Közös értékeink – sokszínű társadalom

nonprofit.hu Vezércikk

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Közös értékeink – sokszínű társadalom” című (EFOP-1.3.4-16 kódszámú) felhívás. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1 milliárd forint.

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Kizárólag azon szervezetek adhatnak be támogatási kérelmet, amelyek tevékenységi körében vagy a közfeladat ellátására irányuló szerződésében 2016. december 31-ei állapot szerint szerepel a roma kultúra, hagyomány, nyelv megőrzése, népszerűsítése, továbbadása vagy a cigány pasztoráció, vagy hátrányos helyzetű emberekkel való foglalkozás vagy társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatok ellátása. Egyházak és egyházi szervezetek esetében ez nem elvárás.

A pályázat benyújtásakor igazolni szükséges, hogy a benyújtást megelőző két évben végzett a 4.1 pontban felsorolt szakmai tevékenységet.

Támogatást igénylő lehet:
• Egyéb egyesület GFO kód:529
• Nemzetiségi egyesület GFO kód: 528
• Egyéb alapítvány GFO kód: 569
• Egyéb szövetség GFO kód: 517
• Vallási tevékenységet végző szervezet GFO kód: 525
• Bevett Egyház GFO kód: 551
• Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy GFO kód: 552
• Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy GFO kód: 555
• Egyházi szervezet technikai kód GFO kód: 559
• Közalapítvány GFO kód: 561
• Közalapítvány Önálló intézménye GFO kód: 562
• Egyéb alapítvány önálló intézménye GFO kód: 563
• Nonprofit korlátolt felelősségű társaság GFO kód: 572, illetve az általuk fenntartott intézmény,
• Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO kód: 599, illetve az általuk fenntartott intézmény.

A felsorolásban szereplő Közalapítvány GFO kód: 561, Közalapítvány Önálló intézménye GFO kód: 562, Nonprofit korlátolt felelősségű társaság GFO kód: 572, Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet GFO kód: 599 csak abban az esetben igényelhet támogatást, ha rendelkezik közfeladat ellátására irányuló szerződéssel a támogatási jogviszony teljes időtartama alatt, vagy köznevelési, és/vagy kulturális intézményként lett nyilvántartásba véve.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 6. napjától 2019. március 6-ig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2017. március 6. – 2017. március 28.
2017. április 3. – 2017. június 30.
2017. augusztus 7. – 2017. október 31.
2017. november 7. – 2018. február 8.
2018. február 15. – 2018. június 15.
2018. június 22. – 2018. október 22.
2018. október 29. – 2019. március 6.

Kapcsolódó pályázatok
EFOP-1.3.4-16 Közös értékeink – sokszínű társadalom
https://www.palyazat.gov.hu/efop-134-16-kzs-rtkeink-sokszn-trsadalom-1

 

Forrás: nonprofit.hu