Évi közgyűlést tartott a kiskőszegi ÖTT

Horvátországi Magyar Napló Kiskőszeg Kiemelt cikk

Február 10-én tartotta meg közgyűlését a kiskőszegi Önkéntes Tűzoltó Testület. Az idén 107 éves egyesület beszámolóiból számos komoly gond került felszínre, mellyel nem csak a kiskőszegi tűzoltóság küzd, s melyek komoly kihívást jelentenek a vezetőség számára.

A nagy múltú, 1911-ben alapított, önkéntes tűzoltó testület szombaton, február 10-én került megtartásra a kiskőszegi kultúrotthonban a helyi Önkéntes Tűzoltó Testület évi közgyűlésére, mely egyben rendkívüli választó közgyűlés is volt.

A testület régi-új elnöke Molnár György maradt, de az őt munkájában segítő munkatársak köre szinte teljes egészében megújult.

A közgyűlés új parancsnokot és helyettest választott a testület élére. A parancsnok Molnár Roland lett a, helyettese pedig Zvono Rajčević.

Sor került továbbá az új titkár megválasztásra is. Csete Renátát, aki mintegy 13 évig végezte lelkiismeretesen a titkári teendőket, Cindrić Kata váltotta fel posztján.

A közgyűlésen jelen voltak Eszék-Baranya Megye képviseltében Silva Wendling a mezőgazdasági részleg vezetője, a Baranyai Tűzoltó Közösség képviseletében az elnök Zdenko Čarapar, helyettese Josip Molnar, parancsnok helyettese Ivica Novak és a titkár Csete Renáta. A vajdasági tűzoltó testületek képviselői: a bezdáni és nemes miletityi, bácsbéregi doroszlói tűzoltók, valamint számos baranyi ÖTT képviselője is. Az eseményen csupán a darázsi járás nem képviseltette magát a házigazdák nagy csalódottságára.

A közgyűlés alkalmat adott többek között két emlékplakettet átadására is. Horvát Stipát, aki 1954-1988 között látta el a kiskőszegi ÖTT elnöki teendőit, ezúttal az egyesület tiszteletbeli elnökké avatták. Csete Renátának pedig a 20 éves tűzoltói szolgálatért adtak át elismerést.

Az egyre szigorúbb feltételek, melyeket a törvény egyformán előír a hivatásos és az önkéntes tűzoltóság számára is, egyre nagyobb teher az önkéntes testületek számára. Sokan nem is gondolják, milyen komoly munka vár egy-egy ilyen egyesület vezetőségére, pedig azok szabadidejükben, térítésmentesen végzik ezt a munkát.

A kiskőszegi ÖTT elnökével Molnár Györggyel beszélgettünk, aki egyébként 57 éve tűzoltó és 37 évig volt tűzoltó parancsnok, s aki az egyesület munkájáról, tagságáról és gondjairól számolt be a közgyűlésen.

– Amellett, hogy az egyesület igyekezett abból az igen kevésnek minősülő támogatásból, – amit a Darázsi Járás biztosított a számukra – véghez vinni az évi teendőket, hozzátartozik a tény, hogy az elmúlt év folyamán 24 fővel csökkent a tagságunk létszáma is, újonnan azonban mindösszesen csupán 4 fő tett tűzoltóvizsgát. A társadalmi élet más színtereire is jelzés értékű, hogy a 24 főből, akik elköltöztek Kiskőszegről 20 tűzoltónk Németországba távozott tartósan. Ez nagyon nagy veszteség a közösség számára.

Bár testületünk központi tűzoltó testületként van vezetve, és egyesületet törvényileg a darázsi járás költségvetésének 5%-nak megfelelő összeg illetné meg (a darázsi járás 2017-es költségvetése több millió kuna volt), ennek ellenére a járás csupán 18.000 kuna támogatásban részesítette csak a kiskőszegi tűzoltó testületet. Ebből kellett kigazdálkodni a tűzoltókocsi műszaki vizsgáztatását, a 20 tűzoltó orvosi vizsgájának költségeit, a kötelező felszerelések beszerzését.

Ráadásul miután tavaly egyéb forrásokból sikerült a tűzoltó-otthon külső tatarozását kieszközölniük, a Darászi Járás visszavonta a korábbi években megszavazott ajándékozó szándékát és az otthont visszavette járási tulajdonba.

További specifikus gondja a kiskőszegi testületének a rendezetlen határügy. Jelenlegi helyzet nem engedi meg, hogy tűz esetén Kengyia területén beavatkozást végezzenek. A tűzoltó autót és a felszerelést ugyan át engednék a határon, de beavatkozást nem végezhetnek, ami tiszta abszurd helyzetet eredményez. Ennek a helyzetnek az orvoslására kezdeményezték a kiskőszegiek a testvérkapcsolat kialakítását a bezádni tűzoltó testülettel, akinek 5 védőruhát is sikerült ajándékozniuk az elmúlt időszakban, hogy így is segítségek munkájukat.

A szebb tervek köze tartozik, hogy a doroszlói tűzoltó testülettel is egy ilyen testvérkapcsolat van kialakulóban és a tervek szerint az idei év során Magyarországon is keresni fogjuk az ilyen kapcsolat lehetőségét. -hallottuk Molnár György elnök úrtól.