A civil szervezetek szerepe

Dr. Csizmadia László Hírek

Egységben az erő!

Kevés embernek adatik meg, hogy befolyásoló tényezője lehessen a világban zajló legfontosabb folyamatoknak. Az egyének nagy többsége csak családi közösségben érvényesítheti küldetését. A családokban megmintázott alaperő megsokszorozódhat, ha tagjaik a különböző feladatokat ellátó civil szervezetekben vállalnak célirányos munkát. A szervezett közösségek kiegészíthetik az állami feladatokkal megbízott kormány munkáját.

Nemzeti Együttműködési Alap Magyarországon közel 80 ezer civil közösség teszi az önként felvállalt dolgát. A magyar állam felismerte a polgári közösségek erejét és igyekszik ahhoz pénzügyi támogatást adni. Közel 5000 alapítvány, egyesület, pályázat útján részesül a Nemzeti Együttműködési Alap rendszerén keresztül több mint 5 milliárd forintos támogatásban.

A civil szervezetek túlnyomó többsége részt vesz a társadalmi felelősség vállalásában, a közösségi környezet alakításában, az új nemzedék törekvéseinek megvalósításában, a polgárok mobilitásának és alkalmazkodásának szervezésében, valamint, és nem utolsó sorban, a nemzeti összetartozás erősítésében. Magyarországon egyre jobban erősödik az a kölcsönös igény, hogy a kormány és polgárai között szorosabb legyen az együttműködés, melynek eredménye, hogy a civilek saját sorsuk alakításában befolyásoló tényezők lehetnek.

Idézve a Wikipédiából:

„A politika az ókori görög polisz névből ered. A politika szó eredeti jelentése: közélet.”

Ebben az értelemben tehát mindenki, aki részt vesz a közéletben, tevékeny (aktív), vagy tétlen (passzív) politizálást folytat. A politikával foglalkozók nagy többsége valamilyen párt elkötelezettje. Ezért fontosnak látszik a politika fogalom mellett a civilitika fogalmának megteremtése.

Bizonyságul következzék két idézet:

„A politikusok mindenütt egyformák, ígérnek neked új hidat, még ott is, ahol nincs folyó” Nyikita Hruscsov

„Arra a megállapításra jutottam, hogy a politika túl komoly téma (nem lehet azt) egyedül a politikusokra bízni” Charles de Gaulle

A huncut, vagy az önmagát is számon kérő politikus lényeglátását nem kérdőjelezhetjük meg. Az önvallomások azonban szinte biztatják a civileket arra, hogy felismerjék saját fontosságukat, észrevételezzék, hogy hazájuk és gyermekeik jövője igényli a politika állandó felügyeletét, annak támogatását, vagy éppen konstruktív bírálatát, a civil kurázsi jelenlétét.

Ehhez kívánunk segítséget nyújtani a CIVILEK.HU új webfelülettel.