Csaplár Benedek nevét veszi fel a vmk

Nagy Attila Dunaszerdahely Kiemelt cikk

dunaszerdahely-vmk-csaplar-2016Csaplár Benedek nevét veszi fel a vmk

Az április 19-i képviselő-testületi ülésen egyhangú szavazással döntöttek arról, hogy a városi művelődési központ vegye fel Csaplár Benedek nevét.
A dunaszerdahelyi születésű néprajzkutató tudós, akadémikus Csaplár Benedek, Csallóköz mitológiájának, népszokásainak legnagyobb tudósa idén 110 éve hunyt el.
Ennek okán Csaplár-emlékévet is hirdetnek idén a képviselők döntése alapján, amelynek célja egyrészt a város tudós fiának életét jobban megismertetni, főképp a fiatalsággal, erősítve ezáltal az itt élők regionális, csallóközi identitását, másrészt – Csaplár személyén keresztül, akinek kitartó szorgalma, hivatástudata nem csak a dunaszerdahelyi vagy a csallóközi, de minden fiatal számára példamutató lehet – megmutatni minden generáció számára, hogy a tudás valóban érték, illetve értékteremtő befektetés.

Továbbá az emlékév keretében Dunaszerdahely, így is tisztelegve egyik legnagyobb tudós fia előtt, a városi művelődési központot Csaplár Benedek Művelődési Központra kívánja átnevezni.

Forrás:

HU