Budakalászi Találkozó, tizenharmadjára

Románia Hírek

Budakalászi Találkozó, tizenharmadjára

Két év után ismét sikerült megrendezni 2016. június 17–19. között a Kárpát-medencei Kisebbségi Magyar Közművelődési Civil Szervezetek Fórumát Budakalászon, immár XIII. alkalommal. Az eseményen az EMKE országos, regionális és ifjúsági szervezete is képviseltette magát.

A találkozóra 7 ország (Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Magyarország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna) 53 civil szervezetének képviselői gyűltek össze. A bő két napos program pénteken kora délután kezdődött, Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökének áldásával, majd Romhányi András, a szervező Magyar Kollégium elnöke, a Budakalászi Találkozók egyik elindítója üdvözölte a résztvevőket. A köszöntők után Csűry püspök úr A magyarok megújulásának pászmái címmel tartott előadást, melyben hangsúlyozta: tudatában kell lennünk problémáinknak, ahhoz, hogy változtathassunk rajtuk. Az előadást a találkozó menetének megbeszélése követte, majd a társaság megkoszorúzta Parlagi Endrének, Budakalász volt polgármesterének, a találkozók mindenkori lelkes támogatójának sírját.

Vacsora előtt még megismerkedhettünk egy igazán követendő példával: a budapesti Wekerle-telep 500 önkéntest összefogó és mozgató egyesületével. A kiváló önkéntes-stratégia mellett az előadást tartó Romhányi András is kiemelte, hogy az épített környezet is mekkora hatással van a közösség kialakulására.

Másnap reggel Záhonyi András Beszélő nevek című előadásával folytatódott a program, azt követően pedig az ősbudai kutatásokról tudhatunk meg néhány érdekes új információt. Gyakorlati szempontból azonban a délutáni szekcióülések, majd a (Magyarország–Izland meccs miatt rövidebbre fogott) tapasztalatcsere jelentette az igazi munkát. Előbbiekben részint a kultúra behatároltságáról, illetve határtalanságáról volt szó, részint pedig konkrét együttműködési megvalósítások lehetőségéről. A résztvevők a két szekcióban külön-külön, majd együttesen is, egyhangúlag egyetértettek abban, hogy új, hatékonyabb kapcsolatteremtési platformokat kell kialakítani (közösségi csoport, levelezőlista stb.), valamint hogy mind jobban kell nyitni az ifjúság felé, bevonni őket a munkába, hogy legyen, ki tovább folytassa a munkát. Az erre való nevelést pedig már a kisgyerekeknél el kell kezdeni.

Ez utóbbira részben mintegy válaszolt a délutáni tapasztalatcsere-fórum, melyen a szervezetek egy része bemutatta eddigi, illetve tervezett tevékenységeit, megoldásokat kínálva, illetve segítséget kérve a többiektől. Megismerhettük többek közt a kárpátaljai Gyertyánligetben jószerével egyszemélyes intézményként működő Macsek Szidónia, Szidi nénit, aki magyar óvodát hozott létre és működtet civil alapon. Hallhattuk az EMKE Aradi Megyei Fiókszervezetének jajkiáltását, egy olyan régióét, amely sem ide, sem oda nem tartozva próbál megmaradni és értéket ápolni. Dániel Erzsébet Felvidékről, a LIMES-ANAVUM Regionális Honismereti Társulás képviseletében beszélt munkájukról, B. Kiss Béla pedig a budapesti székhelyű Erdélyi Magyarok Egyesülete munkáját mutatta be, a társaság támogatását kérve egy budapesti illetőségű, normatív állami támogatással működő erdélyi érdekképviseleti civil szervezet létrehozásáért. S természetesen az EMKE Országos Elnöksége is beszámolt tevékenységéről, megadva a választ a kérdésre, hogy hol vannak a fiatalok: Széman Péter beszámolójába iktatva bemutatkozott a hivatalos bejegyzés alatt álló EMKISZ, amely kifejezetten a 35 év alatti korosztályt célozza meg tevékenységével.

A vacsora előtt került sor a hagyományos Kárpát-medencei kenyér felmutatására és közös elfogyasztására, melyhez a találkozó résztvevői hozták a Kárpát-medence minden szegletéből a lisztet, sót, kovászt. A szombat estét a XIII. Budakalászi Találkozó résztvevőinek műsora saját maguknak zárta.

Utolsó nap délelőttjén a szekcióvezetők beszámolóinak, valamint a zárónyilatkozatnak az elfogadása volt még hátra.

A XIII. Budakalászi Találkozón az EMKE részéről részt vett:

  • Országos Elnökség: Széman Péter elnök, Fleisz János, a Partium régió elnöke, Házy-Bakó Eszter elnökségi tag; Széman Emese Rózsa kulturális referens
  • Fiókszervezetek: Matekovits Mihály (Arad megye), Széman Rózsa (Szilágysomlyó és környéke)
  • EMKISZ: Tamás Csilla megbízott elnök
  • valamint a társszervezetek képviselői közül többen

Forrás: http://www.emke.ro/node/3602