Cserkésztáborban Nagykovácsiban

Horvátországi Magyar Napló Nagykovácsi Kiemelt cikk

Július 16. és 21. között mintegy 50 horvátországi magyar gyerek vehetett részt a Nagykovácsiban megrendezett Határtalanul cserkésztáborban.

Idén második alkalommal vált lehetővé horvátországi magyar gyerekek számára a részvétel a Nagykovácsiban megtartásra kerülő, Határtalanul elnevezést viselő cserkésztáborban.

A tavalyi első alkalom után a vörösmarti Sipos Tűr Klára hittantanárnő és vele közösen Víg Gabriella, Böjtös Denisz és még néhány tanártársa vállalták fel a cserkészmozgalom meghonosítását Baranyában. Az óta már több cserkésznapot és más helyszíneken cserkésztáborban való részvételt is szervezetek.

Több hetes szervezkedés után a baranyai és szlavóniai magyar falvakból – Újbezdán, Dárda, Sepse, Vörösmart, Csúza, Haraszti stb. – mintegy 50 gyermek jelentkezett a július 16. és 21. között megtartásra kerülő cserkésztáborban való részvételre. Ez úttal zágrábi nagy múltú Zrínyi Miklós Cserkészcsapat tagjai is velük együtt táboroztak.

A Budapest közeli Nagykovácsiban megrendezett tábor egész nyáron át lehetőséget nyújt a külhoni magyar ifjúságnak az itt szervezett cserkésztáborokban való részvételre. A program támogatóinak jóvoltából a gyerekek ingyen vehettek részt a táborban, sőt az utazási költségektől kezdve a szállást, étkezést és a programokon való részvételt is teljes egészében fedezték a szervezők. Így a fiataloknak csupán nyitottságot kellett tanúsítani a szervezők által felkínált gazdag programok iránt.