Közös megemlékezés március 15-én

Hírek

Határozott és bátor kiállásra van szükség ma is

Beregszász városában most először közösen emlékezett a ’48-as eseményekre a Beregszászi Polgármesteri Hivatal, a Beregszászi Járási Tanács, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezete, a KMKSZ, az UMDSZ és a történelmi egyházak.

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere ünnepi beszédében kiemelte: a márciusi ifjak bátorságát, elszántságát, testi és lelki szilárdságát kell mértékként vennie minden hazafinak saját bátorságát, becsületét, nemzeti hovatartozását mérve. Legyünk ezért hűek a márciusi ifjak szellemiségéhez, ahhoz az eszméhez, amelyet az akkori hősök örökségül hagytak ránk 168 évvel ezelőtt. Nekünk pedig ma meg kell teremtenünk az egységet a lelkekben, a célokban és a cselekvésben is.

Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzul Orbán Viktor, Ma­gyarország miniszterelnökének „a magyar szabadság napjára” küldött üzenetét tolmácsolta.

„Céljaink eléréséért szabad emberekként tehetünk a legtöbbet – emelte ki beszédében Bocskor Andrea, az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának alelnöke. – Ezt ismerték fel a márciusi ifjak, és ezt kell szem előtt tartanunk, bárhol járunk, bármit cselekszünk.” A szabadság viszont felelősséggel is jár, hiszen a szabadságot ma nagyon gyakran összekeverik a szabadossággal, a függetlenséget pedig azzal, hogy bármit megtehetnek. Az összefogásban, az egyetértésben rejlik megmaradásunk kulcsa. Mindennapjaink szabadságharcát vívjuk ma a magyar szó megmaradásáért, a magyar oktatás jövőjéért, a kárpátaljai magyar közösségért, a fiatalok itthon maradásáért, a megélhetésért, jogaink biztosításáért. De a nagy szavak kevesek. Tenni akarásra, elszántságra, kitartásra, jó szándékra van szükség, hogy ki-ki a maga helyén elvégezze a feladatát, megállja a helyét.

Dr. Brenzovics László parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke arra emlékeztetett, hogy a Szovjetunió kommunista hatalma nem engedélyezte a magyarok számára Kárpátalján, hogy megemlékezzenek a márciusi forradalomról. 1989 után viszont elementáris erővel tört fel valamennyi kárpátaljai magyarban, hogy erről a forradalomról meg kell emlékezni. 1848-ban különböző helyről indult emberek tudtak megegyezni a haza, a nemzet érdekében. Azért, hogy az fennmaradjon, fejlődni tudjon, néhány hónap alatt teremtették meg azokat az intézményeket, amelyeket más országokban sokáig nem sikerült. Törvény előtti egyenlőség, felelős kormány, nemzeti bank – olyan intézkedéseket hoztak, amelyek évszázadokra meghatározták a magyarok jövőjét. Erről kell példát venniük az országok vezetőinek: mindig a nép érdekeit kell szolgálni.

Az UMDSZ képviseletében Péter Csaba szólalt fel, örömét kifejezve aziránt, hogy a kárpátaljai magyarokban máig nem hunyt ki az 1848-as láng, s bármilyen kihívással kerüljön szembe Kárpátalja magyarsága, képes az összefogásra. Közösségünk érdekeit csak összefogás által, egységes fellépéssel képviselhetjük.