“Az én lelkiismeretem tiszta”

Erdély Emberek

Peti András a katolikus iskola létrehozásának körülményeiről: az én lelkiismeretem tiszta

Nem érthető, hogy miért lett korrupciós ügy a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum megalapítása körülményeinek kivizsgálásából, mondta el kérdésünkre Peti András, aki az iskolaalapítás idején, 2014-ben Marosvásárhely alpolgármestere volt. “A DNA pár soros közleményéből nem derül ki, hogy pontosan mire vonatkozik a vád, és az sem, hogy miért illetik korrupciós váddal a marosvásárhelyi katolikus teológiai líceum létrehozásának szereplőit. Az oktatási törvény azt mondja, hogy a helyi vagy megyei önkormányzat hatáskörébe tartozik egy iskola létrehozása. Egy másik rendeletben hét tételnek kell eleget tenni egy iskola létrehozásához, például meg kell állapítani a minimális tanulólétszámot, kincstári folyószámlát kell nyitni, és kell, hogy legyen bélyegző is. Ezek procedurális kérdések, ehhez képest a korrupcióellenes ügyészség korrupció miatt vizsgálódik. A tanács elfogadta a határozatot, a tanácsnak addig van hatásköre, amíg elfogadja a döntést, de nem a testületnek kell követnie a határozat utóéletét, sem azt, hogy megtámadják-e, sem azt, hogy be van tartva vagy sem. A volt alpolgármester elmondta, az ő lelkiismerete tiszta, úgy gondolja, hogy a tanács a törvényt betartotta. Peti elmondta, nem tudja, hogy mi történik akkor, ha nem ismerik el a több mint 300 diák két iskolai évét, illetve a már érettségizett diákok diplomáját sem, ahogy azt sem, milyen alapon fizették ki a tanárokat 2014 óta, hogyha az intézmény úgymond nem létezett törvényesen: ez a minisztérium illetve a főtanfelügyelőség asztala. A DNA a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium törvénytelennek vélt 2014-es létrehozása miatt november 3-án eljárást indított Tamási Zsolt-József iskolaigazgató és Stefan Somesan főtanfelügyelő ellen. Az ügyészség szerint a két gyanúsított annak ellenére járult hozzá a Római Katolikus Gimnázium működéséhez, hogy tudták: valójában a tanintézet nem rendelkezik a működéshez szükséges engedélyekkel. A DNA pénteki közleménye szerint Stefan Somesant hivatali hatalommal való visszaéléssel és kétrendbeli hatáskörtúllépéssel, Tamási Zsolt-József igazgatót pedig hivatali hatalommal való folyamatos visszaéléssel gyanúsítják. A hatvan napra hatósági felügyelet alá vont Tamási Zsolt-József a kényszerintézkedés idején nem gyakorolhatja igazgatói teendőit, nem léphet be az iskolába, és nem veheti fel a kapcsolatot az ügyben érintett személyekkel. A DNA kérésére a Maros megyei törvényszék Stefan Somesant 30 napra házi őrizetbe helyezte.

– a Transindex.ro portálról