Emlékezés

Hírek

Gyertyagyújtás a holokauszt marosvásárhelyi áldozatainak emlékére

Vasárnap emlékeztek meg a 72 éve Marosvásárhelyről és környékéről elhurcolt zsidó lakosságról. A megemlékezésen felolvasták az áldozatok nevét és gyertyákat gyújtottak azok emlékére.

Mint minden évben, az idén is megemlékeztek azokról, akiket 72 évvel ezelőtt, ezekben a napokban kísértek el a marosvásárhelyi téglagyárba, a gettóba, ahonnan néhány nappal később marhavagonokba zsúfoltan elindítottak a megsemmisítő lágerek fel. A zsinagógában tartott megemlékezésen ez alkalommal nem hangzottak el beszédek, szónoklatok.


  • A szerző felvétele

Dub László, a marosvásárhelyi zsidó hitközség elnöke egy rövid imát követően sorolta a neveket, akik a deportálás áldozataivá váltak. Farkas Adolf, Fekete Emanuel, Krausz József, Kovács József, Bokor Elemér, Réti Lili, Sebestyén Áron, Sebestyén Irén, Deutsch Matild,, Horváth Ernő, Berger Mór, Berger Béla, Székely József, Czodik Oszkár, Czódik Elemér, Czódik Mária, Klein Iván, Rosenfeld Béla, Bernát Rozália, Keller Aranka, Bokor Ágnes, Diamantstein Jakab, Révész Gyula, Jakabovits Ibolya, Katz Károly, Lázár Simon, Berliner Hugó, Molnár Emil, Herschkovich Antal, Stein, Izsák József, Spielmann Adolf, Csernovitz Jakab, Salamon Béla, Grünfeld András – sorjáztak a nevek, nőké, férfiaké, öregeké és fiataloké, családosoké, magányoské, gyerekeké, akik füstté váltak. A felsorolást követően a marosvásárhelyi tőlélők közül néhányan, majd az elpusztított családok hozzátartozói, rokonai, mintegy ötvenen, gyújtották meg az emlékezés gyertyáit.

A zsinagógából az Izsák Márton szobrászművész által készített Holokauszt-emlékműhöz mentek a megemlékezés, ahol, szintén gyertyát gyújtva hajtottak fejet az áldozatok előtt.

Marosvásárhelyről közel hatezer személyt deportáltak.

Forrás: www.maszol.ro