Istent szolgálni az embereket felemelni

Bajtai Kornél Szabadka Emberek
A kitüntetést Babity János főkonzul adta át az atyának (Fotó: Diósi Árpád)

A kitüntetést Babity János főkonzul adta át az atyának (Fotó: Diósi Árpád)

Utcai Róbert atya szerint nem érdemelte meg a kitüntetést (Fotó: Diósi Árpád)

Utcai Róbert atya szerint nem érdemelte meg a kitüntetést (Fotó: Diósi Árpád)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott Utcai Róbert csantavéri plébánosnak, amelyet az atya tegnap vehetett át Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán.

Utcai Róbert, a Páduai Szent Antal-bazilika plébánosa ezt az elismerést a délvidéki magyar gyermekek és fiatalok hitéletét és művelődését erősítő, valamint anyanyelvük megőrzését és a magyar kultúrához való kötődésük fejlesztését célzó fáradhatatlan tevékenysége, továbbá az anyaország értékeinek és fiataljainak megismertetését célul kitűző többéves munkássága elismeréseként kapja, amellyel nagymértékben hozzájárul a vajdasági magyarság felcseperedő generációinak szülőföldhöz való kötődésének és magyarságtudatának megerősítéséhez.
A laudáció szerint, amit Lőrinc Zsuzsanna, a főkonzulátus munkatársa olvasott fel, Utcai Róbert plébános a délvidéki magyar fiatalok érdekében végzett több mint egy évtizedre visszanyúló önzetlen tevékenysége, melynek fontos eleme a magyar kultúra értékeinek kreatív és a gyermekek számára élményt jelentő – anyaországi és helyi programokon keresztüli – bemutatása, önkéntelenül erősíti a magyar fiatalok kötődését egyrészt kultúrájukhoz, hagyományaikhoz és anyanyelvükhöz, másrészt pedig szülőföldjükhöz. A szülőföldhöz való kötödés erősítése a fiatal generációknál egyre fontosabb feladatnak bizonyul a vajdasági magyarság számára, különös tekintettel a komoly kihívást jelentő elvándorlási folyamatra.
A csantavéri egyházközség pasztorális tanácsának méltatásában elhangzott, hogy a megfelelő emberhez került az elismerés, a csantavériek nap, mint nap látják, amit Utcai atya a közösségért, a szabadkai egyházmegyéért és a vajdasági magyarságért tesz. Az atya nyolc évvel ezelőtt került a faluba, ez alatt az idő alatt nagyon sokat tett: széppé varázsolta a templom környékét, felújíttatta a toronyórákat, harangokat, ablakokat és a templom esti megvilágítása is impozáns. Nemrégiben készült el az a közösségi terem, ahol a falubeliek alkalmi műsorokat tartanak.
A pasztorális tanács szervezőkészségét is kiemelte, minden évben Csantavér a házigazdája a hittanosok találkozójának, amelyre egész Vajdaságból érkeznek fiatalok, legutóbb már 1200-an. Emellett, közbenjárásával, nyaranta kétszáz vajdasági szegény sorsú gyermek utazhat a csobánkai táborba, köztük csantavériek is, akik egyébként nem tudnának utazni. Említésre került az István, a király rockopera tavalyi csantavéri bemutatója is, amelynek megvalósítására a helyiek összefogásával kerülhetett sor. Ez a díj a falut is kicsit középpontba állítja, hangzott el.
Babity János főkonzul alkalmi beszédében kiemelte, a plébános úr tekintetében elmondható, hogy a mindenható amúgy is ismeri az érdemeket, de a közösségben is el kell ismerni a földi létben azokat az érdemeket, amelyek segítenek abban, hogy a vajdasági magyarság a mindennapok nehézségei mellett is megmaradjon a szülőföldjén.
– Ha végigtekintünk az elmúlt 20 év kitüntetettjein, ez leképezi azt a történelmi korszakot, amin a közösség át kellett, hogy menjen. A kilencvenes évek háborús megrázkódtatásba taszította az akkori Jugoszlávia népeit. Az első kitüntetettek között ezért szerepeltek olyan vajdasági magyar politikusok, akiknek szerepvállalása – sokszor saját biztonságukra sem gondolva – hozzájárult ahhoz, hogy a vajdasági magyarság saját szülőföldjén vészelje át ezt a korszakot. Ezt követte egy időszak, amikor a kulturális, irodalmi, drámaírói, költői és publicisztikai elismerések jöttek. Az elmúlt években a népművészetek, a kulturális hagyományok továbbörökítői is kaptak kitüntetéseket. Amikor pedig 2015-ben a magyar állami kitüntetésre érdemesekben gondolkodtunk, az a gondolat volt a leginkább élő, hogy ki lehet 2015 mai vajdasági magyar hőse és mi is az a teljesítmény, ami a magyar közösség számára nagyon fontos. Ekkor kirajzolódott a plébános úr jelleme és munkássága, akit közössége szeret, megbecsül, és aki a hitoktatáson túl a vajdasági magyar fiatalság lelki nevelésébe kitekintve, az egyházi feladatokon túl is maradandót alkotott, és ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy megmaradjon a hit, hogy a vajdasági magyar fiatalnak lehet teljes élete kulturális és nyelvi értelemben itt a szülőföldön. Ez a kitüntetés bátorítás is, hogy ezt a munkát folytassa tovább, aki pedig ismeri a munkásságát, annak ez követendő példa is lehet – mondta a főkonzul.

Ft. Utcai Róbert megköszönte az elismerő szavakat és a kitüntetést. Mint elmondta, úgy érzi, hogy mindezt nem érdemli meg.
– Amit tettem rövid papi életem, szolgálatom alatt, azért tettem, mert a bensőm ezt diktálta, és mindezt papi kötelességemnek éreztem. A papi kötelesség alatt azt értem, amiért ezt az utat választottam: Istent szolgálni, az embereket pedig felemelni és Istenhez segíteni. Hangsúlyoznám, hogy az elmúlt években azért is tudtam bármit tenni Istenért vagy az emberekért, mert sok jó szándékú ember mellett lehettem. Hihetetlenül sokan segítettek abban, hogy ez a néhány program megvalósuljon a mögöttünk álló években. Ezért nem érzem magam méltónak arra, hogy egy ilyen jelentős kitüntetést átvegyek, mert amiért azt kapom, ahhoz nagyon sok jó szándékú ember járult hozzá. A jelenlévőkön révén szeretném megköszönni mindazoknak, akik a papi életem során elfogadtak olyannak, amilyen vagyok, és készek voltak velem együttműködni. Azt, hogy csak közösen tudtuk mindezt megalkotni, alátámasztják a mögöttük álló események kiemelt pontjai: az egyházközségünkben zajló felújítások, építkezések az egyházközségünk képviselőinek tanácsa, segítsége és fizikai munkája árán valósult meg, a több mint ezer gyermeket megmozgató Hittanos nap azoknak a lelkes áldozatkész fiataloknak köszönhető, akik összejöttek megtervezni a programot és segítettek a lebonyolításban is. Az István a király című rockopera Szűcs Balázs atya érdeme, és annak a 200 önzetlen, kedves gyermeknek, akik hónapokon át próbáltak azért, hogy megörvendeztessenek mindnyájunkat. Természetesen köszönet illeti a falu népét is, akik összefogtak a programok megvalósítása érdekében – mondta az atya.
Utcai Róbert köszönetet mondott még az ifjúsági hittanosoknak, a cserkészeknek és jó néhány paptársának, akikkel együttműködve dolgoztak az elmúlt években, továbbá megköszönte a Fáklya Keresztény Ifjúsági Egyesület és anyaországi állami intézmények mellett a Szabadkai Magyar Főkonzulátus hathatós támogatását a felújítások és programok megvalósításáért.
– Isten kegyelméből jókor és jó emberek mellett lehettem, akikkel együtt tudtunk egy csöppnyit tenni Csantavér és a Szabadkai Egyházmegye hívő népéért – mondta Utcai Róbert atya. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben is sokakat ráébreszthet arra, hogy ezen a vidéken is lehet mosoly az arcunkon és boldogulhatunk még akkor is, ha a gazdasági helyzet nem túl rózsás. Ha van megértés és szeretet a családokban és a közösségben, akkor lehet ezen a vidéken is szép az élet, és nem kell más délibábos országba átköltözni – fogalmazott a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült csantavéri plébános.

 

Forrás: Magyar Szó