Az eső sem szegte kedvüket

Arad megye Kiemelt cikk

Szórakozásban az eső sem szegte kedvüket

Amint azt többször is meghirdettük, szombaton V. alkalommal szervezték meg az Ágyai Néptánctalálkozót, aminek a programja 15 órakor a vendégeknek az iskolában történt fogadásával indult, majd a járdán, csendben vonultak Ágya bejáratához. Onnan a főutca aszfaltos útján a Kistőzike tánccsoport felvezetésével, nyomukban a Tőzike nagycsoporttal, a közel 300 néptáncos, a nagyzerindi fúvósok zenés kíséretében vonult a lakosság tapsa, éljenzése közepette. A központi útkereszteződésben csoportonként körtáncot jártak, majd bevonultak a parkban épült igen tetszetős, korszerű, őszi mezőgazdasági terményekkel, cserepes muskátlival ékesített nyári színpadhoz.

Köszöntések

A park fáinak a hűvösében helyet foglaló nagyszámú közönséget 16.30 órakor Erdős Márta, a Tőzike tánccsoport vezetője köszöntötte, kiemelve Faragó Péter Arad megyei RMDSZ-elnök, parlamenti képviselőt, Matekovits Máriát, az EMKE bánsági alelnökét és Matekovits Mihályt, az RMPSZ Arad megyei tiszteletbeli elnökét, nt. Módi József református esperest, ágyai lelkipásztort és feleségét, Erdős Bálintot, Szintye Község polgármesterét és feleségét, Adoc Dumitrut, Szintye Község alpolgármesterét, akinek egyben köszönetet is mondott a rendezvény szervezésében tanúsított munkájáért, a Máltai Szeretetszolgálat Aradi Szervezetésnek az elnökét, Farkas Viktóriát, Nagy Rozáliát és Haász Endrét, a Tőzike tánccsoport koreográfusait, Duka Julianna RMDSZ-helybeli elnököt és a községi tanácsosokat. Ezt követően a mikrofonhoz kérte Erdős Bálint polgármestert és Adoc Dumitru alpolgármestert.

Erdős Bálint polgármester elöljáróban köszöntött minden résztvevőt, örömének adott hangot, amiért ilyen sok néptáncos tisztelte meg jelenlétével a rendezvényt, ugyanakkor megköszönte a jelen lévő Drăgan Flavius Cristiannak, a Megyei Kulturális Központ képviselőjének a támogatást, tréfásan hozzáfűzve: „jövőre az idei támogatás dupláját fogják kérni”. Miután minden résztvevőnek maradandó élményt, baráti együttlétet kívánt a programhoz, felkérte Dumitru Adoc alpolgármestert, a résztvevők román nyelvű köszöntésére. Miután ez megtörtént, Faragó Péter parlamenti képviselő üdvözlő szavait követően köszönetet mondott a meghívásért e szép ágyai hagyományos programon való részvételre, majd megköszönte mindazoknak, akik e program előkészítésében részt vettek. Miután gratulált az új nyári színpadhoz, illetve a szépen elkészített parkhoz, mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánt a magyar néphagyományok éltetésén alapuló műsorhoz.

Zárszókét Erdős Bálint polgármester köszönetet mondott a tanári karnak, minden pedagógusnak az idei program előkészítésében tanúsított önfeláldozó munkáért, megköszönte mindenkinek, aki a vendégek ellátásában segített, de a rendőrségnek és a csendőrségnek is, amelyek tagjai gondoskodnak a résztvevők biztonságáról. Mindenkinek békés, jó szórakozást kívánt. Végül, de nem utolsó sorban Duka Julianna RMDSZ-helybeli elnök az ágyai emberek nevében egy csokor virággal kedveskedett Erdős Mártának a gyermekek és fiatalok táncoktatásában, az idei program megszervezésében vállalt kiemelkedő munkájáért. „Örülünk, hogy vagy nekünk, szeretettel köszöntünk!” – összegezte mondanivalóját, majd átnyújtotta a csokor virágot Erdős Márta Izabellának. A felköszöntött örömének adott hangot, amiért ötödik alkalommal konferálhatja az Ágyai Néptánctalálkozót, amelynek az idei programjában közel 300 táncos és oktató vesz részt, köszönetet mondva azoknak a szülőknek, akik a néptáncos gyermekeik mögött állnak, segítik őket e hagyományápoló munkában. Megköszönte a 16 tánccsoportnak és vezetőiknek, amiért elfogadták a meghívást, fellépésükkel színesítik, gazdagítják a rendezvényt, amit röviden ismertetett, majd átadta a szót Kiss Evelin főiskolai hallgatónak, hogy bekonferálja az első fellépőt.

Néptáncgála

Kiss Evelin, miután jó szórakozást kívánt mindenkinek, elsőként a Kistőzike tánccsoportot kérte a színpadra, ahol Vásár címmel előadták az Erdős Márta által betanított gyermekjátékokon, táncon alapuló műsort. A vastapsot kapott gyermekműsor után a Tőzike tánccsoportot kérték a színpadra, ahol Nagy Rozália és Haász Endre koreográfiájára, Erdős Márta vezetésével palóc táncot adtak elő a közönség ünneplése közepette. Ezt követően a simonyifalvi Leveles tánccsoport palatkai és kalotaszegi táncai következtek Farkas Tamás koreográfiájára, Péter Anikó vezetésével. A nagy sikerrel bemutatott táncok után az ugyancsak simonyifalvi Levelecske tánccsoport marosszéki szöktetős és forgatós tánca következett Péter Anikó koreográfiájára, vezetésével, vastaps közepette. A továbbiakban a pécskai Búzavirág tánccsoport nyárádmagyarósi táncai arattak nagy sikert Engi Márta Ildikó koreográfiájára, vezetésével. Ezt követően a majláthfalvi Százszorszép tánccsoport marosszéki táncai kaptak vastapsot Orbán László koreográfiájára, Halál Endre vezetésével.

Utánuk a Tornyai és Nagyvarjasi Asszonykórus sárközi és mezőségi, majd citerakísérettel a délalföld egyik legszebb balladáját, a vajdasági szomorút adta elő, nagy tetszést keltve a hallgatóság körében. Citerán kísért a csoport vezetője, Jaksity Florentina. Ezt követően a zimándújfalui Kankalin tánccsoport tagjai mezőségi és visai páros táncokat adtak elő Nagy Rozália és Haász Endre koreográfiájára, Ménesi Melinda vezetésével. A továbbiakban a pécskai Búzavirág által Engi Márta Ildikó koreográfiájára, vezetésével előadott virtuóz szászcsávási cigánytánc ragadta magával a közönséget. Ezt követően a majláthfalvi Százszorszép tánccsoport Halál Endre vezetésével előadott szatmári tánca keltett tapsvihart. A kisperegi Napraforgó tánccsoport Molnár Csaba koreográfiájára, Pop Regina vezetésével előadott kalocsai tánca ugyancsak vastapsot kapott. A nagyzerindi Ibolya táncsport ifj. Szilágyi András koreográfiájára, Kiss Csilla vezetésével szépen kidolgozott, lendületes szatmári tánca aratott nagy sikert. Utánuk az aradi Viola tánccsoport Hegyi Vilmos és Kecskés Ildikó koreográfiájára, élő zene kíséretével székely táncot adott elő vastaps közepette. Az Erdőhegyi Általános Iskola tánccsoportja ifj. Szilágyi András koreográfiájára, Sime Judit vezetésével délalföldi táncot adott elő nagy igyekezettel. A szapáryligeti Rózsa néptánccsoport ígéretes mulató táncegyveleggel mutatkozott be Bibe Otília, Gyarmati Ramóna és Tamás Gábor betanításában. Utánuk a szintyei Moştenitorul tánccsoport Spătaru Florica betanításával román táncokat adott elő nagy tetszést aratva. A néptáncgála végét, egyben csattanóját az ágyai Tőzike kalocsai tánca képezte (Nagy Rozália és Haász Endre koreográfiájára, Erdős Márta vezetésével). Lendületes táncukban a legények látványosan, a levegőben úszva forgatták meg a lányokat.

Szórakoztató program

A néptánc után a vadászi, simonyifalvi és bélzerindi gyermekekből álló Loga-Ritmuis zenekar Mészáros István betanításával adott látványos, egyben hangulatos koncertet. Közel egyórás pallérozott zenei műsoruk után Hotăran Bernadett Viktória énekelt angol, illetve magyar könnyűzenei slágereket, nagy sikert aratva a közönség körében. 21 órától a nagyváradi MM Pódiumszínház, Húzzad csak… című műsorában Melegh Attila és Molnár Júlia adtak elő népszerű operettslágereket a közönség ünneplése közepette. Műsoruk végére eleredt az eső, ami azonban nem szegte a közönség kedvét: egyesek hazafutottak esernyőért, mások a sörsátrak alól nézték, hallgatták az örökzöld dallamokat.

Hogy mennyire jó hangulat uralkodott, példázza: a kiadós esőben valószínűleg eltévedt Csocsesz egy órát késett, a közönség azonban megvárta, vele együtt énekelt, táncolt a mulatós dallamokra. Az V. Ágyai Néptánctalálkozó záró részében, az elvonult eső után DJ Duka szabadtéri bálon szórakoztatta a közönséget, amelynek tagjai vidáman ettek-ittak, olyannyira, hogy éjféltájt még sorban álltak Székely Attila és felesége, Éva nem is tudom aznap hányadik alkalommal főzött pörköltjéért.

Az emlékezetes Néptánctalálkozó sikeréért a szervezők ezúttal is köszönetet mondanak a támogatóknak, az Arad Megyei Tanács Kulturális Központjának, az RMDSZ megyei és helyi szervezeteinek, a Szintyei Polgármesteri Hivatalnak és Tanácsnak, továbbá mindazoknak az ágyaiknak, akik a vendégek ellátásában gyakorolt önkéntes munkájukkal járultak hozzá a rendezvény sikeréhez, a hagyományosasan jó ágyai vendéglátás hírnevének az öregbítéséhez.

Forrás: emke.ro