Felfedezettjeink 2020

Kiemelt cikk
Felfedezettjeink 2020

Jelölések benyújtása: 2020. január 7. 12:00
Díjátadó ünnepség: 2020. március 28.
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) évek óta nagy érdeklődés mellett hirdeti meg “Felfedezettjeink” pályázatát. Jelen felhívásunkkal a 2018-as, illetve 2019-es év folyamán kimagasló teljesítményt mutató gyermekeket, tanulókat, fiatalokat keresünk.
Pályázatok benyújtása: 2019. 11. 25.-2020. 01. 07. között online pályázói adatbázison keresztül
Pályázatot nyújthatnak be a hazai és határon túli tehetségpontok, tehetségsegítő tanácsok és a Matehetsz tagszervezetei által felfedezett, 20 évnél nem idősebb (köznevelésben tanuló), kiemelkedően tehetséges fiatalok bemutatásával. (A pályázatot a köznevelésben tanulók számára hirdetjük meg, tehát a felsőoktatásban tanulók sajnos ebben a pályázatban nem vehetnek részt.) Egy pályázó intézmény legfeljebb három fiatal pályázati anyagát nyújthatja be. Minden egyes fiatal bemutatása önálló pályaműnek minősül.
– Fődíj: 150 000 Ft ösztöndíj támogatás
– Különdíj: 50 000 Ft ösztöndíj támogatás

A felhívásra beérkező pályaművek közül a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a felkért szakmai zsűri mérlegelése alapján várhatóan 2 fődíjat és több különdíjat ad. A legjobb pályázókat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) meghívja az EFOP 3.2.1-15-2016-00001 azonosítószámú Tehetségek Magyarországa kiemelt projekt, valamint a Nemzeti Tehetség Program hazai forrásai keretében 2020-ban meghirdetett tehetségsegítő programokba. A támogatást (fődíj esetén 3 hónapon keresztül, havi 50 000 Ft-os részletfizetéssel) közvetlenül utaljuk a támogatott fiatal, illetve törvényes képviselője részére. Az elnyert összeget a fiatal további szakmai fejlődésére kell fordítani.
Az NTT Felfedezettjeink pályázatát a Matehetsz valósítja meg. A Felfedezettjeink pályázatának ösztöndíjra fordítható anyagi alapját a Matehetsz számára felajánlott állampolgári 1% adóforintok adják, ami 2019-ben 358 000 Ft volt. (A beérkező pályázatokat bíráló értékelők javaslatait figyelembe véve, a Matehetsz ezt az összeget egészíti ki egyéb forrásból.)
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
– A kitöltött pályázati adatlapot;
– A tehetségpont, tehetségsegítő tanács, illetve a Matehetsz tagszervezet képviselőjének ajánlását (az intézmény vagy szervezet vezetőjének cégszerű aláírásával, pdf dokumentum formájában- online csatolva);
– A fiatal tehetségről készült jó minőségű fotót, melynek közléséhez az érintett tanuló (illetve törvényes képviselője) hozzájárult (jpg formátumban, max. 1 MB méretben);
– A bemutatott fiatal aláírt, beszkennelt adatkezelési nyilatkozatát.
A pályázatok benyújtásának módja és határideje: A pályaműveket a Matehetsz online pályázati rendszerében lehet benyújtani 2019. november 25. és 2020. január 7. között.

A pályázat elbírálása:
Az elbírálásnál a szakmai tartalom mellett figyelembe vesszük a pályázó eddigi eredményeit, a jövőbeli céljait (melyeket a pályázati ösztöndíjjal elérni szeretne), valamint a családi és anyagi körülményeket. A díjazott és a további, a bírálók által magas színvonalúnak ítélt pályázatok megjelennek a Matehetsz honlapján és hírlevelében is. A nyertes fiatalokkal (törvényes képviselőjükkel) a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége szerződést köt. Az ösztöndíjat a pályázatban megjelölt fiatal (az ajánló intézménnyel egyetértésben) a tehetségének kibontakoztatása érdekében használhatja fel.
A pályázat ütemezése:
– A pályaművek benyújtásának határideje: 2020. január 7. 12.00 óra
– A pályázó intézmények kiértesítése: 2020. február 10.
– Díjátadó időpontja: Kárpát-medencei Tehetségnap, 2020. március 28.
A támogatásban részesült pályázók beszámolójának határideje: 2020. szeptember 30.
Kérjük, hogy esetleges kérdéseivel, észrevételeivel forduljon Váczi Andreához a  címen.
http://tehetseg.hu/felhivas/felfedezettjeink-2020