segédőrsvezetőképzésben de az őrsvezetőképzésre is több alkalommal érkeztek kiképzők az RMCSSZ-ből, amely még jobban erősíti az együttműködésünket. Mi vajdaságiak voltunk az elsők, akik az RMCSSZ őrsök közötti vetélkedőjébe bekapcsolódtak 2017-ben. Azóta a rendezvénybe a kárpát-medencei és tengerentúli őrsök is bekapcsolódtak. Köszönet minden RMCSSZ-es vezetőnek, aki segítette, segíti cserkészmunkákat itt Vajdaságban és összmagyar szinten.

Megható és egyben örömteli érzés volt ott lenni Szárhegyen. Az elmúlt egy évben a járványhelyzet miatt kevés alkalom volt, hogy személyesen vegyek részt cserkészprogramokon. Az ünnepség kezdetén, mint minden cserkészprogramon a cserkészindulót énekeltük, majd záráskor a magyar és a székely himnuszt. A cserkészindulót egyébként minden találkozón énekeljük, de most más érzést adott. Összetartozást, együttműködést függetlenül attól, hogy mely elszakított terülten végezzük a cserkészmunkát.

Farkas Zsuzsanna cserkésztiszt

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség alelnöke