Biblianap – Kikinda

Nagykikinda Kiemelt cikk

A Keresztény Értelmiségi Kör szervezésében, május 7-én, szombaton a kikindai Szent József lelkigyakorlatos házban a Szentírást kedvelők nagy élményben részesültek és három nagyon tartalmas előadást hallhattak a biblia nap keretében. Az előadó dr. Martos Levente Balázs atya volt Győrből. A Pápai Biblikus Bizottság tagjaként még számos munkája mellett időt szakított számunkra is, hogy az irgalmasság évében rávilágítson az irgalmasságra Pál apostol életében és tanításában.
A bevezető részben az előadó rávilágított az irgalmasság fogalmának sokarcúságára, annak lényegére, hivatkozva Ferenc pápa az irgalmasság évét meghirdető levelére. A több, mint száz résztvevő az első előadás alatt megpróbálta Pál apostol életét megismerni, életének fordulatait nyomon követni Lukács evangélista által írt Apostolok Cselekedetei és Pál apostol levelei alapján. Az Ószövetség meghívástörténeteihez hasonlóan itt is találkozunk Isten hívó szavát követő két emberrel: Ananiással és Saullal. Ananiással, aki meghívást kap Pál megkeresztelésére és Pállal, aki küldetést kap, hogy a pogányok között hirdesse Isten szavát. Az előadó mesteri módon vont párhuzamot az Ószövetségi próféták hivatása és Pál munkája között. Isten végtelen irgalmának megmutatkozását kísérhettük végig az apostol életét elemezgetve, és az 1 Korinthusi, majd az 1 Timóteus és a Filipieknek írt levélből megismerhettük, hogy Pál Isten irgalmasságának eszköze is. Feladata hirdetni, életével igazolni, hogy az irgalmasság a bűn eltörlésének eszköze, a bűnösségből szabadulás lehetősége. Hihetetlen kép tárult elénk Pál apostolról az első előadásban, amit az előadó a második előadásban folytatott, de már Pál apostol munkáját, buzdításait a Rómaiaknak írt levélben leírtakkal kivetítette az egész üdvtörténetre. Elemezve a Rómaiakhoz írt levelet a kegyelem, a megigazulás, az irgalom, a kiválasztottság fogalmaival barátkoztunk meg a második előadás alatt. Foglalkozott az atya a pogányságból megtértek és a még meg nem tértek közösségével. Érdekes gondolatok merültek fel Isten nevével kapcsolatban. Mózesnak azt mondja: „Én vagyok, aki vagyok…” Mit is jelenthet ez a kijelentés? Több lehetőséget is felsorolt az előadó: vagyok, aki veled leszek; vagyok, majd meglátod ki vagyok; míg eljutottunk addig, hogyan jelentheti azt, hogy: Én vagyok aki irgalmazok annak, akinek irgalmazok… Elgondolkodtató volt mindezt hallani.

A második előadás azokkal a gondolatokkal zárult, hogy Isten annak tárja fel magát, aki feltárulkozik előtte. Isten feltétlen és irgalmassága időben megmutatkozó – nagy irgalmú és hosszan tűrő. Mindenhez időre van szükség. Egy nagyszerű ebéddel időt is adtunk a gondolatok érlelésére. Délután a Római levél hátra maradt részével foglalkoztunk: Aki szereti embertársát, teljesítette a törvényt címmel. Az előadás nyitó mondata így hangzott: „Az irgalmasságról személyesen kell tanúságot tenni!” Pál gyakorlatias, buzdító szavai voltak terítéken. Azok a gondolatok, amiket Pál közvetlenül intéz a közösséghez – más leveleket is figyelembe véve. A hit mértékének fogalmát világította meg az előadó, rámutatva, hogy minden közösségben mindenkinek meg van a maga feladata. Nekem is fel kell ismernem a magam mértékét, feladatomat. Egy közösség a sokszínűsége révén lesz teljes. Egyedül Istenben van meg a teljesség – hangsúlyozta Martos atya. Az előadás alatt rávilágított a keresztény embert érintő problémákra, feladatokra a páli gondolatmenetbe ágyazva azt. Itt sem maradt el az Ószövetség említése. Jákob és Ézsau példáján keresztül hangsúlyt kapott, hogy Isten minden esetben tudja, hogyan kell cselekedni és ez az irgalmasság egyik arca. Zárógondolatként a nap gondolatait összegezve az atya hangsúlyozottan jelezte: ha a mindennapokban fellépő diszszonanciákat elviseljük, akkor a végén Isten mindent megold végtelen irgalmával.

Tartalmas, hetekre gondolkodási lehetőséget, egy életre programot adó három előadást hallottunk dr. Martos Levente Balázs atyától ezen a napon. A napot szentmisével zártuk, melyet ft. Szemerédi Pál atya mutatott be, aki jelenlétével megtisztelte az előadót és a jelenlévőket is.
Köszönjük Istennek, az előadónak, a KÉK-nek és az anyagi hátteret biztosító Nemzeti Együttműködési Alapnak a biblianap létrehozásának lehetőségét.

 

boróka

 

kek003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kek004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kek009