Balatonfüredi Ökoház használata

Kiemelt cikk

Pályázat balatonfüredi Ökoház térítésmentes használatára, rendezvényhelyszín programok, foglalkozások megvalósítására!

A támogatás célja, hogy Balatonfüreden egy Ökoház programjainak színesítése, ami teret ad a társadalmi célú programoknak, a civil szféra képviselőinek, magán kezdeményezéseknek nyílt pályázati eljárás keretében.

Támogatott pályázat megvalósítása során az alábbi céloknak kell megvalósulniuk:

 • havonta legalább négy, a megvalósítási időszak során minimum 50 különböző, társadalmi célú program létrejötte, megvalósítási időszak során,
 • társadalmi értékkel bíró programok megvalósítása,
 • elsősorban civil szféra jelentkezését várjuk, de társadalmi célú magánkezdeményezés, csoportok jelentkezését is elfogadjuk, méltányolható szakmai indokokra tekintettel
 • kizárólag térítésmentes programok

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, a helyszín ingyenes használata a kedvezményezett pályázatának pozitív elbírálása alapján.

A pályázatók köre:

 • non profit szervezetek
 • egyesületek (KSH 52)
 • alapítványok (KSH 56)
 • egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek (KSH 59)
 • 2009. jan. 1-ig közhasznú társaságok (KSH 57)
 • egyházak, egyházi intézmények, egyházi jogi személyek (1990. évi IV. tv alapján)
 • magánjellegű csoportosulások, társadalmi céllal átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létre jövő (ROP IH) non-profit gazdasági társaságok
 • egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv alapján; KSH 23))
 • szakmai szervezetek és felsőoktatási intézmények (ez utóbbi közül azok, amik nem az I.1. alá tartoznak) (2005. évi CXXXIX. tőrvény alapján)

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2019. novembertől folyamatosan.

Pályázati feltételek: a pályázó az adatlapot kitöltötte és elküldte e-mailben, word vagy pdf formátumban.

Pályázat benyújtásának módja, ideje:

 • e-mailben:
 • határidő: megjelenéstől folyamatosan

További információk a támogatási cél megvalósulásához: 

Rendezvényhelyszín: férőhely programonként változik,

Benti rendezvényekhez a ház adottságai:

1. ház 30 fő, 1 nappali 55 m2, 25 m2 konyha felszerelve, 1 fürdőszoba és 1 külön wc

2. ház 10 fő, 3 foglalkozó szoba: 25 m2, 20 m2 egybenyíló 20 m2, 6 m2 konyha felszerelve,

1 fürdőszoba és 1 külön wc

Külső rendezvényekhez a kerthelyiség: parkosított, 1500 m2, 50-100 fős rendezvényhez.

Programok, foglalkozások:

Az elbírálás során előnyben részesítjük azon rendezvények megtartását, mely a környezetvédelmet, a környezettudatosságot, az egészségvédelmet, egészséges életvitelt helyezi középpontba. Azon rendezvények megtartását támogatjuk, melyek a résztvevőknek ingyenesek.

Helyszíni bejárás: igény esetén, a paramétereket, fotókat és mindenre kiterjedő leírást a nyertes pályázóknak elküldjük.

Támogatás forrása és a pályázatot kiíró szervezet:

Ecocenter Közhasznú Alapítvány, székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 140.,

levelezési cím: 1118 Budapest, Köbölkút u. 12, telefonszám: 061-467-0356

 

EcoCenter Közhasznú Alapítvány

Egészséges Környezet Egészséges Ember

Központi iroda címe: Hungary, Budapest, 1118 Budapest Köbölkút 12.

ADATLAP

Pályázat balatonfüredi Ökoházban rendezvényhelyszín és szállás használatra illetve programok, foglalkozások megvalósítására

A támogatási igény tárgya, a program bemutatása

(Kérem, részletezze, milyen programot tervez, térjen ki hány fő részvételével valósítaná meg, milyen eszközigénye van, milyen berendezésre van szüksége stb.)

A támogatást igénylő adatai

1.1. Név:
1.2. Székhely / lakóhely: irányítószám:  megye:

helység:

utca:

házszám:

1.3. Levelezési cím:1 irányítószám:  megye:

helység:

utca:

házszám:

1.4. Képviseletre jogosult személy adatai

Név:

Beosztás:

Telefonszám:

Mobilszám:

E-mail cím:

1.5. Adószám / adóazonosító jel:
1.6. Társadalombiztosítási azonosító jel / Társadalombiztosítási folyószámla száma:
1.7. Nyilvántartási szám:2
1.8. Nyilvántartást vezető szerv neve:
1.9. KSH statisztikai számjel:
1.10. Szervezeti-működési forma:3
1.11. Kapcsolattartó adatai

Név:

Székhely/ Lakcím:

Telefonszám:

Mobilszám:

Fax:

E-mail cím:

irányítószám:  megye:

helység:

utca:

házszám:

A program megvalósításának adatai

Tervezett kezdő időpontja: év hónap nap
Tervezett befejező időpontja: év hónap nap
Program részletezése:
Tervezett időbeni ütemezés:

Az igény benyújtását megelőző 5 évben vagy egyidejűleg az igény tárgyában elnyert támogatások

Támogató szervezet

Dátum

Igényelt összeg (Ft)

Elnyert támogatási összeg (Ft)

Az elnyert támogatásból elszámolt összeg (Ft)

…………, 2019. …………. hónap …………nap

…………………………

igénylő képviselőjének aláírása

(ph.)

Mellékletek

 1. alapító okirat

1 Abban az esetben kell kitölteni, ha az 1.2. pontban meghatározott címtől eltér

2 Az igénylő formájától függően: cégjegyzékszám, egyéb bírósági nyilvántartásba vételi szám, törzskönyvi nyilvántartási szám, OM azonosító, egyéni vállalkozói igazolvány szám, stb.

3 Értelemszerűen: gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet, központi költségvetési szerv, helyi önkormányzati költségvetési szerv, stb.