Kötő József-díj: Bognár Levente

Matekovits Mihály Kiemelt cikk

Kötő József-díj: Bognár Levente az első kitüntetett!

Kötő József (1939–2015) halála után azonnal felmerült a kérdés, hogy – az eddigiek megtartásával – az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) létesítsen egykori elnöke, majd főjegyzője emlékére egy róla elnevezett díjat. Véleményezések összegzése után az Egyesület idén februárban megtartott elnökségi ülésén úgy döntött, hogy létesüljön a Kötő József-díj, amelyet háromévente osztanak ki olyan romániai magyar politikusnak, aki tisztsége révén tevékenyen hozzájárul a helyi közművelődési élet anyagi és szellemi támogatásához.

Kötő József Kolozsvárott született, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban érettségizett (1956), magyar szakos tanári oklevelet a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerzett (1961); ugyanott doktorált (1984). Zsobokon általános iskolai tanár (1961–65), majd húsz éven át a Kolozsvári Állami Magyar Színház irodalmi titkára, 1986–1990 között igazgatója. Dramaturg, színháztörténész, politikus. Az Oktatási és Kutatási Minisztérium államtitkáraként dolgozott 1998-tól 2000-ig, illetve 2005-től 2007-ig, majd 2008-tól 2012-ig parlamenti képviselő volt.

Az egyetemen teatrológiát tanított magyar és román nyelven. Számos cikke, tanulmánya és kötete jelent meg, amelyekben erdélyi színházak történetét, a színjátszás eseményeit és színészek életpályáját örökítette meg. Főbb kötetei: Fejezetek a romániai magyar dráma történetéből (kismonográfia, Kolozsvár, 1976); Romániai magyar színészet: 1919–1992 (Kántor Lajossal); Színjátszó személyek Erdélyben (1919–1944), Polis Kiadó, Kolozsvár, 2009.

Kötő József szerette Aradot és az aradi közművelődés napszámosait. A Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények 1988-as 2-es számában jelent meg tanulmánya az aradi színjátszás két világháború közötti történetéről. Több alkalommal is városunk vendége volt, jeles eseményeket tisztelt meg jelenlétével. Emlékezetes néhány ünnepi beszéde, így 1996-ban a pécskai római katolikus templom falán az Arad megyei EMKE által kezdeményezett Klebelsberg Kunó-emléktábla felavatása alkalmából vagy 2002-ben ugyancsak az EMKE által állított Csiky Gergely-mellszobor avatásán, a nagy magyar színműíró nevét viselő Főgimnáziumban. A pillanatról szólt, de a múltat idézve a jövőbe invitálta hallgatóságát a Minorita Kultúrházban két alkalommal is, amikor renoválás után a nagytermet megszentelték, illetve az aradi Vox Juventutis gyermekkórus tizedik születésnapján tartott ünnepi beszédében. Érdemes megjegyezni, hogy bár református volt, Aradon mindig a minorita rendházban szeretett megszállni, élvezte az esti beszélgetéseket az atyákkal, illetve a hely csendjét.

Az EMKE elnökségének döntése alapján, a Kötő József-díj első kitüntetettje  Bognár Levente aradi alpolgármester, aki – sokéves helyi vezetőként – tevékenysége során többszörösen is teljesítette  a díj odaítélési kritériumait.

A 2016-os EMKE díjak ünnepélyes átadására április 9-én, szombaton 15 órakor kerül sor a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.

Matekovits Mihály, www.nyugatijelen.com, 2016. április 6.