Magyarul nyelvű csángó mise

Erdély Emberek
Havonta egyszer lesz ilyen alkalom, egyelőre kísérleti jelleggel.

Minden bizonnyal ünnepnap lesz vasárnap Bákóban (Bacău), ahol hosszú idő óta először vehetnek részt magyar nyelvű szentmisén a moldvai csángók. A bákói magyar ajkú római katolikusok számára fennállása óta először szervez magyar nyelvű szentmisét a jászvásári (Iași) római katolikus püspökség, mely eddig a számtalan kérés ellenére nem engedélyezte, és nem nézte jó szemmel a magyar nyelvű misézést Csángóföldön.

A mostani kedvező döntés akár Ferenc pápa nyár eleji romániai látogatásával is összefügghet. Eszerint

a magyar nyelvű miséket minden hónap utolsó vasárnapján tartják a város központjában található Szent Miklós-templomban.

Ezeket elsősorban azoknak a moldvai csángóknak szánják, akik a legutóbbi népszavazáson magyar nemzetiségűnek vallották magukat. Az első alkalom vasárnap, január 27-én lesz – adta hírül Ziarul de Bacău.

A hírt a Romkat.ro megkeresésére Cornel Cadar, a jászvásári egyházmegye papja is megerősítette. Mint mondta, Bákóban január 27-től ad experimentum, azaz kísérleti jelleggel indulnak havi rendszerességgel a magyar szentmisék. Ezek folytatása attól függ, hogy lesznek-e résztvevők.

A magyar nyelvű miséket egy bákói lakos kezdeményezte még 2018 szeptemberében Isidor Dâscă bákói plébánosnál. Arra hivatkozott, hogy a 2011-es népszámlálás összesített adatai szerint a jászvásári egyházmegyében 2000-en vallották magukat magyar ajkúnak és római katolikusnak. Példaként Jászvásárt is felhozta, ahol régóta tartanak magyar nyelvű miséket havonta egyszer és a nagyobb ünnepek alkalmával.

A kérést hét csángó egyesület is támogatta és Petru Gherghel jászvásári püspök jóváhagyta.

Január 27-étől kezdődően tehát minden hónap utolsó vasárnapján magyarul szól az ige a bákói Szent Miklós-templomban. A magyar miséket Felix Măriuț, Forrófalva (Fărăoani) és Andrei Varga, Szárazpatak (Valea Seacă) plébánosa tartja majd.

Nyisztor Tinka, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) vallási ügyekért felelős vezetője az MTI-nek úgy nyilatkozott: a jászvásári püspökség 1884 óta íródó történetében először tartanak úgy magyar misét az egyházmegye területén, hogy azt a püspökség vezetése rendelte el és rendszeres jellege van.

Csángóföld „magyarabb” falvaimban elvétve, ünnepi alkalmakkor akadt példa magyar nyelvű misézésre, de ezeket többnyire vendég – magyarországi vagy erdélyi – plébánosok tartották és a helyi román katolikus papok nem nézték jó szemmel, sőt, ellenezték.