Kaposváriak kirándulása a Drávaszögben

Horvátországi Magyar Napló Baranya Kiemelt cikk

Július 8-án, szombaton honismereti kiránduláson vettek részt a Drávaszögben a kaposvári székhelyű Kárpát-medencei Magyarok Baráti Társaság tagjai. A kirándulás kettős céllal jött létre, egyrészt, hogy megismerjék a Horvátországi magyarság által lakott vidéket, másrészt, hogy ezen a területen székelő és működő magyar civil szervezetekkel kapcsolatot létesítsenek, a jövőbeli együttműködés reményében.

A Kárpát-medencei Magyarok Baráti Társasága egy 21 éve működő egyesület, melynek fő tevékenyége a kultúra és a hagyományok ápolása, az ismeretterjesztés és az ifjúság patronálása. Az évente megrendezésre kerülő szavalóversenyek megtartása révén is ismertek. A határon túli magyarsággal intenzív kapcsolatokat tartanak fenn Erdélyben és Vajdaságban. 2016 végén került sor a kapcsolatfelvételre a horvátországi Magyar Egyesületek Szövetségével.

Mi a MESZ-ben nagyon fontosnak tartjuk a regionális kapcsolatok építését, mivel az elmúlt időszakban is sokszor bebizonyosodott, hogy az ilyen kapcsolatok hosszabb távon sokkal működőképesebbek, s előbb tudnak segítséget nyújtani egy-egy égő problémára, mint a Zágrábból vagy Budapestről érkező megoldások. Ugyanakkor a kialakult baráti viszonyok, vendégszereplések, cserekirándulások örökös emlékekkel szolgálnak bennünket az életben, legyen szó fiatalról vagy idősebbről egyaránt. Ezért örültünk annak, amikor a kaposvári társaság kezdeményezte a kapcsolatfelvételt velünk – nyilatkozta lapunknak Bóni János, a MESZ elnöke.

A tavasz folyamán a 20. alkalommal megtartásra kerülő szavalóversenyen az Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület szakcsoportjai már vendégszerepeltek az új kapcsolat jegyében. Most pedig ezzel a kirándulással igyekeztek szélesíteni az ismeretséget, s ennek apropóján látogatást tettek Vörösmarton, Pélmonostoron és Dárdán. Ezen kívül pedig meglátogatták a nagybodolyai tájházat és Eszéken is tettek egy sétát az óvárosban és a városközpontban. A napot Újbezdánban zárták.

Tájházunkat idén már közel 500 látogató tekintette meg, s nagyon örülünk annak, hogy kis falunk összegyűjtött öröksége egyre nagyobb érdeklődést vált ki. Voltak már csoportok Budapestről, Sárbogárdról, Székesfehérvárról, Pécsről és most már elmondhatjuk, hogy Kaposvárról is. Mindenkit szeretettel fogadunk, s örülünk, hogy a baráti társaság is ellátogatott a mi kis tájházunkba – mondta Jeszenszki Mária a nagybodolyai tájház gondnoka.

A vörösmarti József Attila Magyar Kultúregyesület már ápol baráti kapcsolatokat Magyarországon és Vajdaságban is, de mindig nyitottak vagyunk az új kapcsolatok felvételére. Ez alkalommal büszkén mutattam be egyesületünket, településünket, a Baranyai Júlia gyűjteményt, a Zöldút interaktív fogadó központot. Remélem lesz még alkalom a jövőben is közös programok megvalósítására – nyilatkozta Bisztricán Hajnalka, a vörösmarti egyesület elnöke.

A Pélmonostor Magyar Kultúregyesület vezetősége is örömmel fogadta az anyaországi egyesület képviselőit, s miután megismerkedtünk, bemutattuk az egyesület tevékenységét és székhelyét, már-már közös pályázati ötletek is körvonalazódni látszottak, hogyan lehetne segíteni egymás munkáját. Örülök, hogy sor került erre a kapcsolatfelvételre és remélem a jövőben lesz alkalmunk több, szép dolgot közösen megvalósítanunk. Eddigi kaposvári kapcsolatunk a Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal volt csak, de így most lesz alkalom bővíteni az ismeretséget – mondta Ágh Izabella elnök.

Bár egyesületünk, szakcsoportjai révén, évente ötvennél is több fellépést tudhat maga mögött, melyek között anyaországi meghívások is szerepelnek, mindig nyitottak vagyunk új ismeretségre. Ezért szeretettel fogadtuk a kezdeményezést, hogy megismerkedjünk a kaposvári baráti társaság delegációjával. Az ismerkedés, közös beszélgetés, jó hangulatban telt a dárdai Magyar Házban, így a bő egy óra után, már szinte barátként búcsúztunk el egymástól a közeli viszontlátás reményében – nyilatkozta lapunknak Bóni Elvira, az egyesület egyik művészeti vezetője.

Örülök annak, hogy miután májusban vendégszerepelhettünk Kaposváron a játszóházzal és ének-zenei csoportunkkal, most alkalmunk nyílt viszonozni az akkori szíves vendéglátásukat, s mindezzel együtt bemutathattuk Magyar Házunkat és tájházunkat is. A kiránduláson résztvevő társasági tagok nagy érdeklődéssel követték végig az egésznapos programot, a beszélgetéseket, és hiszem, hogy az itt látottak és tapasztaltak közelebb hoztak bennünket és konkrétabb alapokra helyzeték jövőbeni együttműködéseinket. Egyben kihasználom az alkalmat, hogy megköszönjem azt a könyvcsomagot, mellyel ez alkalommal is hozzájárultak gyermekkönyv gyűjteményünkhöz – mondta végezetül Sipos Zsivics Tünde, az
Újbezdáni Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület elnöke.

Nagyon tartalmas és jó hangulatú napunk volt július 8-án. Ezt a napot tekintjük a horvátországi magyarokkal létesítendő kapcsolataink alapjának.  A kezdő lépést az újbezdániak tették meg Sipos Zsivics Tünde révén, aki elhozta hívásunkra kis csapatát május 29-én Kaposvárra a versmondó versenyünkre.

Öt egyesülettel találkoztunk, és szinte mindenhol úgy váltunk el, mintha 100 éve ismernénk egymást. Ez köszönhető a minket szívélyesen fogadó egyesületi képviselőknek. Úgy tűnik, összetalálkoztak elveink, humorunk és őseink szavai is, mivel ugyanazt a délvidéki tájnyelvet beszélték szüleink és nagyszüleink Somogyban és a Drávaszögben. Nagy örömmel és érdeklődéssel hallgattuk egymást. A mi részünkről azért is, mert a 2017-től megváltozott nevünknek minél előbb szeretnénk megfelelni. Korábban csak a romániai magyarok néhány csoportjával tartottunk kapcsolatot, akikkel közös programokat is szerveztünk. Ez az új lehetőség és a fogadtatás új távlatokat és terveket vetít előre számunkra.

Egyesületünk 80 tagú, és nem dicsekedhetünk saját székházzal. Mi csak egy civil szervezet vagyunk a 70 ezres Kaposvár 300 egyesülete közül, viszont olyan területtel foglalkozunk, amellyel a többiek nem: kapcsolattartók szeretnénk lenni a határainkon belül és kívül élő magyarok között. Összetartó, erős csapatunk van, nyitottak vagyunk új élményekre, új kapcsolatokra. Reméljük, sikerül a drávaszögiekkel is igazi baráti együttműködést kiépíteni – nyilatkozott Horváth Margit, a Kárpát-medencei Magyarok Baráti Társaságának elnöke.

S.ZS.T.