Lourdes-i kilenced

Horvátországi Magyar Napló Újbezdán Kiemelt cikk

Gyertyaszentelő napjától február 10-ig járnak össze az újbezdáni vallási hagyományőrzők, hogy elvégezzék a lourdes-i kilenced ájtatosságot, imádkozzanak a Lourdes-i Szűzanya tiszteletére és közbenjárásáért, hiszen a lourdes-i kilenced énekei szinte kizárólag Mária-énekek. Sajnos évről-évre egyre kevesebb a csoport létszáma, de a hagyományápolásból nem engednek, s az év folyamán több formában ápolják még a vallási életet.

A lourdes-i kilenced az év első ájtatosága, ezt követi a keresztúti ájtatosság a böjt idejében, a karácsonyi ünnepkörben pedig a Szent család járás szokását ápolják. Mindemellett több csoportban működik még a rózsafűzér társulat is a településen.

A lourdes-i kilenced megtartásának hosszú hagyománya van Újbezdánban, a legöregebbek elmondása szerint, még az 1860-as években a vajdasági Bezdánból hozhatták magukkal az elődök és az óta, kisebb-nagyobb megszakításokkal ápolják itt Újbezdánban. A családon belül generációról-generációra hagyományozott kis imakönyvek nyomtatási dátuma is ezt támasztja alá.

Valószínűsíthető, hogy utoljára a második világháború eseményei szakították meg hagyományát ideiglenesen, s a visszaemlékezések szerint a 70-es években élesztették újjá, az akkori idősebb asszonyok elbeszélései alapján. Arra is emlékeznek, hogy azokban az években az újbezdáni elszármazott asszonyok Petárdán is összejártak és ápolták a lourdes-i kilenced ájtatosságát. Az 1980-as években az elöregedett imakönyvek és az idősebb asszonyok szájhagyománya alapján írógéppel leírták az énekek szövegét és indigóval sokszorosították, hogy mindenkinek meglegyen. Ezt a honvédő háború után számítógép segítségével digitalizálták és néhány évvel ezelőtt a MESZ ki is adta egy kis imafüzet formájában, a Hagyaték folyóirat egyik számaként.

Lourdes a kegyelmek kiapadhatatlan forrása. Jézus Krisztus vallásának megdönthetetlen igazolása, diadalának hirdetője, hol az Eucharisztia buzgó gyakorlásának világraszóló példájaképpen imádattal, és megtisztult lélekkel, felmagasztosulva nap-nap után ezrek veszik magukhoz Isten testét és vérét. De nem juthat el mindenki Lourdesba, ezért sokan csak lélekben zarándokolnak oda.

A csoport tagjai úgy emlékeznek vissza, hogy valamikor az asszonyok a gyerekeket is vitték magukkal ezekre az ima alkalmakra, sőt volt, hogy 18 napon át tartották az ájtatosságot, s abban az időben házról házra jártak, minden nap más-más családhoz tértek be imádkozni. A honvédő háború alatt lopva, a gyülekezeti tilalom ellenére, a belső szobák rejtekében imádkoztak a Szent Anya közbenjárásáért, szeretteik jólétéért.

A lourdes-i kilenced megtartásának immár sokadik éve a Magyar Ház ad otthont. Az Újbezdáni Hagyományőrző Egyesület örömmel biztosítja a helyet a hagyományőrző csoport számára. Mivel más magyar katolikus közösségben már nem él a lourdes-i kilenced közösségben való ápolása, hanem visszaszorult egyéni szintre, ezért az újbezdániak szeretettel várták imaalkalmaikra a magyar testvéreiket más településekről is.