Beszélgetés Halász Mártával

Mede Géza Emberek

Beszélgetés Halász Mártával, Lévárt község polgármesterével

levart-1
Tornaljától északra, a Nagyrőce felé vezető úton kell lefordulni balra, ahol egy gyorsfolyású patak által vágott festői völgyben fekszik Lévárt község, amely a valamikor híres fürdőjéről ismerős sokunk számára ma is. A községbe beérkezve azt tapasztalom, hogy egy takaros, rendezett település, ahol láthatóan minden a „helyén van”.
A község polgármesternőjét, Halász Mártát kérdezem, beszélne-e nekünk ennek az érdekes községnek a történelméről?

Hogyne, szívesen. A községet a Bebek-család alapította a 13.században. Az első írásos feljegyzések 1427-ből valók, melyek szerint a lakosság fazekassággal és mezőgazdasággal foglalkozott. 1828-ban 491 lakosa volt, ma a kisebb községek közé tartozunk, a lakosok száma 98. 1732-ben fatemplom épült, amelynek a helyére aztán 1863-ban, Sarlós Boldogasszony tiszteletére építette fel a római katolikus hitközség a jelenlegi templomunkat.

Szép templom.

A templom 2008-ban új tetőszerkezetet kapott, felújítottuk a homlokzatot és a csatornázást. Építettünk mellé egy kis Mária-kápolnát is. Sajnos, nem sokan látogatják.

A lévárti híres fürdő megvan még?

Sajnos ma már romokban hever. Már csak a történelméről beszélhetünk. A 19. században gyógyvizet találtak a kataszterünkben. Bázisán Csernus Pál gyógyfürdőt épített ki, amely a század második felében országos hírűvé válik. Köszvényt, reumát gyógyítottak, sokan jöttek, főleg Dél-Magyarországról. Beszélik, sokan jöttek mankóval, de itt el kellett nekik dobni a botot, a mankót, gyógyultan mehettek haza.

Polgármester asszony, Ön azok közé a polgármesterek közé tartozik, akik a bársonyos forradalom óta töretlenül hivatalban vannak. Hogyan értékeli a hivatalban eltöltött éveit?

Hivatalba lépésemkor talán nem is tudtam felmérni, hogy mit vállalok, nem volt székem, ahová leüljek, nem volt asztalom. De azóta előbbre jutottunk. Annak örülök, hogy a központi vizet sikerült bevezetni az egész környékre a fürdőből. 2002-ben aztán megoldottuk belőle a községi vízvezetéket is. A volt Jednota épületét megvettük, amit kultúrháznak építettünk át.

A környéken elsőként alakítottunk ki tájházat, ahol próbáljuk megőrizni a kultúránkat, a múltunkat. A központban megvásároltunk egy épületet, ahol a községi hivatalt alakítottuk ki, az udvaron gémeskúttal és filagóriával. A kopjafával, autóbuszmegállóval, játszótérrel és pihenőparkkal sikerült létrehozni a község mutatós központját. Az egész falu területén megoldottuk a sáncok, rigolok kibetonozását, a múlt évben gyors internet-hálózatot építettünk ki. Falunk nagyságához és anyagi lehetőségeihez mérten a fejlődésünket pozitívan tudom értékelni. Meg kell jegyeznem, hogy ezt nem sikerült volna elérnem, ha nincs mellettem a képviselőtestület és a sok segítőkész ember. Köszönet nekik.

Említette, hogy a községnek vannak díszpolgárai. Beszélne róluk?

2002-ben díszpolgárunkká avattuk Miklós László volt környezetvédelmi minisztert, aki, mint innen elszármazó polgár, igen sokat tett, sokat segített nekünk az ivóvízhálózat bevezetésében, kiépítésében.

2004-ben díszpolgárunkká avattuk Újvári Zoltán debreceni néprajzkutatót. Ő a Szülőföldön hontalanul című 1990-ben kiadott könyvében leírja a Beneš-dekrétumok alapján falunkból kitelepített, elhurcolt emberek sorsát, kálváriáját.

Harmadik díszpolgárunk Galo Gábor lelkiatya, akinek a gyökerei Lévárthoz vezetnek. Édesapja innen származik.

1990-ben visszaállították a község eredeti nevét. Hogy sikerült ezt elérni polgármester asszony?

1947-ben a községünk neve Levárt-ról Strelnice-re változott. 1990-ben kérvényeztük a község eredeti nevének a visszaállítását a belügyminisztériumtól. A belügyminisztérium a határozatában úgy foglalt állást, hogy az eredeti Lévárt név nyelvi szempontból nem felel meg, így a Leváre nevet kaptuk. Ebbe végül is belenyugodtunk, mivel közel állt a falu eredeti nevéhez. Szeretném itt megemlíteni néhai Dr. Gál Imrét Tornaljáról, aki nagyon sokat fáradozott azon, hogy kérelmünk eredményes legyen.

Beszéljen nekünk valamit polgármester asszony a további terveiről?

Erről csak röviden tudok beszélni. Nagyon sok dolog, nagyon sok feladat van, amihez az akarat akár a részemről, akár a polgárok részéről megvan, sajnos a pénzünkből csak szűköcskén telik.

Mede Géza

fotó: Halász Márta
Forrás: gomorilap.sk
gomori-lap-logo