Fiatal vállalkozók kapcsolatteremtése

Beregszász Emberek

Első alkalommal szervezett kétnapos konferenciát a Kárpát-medence ifjú vállalkozói számára a Kárpátaljai Fiatal Magyar Vállalkozók Szövetsége (KFMVSZ), a Magyar Ifjúsági Konferencia szakmai és anyagi támogatásával. A konferencia a szakmai programokon túl lehetőséget biztosított a Kárpát-medence öt országából érkezett fiatal magyar vállalkozók kapcsolatteremtésére is.

Huszár Péter, a KFMVSZ elnöke elmondta, rendezvényükkel az a céljuk, hogy elősegítsék a különböző országokban élő fiatal magyar vállalkozók kapcsolatteremtését. Érkeztek résztvevők a Délvidékről, a Felvidékről, Székelyföldről és Magyarországról is. Céljuk továbbá, hogy azon fiatalok számára, akik még csak vállalkozások alapításán gondolkodnak, bebizonyítsák és példákkal igazolják, hogy az szülőföldön is lehet boldogulni család mellett.

A konferencia ünnepélyes megnyitója Zán Fábián Sándor református püspök és Levcsenkó Róbert görögkatolikus espereshelyettes igei köszöntőjével indult.

Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke a KFMVSZ első rendezvényét méltatva elmondta: „Fontos az, hogy közös ügyeinkről váltsunk szót őszintén, tisztán, mert ha jól határozzuk meg a saját helyzetünket, az már fél siker. Juttassuk el az információkat egymáshoz az összes rendelkezésünkre álló eszközzel, találjuk meg a kapcsolatokat egymáshoz. Hiszem, hogy ez a rendezvény ma szakmai ismeretek és üzleti piaci információk átadásáról is szól. Ugyanakkor a legfontosabb talán, hogy az emberi kapcsolatok épüljenek ez alatt a két nap alatt” – hangsúlyozta az Országgyűlés alelnöke.

Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul köszöntőbeszédében elmondta, hogy a fiatal vállalkozói generáció nevelése a legfontosabb feltétele annak, hogy a magyar nemzeti közösségnek egyik legfontosabb továbbvivő rétege megerősödjön és versenyképes legyen regionális és nemzetközi szinten is. Ezért gratulált a konferencia szervezőinek, abban bízva, hogy „idővel rendezvénysorozattá alakul majd, hiszen itt olyan találkozásokra kerülhet sor, olyan emberekkel lehet megismerkedni, olyan információk birtokába jutni, amelyek fontosak ahhoz, hogy valaki Kárpátalján, Ukrajnában, a határtérségben vállalkozásba kezdjen” – fogalmazott a főkonzul.

Virág László, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke ugyancsak elismeréssel szólt a magas színvonalúnak ígérkező konferenciát megszervező fiatal kollégáiról, akik nagyon jó utánpótlást jelentenek szervezete számára. Kiemelten fontos célnak nevezte, hogy az utódállamok területén élő magyar fiatal üzletemberek megismerjék egymást és a kárpátaljai viszonyokat, lehetőségeket.

Veres Márton, a Magyar Ifjúsági Konferencia elnöke elmondta, hogy a kárpátaljai tagszervezetükkel közösen szervezett konferenciát a jövőben „vetésforgóban” – idén Kárpátalján, jövőre a Felvidéken vagy a Vajdaságban – akarják megszervezni, hogy minden évben találkozhassanak a Kárpát-medence fiatal magyar vállalkozói.

 

Forrás: https://karpataljalap.net