Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola

Kiemelt cikk
“Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola”

Pályázati felhívás
“Ismeretek az életnek”

A pályázat célja
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola megtisztelő címmel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) azon iskolák fiatal fogyasztókért tett intézkedéseit, hozzáállását kívánja értékelni, amellyel az iskolák a tanulóik között a fenntartható tudatos fogyasztói szemlélet általánossá válásához és a fiatal fogyasztók gyakorlatban használható ismereteinek a bővítéséhez járulnak hozzá.

A pályázati elismerés
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola pályázat az iskolák azon intézkedéseit értékeli, amelyek hozzájárulnak a diákok fogyasztóvédelmi ismereteinek növeléséhez, tudatos fogyasztói magatartás kialakításához. A pályázat közvetlenül anyagi támogatást nem nyújt.

A pályázat beküldésének módja
A pályázatot a melléklet pályázati adatlap és nyilatkozat kitöltésével elektronikus úton kell beküldeni a címre. A pályázat beadási határideje folyamatos.

A pályázati felhívás, pályázati formanyomtatvány nyilatkozat és segédanyag megtalálható a http://www.kormany.hu oldalon, a Dokumentumok pontban; Általános információk; Felhívások, nyilatkozat alpontban.

A pályázatok értékelése
A beérkezett pályázatokat Bíráló Bizottság (BB) vizsgálja meg, és a bírálat után a BB összeállítja a Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola címre javasolt intézmények listáját, amelyet az NFM fogad el.
A pályázatok értékelését követően a döntés a pályázat beadási határidejéhez hasonlóan folyamatos. Elutasított pályázat esetén, amennyiben a Pályázó iskola új, fogyasztói tudatosságot növelő programot indít, a Pályázó az elutasítást követő 3 hónapon túl ismét benyújthatja pályázatát.
A pályázattal az adott iskola fiatal fogyasztókért tett teljesítménye kerül értékelésre és a cím nyertesei az átadástól számított öt évig viselhetik a “Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola” címet.

A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola cím odaítélése az alábbi szempontok figyelembevételével történik.
A cím odaítélésénél az alábbi fogyasztóvédelmi szempontok közül legalább három szempontnak kell megfelelni és a jövőre nézve vállalni legalább egy szempont teljesítését. (Amennyiben ezeken felül megvalósítható programot végez, vagy tervez, természetesen az is beadható.)

1. Fogyasztói tudatosságra nevelés
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola elősegíti és támogatja az adott köznevelési intézményben történő rendszeres fogyasztóvédelmi oktatások megtartását.

2. Internet és közösségi média használat
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola kiemelt figyelmet fordít a tanulók körében a felelős internet és közösségi média használatának kérdésére, figyelembe véve a fogyasztói szokások digitalizáció irányában való elmozdulását. Ennek érdekében biztosítja e témakörhöz kapcsolódóan előadások megtartását, tájékoztató anyagok eljuttatását a tanulók részére

3. Pénzügyi ismeretek megalapozása
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola nagy figyelmet fordít a tanulók pénzügyi ismereteinek a megalapozására, amelynek érdekében lehetőséget biztosít pénzügyi fogyasztóvédelmi ismeretek oktatására.

4. Együttműködés fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező állami szervekkel, békéltető testületekkel és civil szervezetekkel
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola együttműködik a fogyasztóvédelmi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatallal, a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező állami szervekkel, békéltető testületekkel és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületekkel.

5. Fogyasztóvédelmi vetélkedőkön való részvétel
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola felkészíti tanulóit a meghatározott időközönként megrendezésre kerülő, vagy már megtartott, fogyasztóvédelmi szervezetek által szervezett (tanulóknak szóló) fogyasztóvédelmi vetélkedőkre, versenyekre.

6. Fenntartható fogyasztás elterjesztése, környezetvédelem
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola szervez/szervezni fog fenntartható fogyasztás elterjesztését szolgáló programokat diákjai számára. Ennek keretében nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelem és fogyasztóvédelem kapcsolatára, valamint azok fontosságára.

7. Kereskedelmi egységek, helyi termelői piacok látogatása
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola oktató jelleggel megszervezi kereskedelmi egységek, piacok látogatását, elősegítve helyi termelői piacok, termékek megismerését.
A pályázati szakmai háttéranyagok elérhetőségét az NFM honlapja biztosítja.
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola a honlapján valamint az általa kiadott kiadványokon utal az elismerő címre, továbbá linkelési lehetőséget biztosít az NFM, az NFH a fővárosi és megyei kormányhivatal honlapjára.
A Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola a pályázatban a jövőre nézve vállalt szempontok megvalósulásáról a cím átadását követő egy éven belül írásos beszámolót készít az NFM részére. Ennek elmaradása a Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola cím elvesztésével jár. Ezen felül a Fogyasztói tudatosságra nevelő Iskola cím birtoklásának időszakában évente beszámol arról, hogy milyen módon tartja fenn a fogyasztói tudatosságra nevelő programjait.
https://www.kormany.hu