Kitüntetésben részesült Varga Zoltán

Muzslya Vezércikk

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Varga Zoltán muzslyai cserkésztiszt

Varga Zoltán általános önéletrajza

Varga Zoltán 1961. január 16.-án született Muzslyán. Az általános iskolát szülőfalujában fejezte, majd Nagybecskereken folytatta középiskolai tanulmányait. A szabadkai műszaki főiskola elektronikai szakirányán szerezte meg diplomáját. Varga Zoltán 1994-ben 7 évnyi tanítás után Ljubljanába költözött, ahol megkezdte teológiai tanulmányait. Ezzel egyidőben a Szalézi szerzetesrendhez is csatlakozott Szlovéniában. Az első ideiglenes szerzetesi fogadalmat 3 évre tette le 1997-ben. Szalézi szerzetes örökfogadalmat 2000-ben tett, majd 2003-ban Muzslyán pappá szentelték. Zoltán atya immár 15 éve szolgál papként Muzslyán és a környező falvakban és havi szinten e két településen belül az idős híveket is meglátogatja. Écskán, Erzsébetlakon, Lukácsfalván és Muzslyán is tanít hittant a papi teendői elvégzése mellett.

 

Cserkész életútja és a cserkészközösségben kifejtett munkássága

 

A vajdasági magyar cserkészet tevékenysége 1989-ben bontakozott ki Muzslyán. Varga Zoltán 1992. február 22.-én Baden Powel, azaz Bi-Pi a cserkészet megalapítójának a születésnapján tett cserkészfogadalmat. Ugyan ezen évben 1992-ben végezte el a tiszti tanfolyamat a magyarországi Gödöllőn. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetség működését a szerb belügyminisztérium 1992. május 5.-én engedélyezte. Varga Zoltán cserkésztiszt 1992 és 2004 között a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség vezetőképző vezetőtisztje. Ezen megbízatással párhuzamosan a 4. sz. muzslyai Szent Imre cserkészcsapat csapatparancsoka 1992 és 1995 között. Szlovéniai hazaérkezése után a 2000-es évek elején újra alakította a cserkészcsapatot Muzslyán, amelyet 2015-ig vezetett. Vezetőképző vezetőtisztként számos kiképzőtábort, képzést, tanfolyamot és továbbképzést szervezett és vezetett le Vajdaság különböző településein. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetségnek 2010-ben megváltozott a struktúrája. A Vajdasági Magyar Cserkészszövetséget 2010 óta 4 körzet alkotja, amelynek egyesítését Varga Zoltán cserkésztiszt vezetett. A Szövetség újra bejegyzése és a körzetek egyesítése is Varga Zoltán cserkésztiszt munkásságának köszönhető. Elnökként 2010 és 2015 között összefogta a működő körzeteket és cserkészcsapatokat Vajdaságban. A többi határon túli magyar cserkészszövetséggel tartotta a kapcsolatot és a vajdasági cserkészeket külföldi képzésekre is küldte. A Torontál cserkészkörzet 2010-ben alakult, amelynek azóta is elnöke. Szívügye a szajáni és erzsébetlaki cserkészekkel való foglalkozás és e településeken való csapatalapítás. Tevékenységének köszönhetően alakult meg 2013-ban Szentmihályon a 47.sz. II. János Pál Pápa cserkészcsapat is. Az elmúlt 30 évben kifejtett folyamatos cserkészmunkássága hozzájárult ahhoz, hogy jelenleg is működjön a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség.

A Szövetség megalakulása óta aktív tagja és szervezője a cserkészközösségnek itt Vajdaságban. Az ő töretlen is kitartó cserkészmunkásságának köszönhetően a bánáti szórványban élő magyar fiatalokkal ismertette meg a cserkészetet és a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség elnökeként a cserkészet kiemelkedő alakja mai napig.

Jelenlegi tisztségei:

  • Erzsébetlakon plébániai kormányzó
  • Pap Muzslyán
  • Szalézi szerzetes
  • Torontál cserkészkörzet vezetője
  • Az alakuló szajáni és erzsébetlaki cserkészcsapatok vezetője

 

Farkas Zsuzsanna cserkésztiszt

Vajdasági Magyar Cserkészszövetség alelnök

 

Forrás: Délvidéki Civil Portál