Emlékkonferencia Herczegh Gézáról

Nagykapos Emberek

Amíg pénteken az Erdélyi János Napok keretében a város XIX. században élt és tevékenykedő szülöttéről szólt a megemlékezés, addig szombaton a XX. század magyar jogtudományának jeles képviselője /aki ugyancsak Nagykapos szülötte/, Herczegh Géza Gábor játszotta a főszerepet.  

A magyar Himnusz elhangzása és a tudós emléktáblájának megkoszorúzása után a Nagykaposi Magyar Közösségi Házban vette kezdetét az a konferencia, amelynek előadói Szalayné Sándor Erzsébet egyetemi tanár, nemzetiségi ombudsmanhelyettes, Buza János nyugalmazott egyetemi tanár, illetve Gabri Rudolf, a Herczegh Károly Alapítvány kuratóriumi elnöke volt. A konferenciát Varga Tibor, a Csemadok Országos Elnökségének  tagja vezette. Az előadásokat megelőzően egy kellemes meglepetéssel szolgált a jelenlévőknek Vályi Edit, a magyar ház munkatársa, aki egy dokumentumportált mutatott be Herczegh Géza Gáborról, ahol a fényképek mellett beszédek, köszöntők, méltatások, cikkek olvashatóak a 2010-ben elhunyt jogtudósról. Az első előadó, Szalayné Sándor Erzsébet azonnal fel is ajánlott olyan ereklyéket, amelyekkel bővíteni lehet a gyűjteményt. Ő előbb tanítványa, majd kollégája lett Herczeghnek, aki élete során volt egyetemi tanár, a MTA tagja, az Alkotmánybíróság elnökhelyettese, a Hágai Nemzetközi Bíróság bírája, szülővárosa díszpolgára, a Magyar Örökség- díj posztumusz kitüntetettje.

Az előadó kiemelte Herczeg hatalmas tudása mellett megnyerő, nyugalmat árasztó egyéniségét, értékteremtő és értékőrző tevékenységét. Beszélt könyveiről, tanulmányairól, valamint azokról a nemzetközi ügyekről, amelyekben a Hágai Nemzetközi Bíróság –Herczegh működése alatt — hozott döntést. Buza János a 60-as években tanársegédként találkozott először Herczegh Géza Gáborral, akinek akkor már meredeken felfelé ívelő volt a pályája, s ezért hamarosan elváltak útjaik. Azután a Királyhelmeci Városi Egyetem létrehozása kapcsán találkoztak újra /Géczi Lajos közvetítésével/, amelyet több támadás ért mint támogatás.

Meghallgathattunk egy bejátszást az egyik portréműsorból, amely felidézte Herczegh hangját, gondolatait, és könnyekre fakasztotta családja tagjait. Buza örömmel konstatálta, hogy azok a törekvések, amelyekért Herczeg harcolt, mára megvalósultak, így Mécs László Magyar Örökség- díja, Bél Mátyás Ung vármegye leírását tartalmazó munkájának magyar fordítása stb. Kiderült, hogy jogtudósunk a köztörténelmi kérdések iránt is érdeklődött, szívósan dolgozott egy-egy téma felgöngyölítésén. Így született meg pl. a Görgeiről írott munkája, vagy a Nagy Imre-porté. Végül Gabri Rudolf kuratóriumi elnök emelkedett szólásra, aki elmesélte első találkozását Herczegh Gézával, beszélt arról, hogyan és milyen célból született 2007-ben a Herczegh Károly Alapítvány. A folyamatban lévő Herczeg-emlékévnek ez a konferencia volt a második rendezvénye. A következőt majd június 23-án tartják, amely egy gyerekeknek kiírt pályázat eredményhirdetése is lesz egyben a család jelenlétében. Gabri végezetül beszámolt az alapítvány forrásaiból történő támogatásokról.

A rendezvényt a helyi Erdélyi János Alapiskola összeállítása zárta Herczegh Géza Gábor életének és tevékenységének bemutatásával.

Forrás: Ma7/SZAKC

https://ma7.sk/tajaink/emlekkonferencia-herczegh-gezarol